Notariusz – jak nim zostać?

Notariusz z Legionowa to jeden z zawodów prawniczych. Zajmuje się on w znacznej mierze opracowywaniem aktów notarialnych czy też tworzy projekty aktów. Oprócz tego notariusz zajmuje się sporządzaniem uwierzytelnionych odpisów dokumentów, przyjmowaniem oświadczeń dotyczących spadków czy też przechowywaniem depozytów. Osoba wykonująca zawód notariusza zobowiązana jest też aby poświadczyć własnoręczny podpis, czy też potwierdzić zgodność odpisu. Oczywistym jest, że notariusz wykonuje także szereg innych czynności notarialnych.

Zawód notariusz – jak nim zostać?

Notariuszem mogą zostać tylko osoby które ukończyły studia prawnicze. Każdy absolwent tego kierunku może wybrać się na aplikację notarialną która sprawia, że można pracować jako notariusz. Na podstawie ustawy regulacyjnej dostęp do zawodu, Ci, którzy chcą zdobyć zawód notariusza:

może być obywatelem jakiegoś kraju należącego do Unii Europejskiej lub krajów członkowskich EFTA,
musi odbyć 3,5-letnią aplikację a następnie asesurę notarialną, niemniej jednak z opcją przerwania jej na maksymalnie rok,
jest zobowiązany, by sporządzić chociażby siedemdziesiąt projektów aktów notarialnych oraz minimum czternaście projektów innych czynności notarialnych,
musi zostać objęta patronatem zawodowego notariusza,
musi uzyskać pozytywny wynik na trzyczęściowym egzaminie o charakterze praktycznym.

Kto powinien zostać notariuszem?

Oprócz konieczności spełnienia wszystkich warunków, osoba pracująca jako notariusz powinna wykazywać się pewnymi cechami, które będą mu pomagać w wykonywaniu swojej pracy. Z pewnością osobę wykonującą ten zawód powinna cechować uczciwość. Odpowiedzialność także jest istotną cechą, ze względu na to, że zajmuje się on poświadczaniem oraz potwierdzaniem odpisów i innych dokumentów.

Ile zarabia notariusz?

Wprawdzie ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wysoką rolę jeżeli chodzi o zarobki ma doświadczenie w wykonywaniu tego zawodu. Należy także pamiętać o taksie notarialną jest to określenie maksymalnej wysokość zarobków za świadczenie konkretnych usług. Wysokość tej taksy uzależniona jest od wartości przedmiotu który jest podstawą czynności notarialnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.