Dowiedz się, kim właściwie jest mecenas?

Tytuł „mecenasa” nie jest tytułem zawodowym, ale zwrotem grzecznościowym, stosowanym jednocześnie wobec radców prawnych a także adwokatów, a coraz częściej także względem aplikantów tych zawodów prawniczych.
W praktyce innymi słowy, iż mecenasem nazwać można zarazem radcę prawnego, a także adwokata. Uważa się również, że terminem tym określać można magistrów prawa, chociaż to praktykuje się rzadziej.

Osoba, która ukończyła studia prawnicze, natomiast nie ukończyła żadnej z aplikacji prawniczej, na ogół nazywana jest zwyczajnie prawnikiem. Nazwa „mecenas” w stosunku do osób wykonujących jeden z zawodów prawniczych jest stosowane jedynie w naszym kraju – w innych krajach nie spotyka się go w takim użyciu.

Tytuł ten jest wyłącznie umowny i nie notuje się go w jakimkolwiek z aktów prawnych używanych aktualnie w Polsce. Oznacza to, że w przeciwieństwie do tytułów „adwokat” czy też „radca prawny” tytuł „mecenas” nie podlega jakiejkolwiek ochronie prawnej.
Mając na względzie, że mecenasem określa się adwokatów a także radców prawnych to, aby całkowicie pojąć istotę tego zwrotu grzecznościowego, konieczne będzie wyjaśnienie zakresu kompetencji tych dwóch zawodów prawnych.

Warto jednak podkreślić, że z uwagi na powiększający się zakres kompetencji radców prawnych w ostatnim dziesięcioleciu różnice między nimi, a adwokatami stają się niewielkie.

Jakie są rozbieżności pomiędzy adwokatem a radcą prawnym?

Formalnie rzecz biorąc tytuł adwokata może zdobyć osoba, która najpierw ukończyła pięcioletnie studia prawnicze, po których odbyła trwającą 3 lata aplikację adwokacką prowadzoną przez właściwy samorząd zawodowy. Co ważne, samo ukończenie aplikacji nie wystarcza, żeby zostać adwokatem w Warszawie; potrzebne jest też pozytywne zaliczenie ostatecznego egzaminu zawodowego, który jest przeprowadzany poprzez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dopiero wtedy dana osoba zostaje wpisana na listę adwokatów i może korzystać z tego tytułu w swojej praktyce zawodowej.

Na czym polega różnica w zatrudnieniu adwokata a radcy prawnego?

Warto przy tej sposobności dorzucić, iż w przypadku radcy prawnego ścieżka do zdobycia tytułu zawodowego jest poniekąd identyczna – jedyna różnica wiąże się z tym, iż aplikację radcowską kieruje inny samorząd zawodowy, a po zakończeniu aplikacji osoba pozostaje wpisana na listę radców prawnych.
Równolegle adwokat, oraz radca posiadają niemalże ten sam zakres kompetencji. Obecnie obowiązującą i główną różnicą między tymi dwoma zawodami prawnymi jest brak możliwości zatrudnienia adwokata na podstawie umowy o pracę.

Praktycznie to znaczy, iż adwokat może współpracować z firmą albo osobą fizyczną tylko na bazie umowy cywilnoprawnej. Z kolei radca prawny może zostać zatrudniony na bazie umowy o pracę. Niemniej jednak, radca prawny nie powinien wówczas reprezentować klientów w sprawach karnych a także karnoskarbowych w charakterze obrońcy. Co ciekawe, to ograniczenie nie odnosi się do pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.