BELGIA - wskaźniki gospodarcze Belgii
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren

Dane podstawowe:

  • Belgia powierzchnia: 30 528 km²

  • Belgia ludność: 11,09 mln

  • Stolica: Bruksela 1,1 mln mieszkańców

  • Jednostka monetarna: EURO

  • Belgia PKB całkowite: 376 mld EURO (2012)

  • Belgia PKB na mieszkańca: 43 686 USD

PKB Belgii
/ GDP / PIB / BIP /

PKB Belgii - Dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju.
Belgia pod względem wielkości PKB zajmuje miejsce nr 9. Wielkość PKB w roku 2012 wyniosła 376 mld euro. Jak widać na wykresie największy wzrost PKB Belgii miał miejsce w roku 2004. Do najsłabszych lat można zaliczyć rok 2009 i 2012, gdzie odnotowano spadki PKB. W roku obecnym - 2013 PKB Belgii oscyluje wokół zera. Gospodarka Belgii według prognoz wyjdzie ze stagnacji w roku 2014.

Belgia ludność
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Belgia - Dane EUROSTAT 2013

Ludność Belgii wskaźnik ten z roku na rok ulegał poprawie. W chwili obecnej w Belgii zamieszkuje 11 mln ludzi. Według danych daje to pozycję nr 10 w UE. Wzrost liczby ludności jest bardzo pożądany w krajach UE, gdzie społeczeństwa zaczynają się starzeć. Ma to negatywny wpływ na wybór rynków perspektywicznych przez światowe firmy. Rynki te oceniane są jako kurczące się. Ludność w Belgii składa się z dwóch grup: Flamandów(58% ogółu populacji) i Walonów (31%). Około 10% stanowią emigranci z takich krajów jak: Włosi, Francuzi, Polacy, Marokańczycy, Holendrzy oraz inne nacje.

Inflacja Belgia
/ inflation / la inflación /

Poziom inflacji Belgia - Dane EUROSTAT 2013

Inflacja - wzrost cen w Belgii jest stabilny. Poza rokiem 2008 kiedy to inflacja wzrosła do 4,5% pozostałe lata to niewielki wzrost cen pomiędzy 1,5% a 3,4%. Daje to stabilne podstawy do rozwoju gospodarki. Inflacja w tym kraju jest pod kontrolą. Zobacz, że w czasie kryzysu w 2009 roku inflacji nie było. Przedsiębiorstwa reagowały na kryzys i nie podnosiły swych cen. Dzięki temu klienci mogli nabywać dobra po niezmienionych cenach, a ich zdolność nabywcza pozostała na tym samym poziomie.

Stopy procentowe Belgia
/ interest rates / tasas de intereses / zinsen /

Stopy procentowe Belgia - dane EUROSTAT 2013

Koszt kredytu - Belgia jest członkiem strefy euro, a jej stopy procentowe są określane przez Bank EBC - EUROPEAN CENTRAL BANK. Jak widzimy stopy procentowe nie przekraczały pięciu procent. Niskie stopy procentowe powodują, iż nawet nisko marżowe biznesy są opłacalne. Natomiast banki komercyjne mają kłopot bo przy niskich stopach opłacalność lokat i zainteresowanie nimi spada. Klienci szukają bardziej dochodowych inwestycji. Kłopot w tym, że najłatwiej przenieść pieniądze z banku do funduszy inwestycyjnych.

Zatrudnienie Belgia
/ employment / empleo / einstellung /

Zatrudnienie Belgia - Dane EUROSTAT 2013

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju. 
Jak pokazuje wykres spadki zatrudnienia w tym kraju dotyczył roku 2002, 2003 i 2009. Spadki zatrudnienia w pierwszych dwóch latach były mimo wzrostu PKB. Natomiast w 2009 gdy PKB spadło o 2,8% spadek zatrudnienia wyniósł tylko 0,2%. Natomiast największy wzrost zatrudnienia miał miejsce w 2008 roku, gdy PKB wzrosło o 1%. To wskazuje, że gospodarka Belgii ma inne mechanizmy wpływające na korelację tych dwóch wskaźników. Belgia ma sporo instytucji UE, co może także wpływać na poziom zatrudnienia w tym kraju. 

Giełda Belgia
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Giełda papierów wartościowych w Belgii - została utworzona w 1801 roku na mocy dekretu napoleońskiego. W roku 2000 nastapiło połącznie giełdy brukselskiej z innymi gieładmi (Amsterdam, Paryż, Lizbona) - powstała spółka EURONEXT N.V. Teraz całość należy do NYSE EURONEXT.
Instrumenty finansowe: akcje spółek, obligacje państw i przedsiębiorstw oraz inne.
Kapitalizacja: 263 mld euro (2007 r)
Liczba spółek:
Kapitalizacja całej grupy - powyżej 2,2 biliona euro (dane world-exchanges)
Liczba notowanych spółek grupy - 1070
Strony: www.nyx.com 

Bezrobocie Belgia
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Bezrobocie Belgia - Dane EUROSTAT 2013

Bezrobocie w Belgii - jest utrzymywane od roku 2003 do roku 2012 w przedziale 7% do 8,5%. Tak niewielka oscylacja osób pozostających bez zatrudnienia przy spadkach PKB rzędu 2,5% jest dobrym wynikiem. Na tle innych krajów bedących członkami Unii Europejskiej poziom bezrobocia jest także pozytywnym wyróżnikiem. 

Deficyt / nadwyżka budżetowa Belgia

Belgia deficyt - Dane EUROSTAT 2013

Deficyt budżetowy w Belgii wystapił w sposób znaczący w roku 2009. W latach wczesniejszych budżet Belgii był ustabilizowny. Belgia zanotowała nawet kilka nadwyżek budżetowych w latach 2006 oraz 2001. W ostatnich latach Belgia utrzymuje znaczący deficyt walcząc o wzrost gospodarczy oraz bezrobocie. 

Belgia eksport

Eksport Belgii ma prognozę dalszego wzrostu w roku 2014 i 2015. Od 2006 roku eksport pnie się w górę. Małym wyjątkiem był rok 2009. Po korekcie trend szybko odzyskał swój kierunek i nadal rośnie. Gospodarka Belgii podnosi wartość eksportu, co pokazuje tabela pod wykresem. 

Gospodarka Belgii w Unii Europejskiej

Belgia jest członkiem Unii Europejskiej od roku 1952. W 1985 roku znalazła się w strefie Schengen. Do strefy euro Belgia przystąpiła w roku 1999. W Belgii znajduje się wiele ważnych instytucji europejskich dlatego wiele firm stara się mieć swoje siedziby i przedstawicielstwa w tym kraju.

Przemysł. Główną gałęzią przemysłu w Belgii jest metalurgia, chemia oraz przemysł maszynowo-samochodowy. Ważną z punktu widzenia gospodarki gałęzią jest sektor bankowy. Słabością gospodarki Belgii jest to, że jest ona zależna od ceny i kosztu transportu surowców, sama ich nie posiada. Mimo to przedsiębiorstwa w Belgii utrzymuja wysoką pozycję w świecie pod względem wartości obrotów handlowych na jednego miszkańca. Wymianie handlowej sprzyjają także dobrze rozwinięta sieć drogowa, porty morskie i lotnicze.
Rolnictwo. Rolnictwo w tym kraju jest wysoce uzależnione od nawozów sztucznych. Dzięki temu cechuje się wysoką wydajnością. Rolnicy belgijscy mają także dużą ilość maszyn, co determinuje wydajność i możliwości produkcyjne. Mimo to Belgia ze względu na powierzchnię nie jest krajem rolniczym, choć tereny rolne stanowią 45% powierzchni kraju.
Turystyka. Wpływy z turystyki stanowią dodatkowe źródło dochodu dla mieszkańców miast z dużą ilością zabytków. Warto odwiedzić w Belgii: Mini Europe Park w Brukseli, Rynek i Ratusz w Brukseli, Atomium w Brukseli, Zamek Het Gravensteen i Katedre Św. Bawona w Gent, tudzież Fort van Breendonk Memorial w Antwerpii. Warto też zajżeć do Królewskiego Muzeum Afryki Środkowej.

EURO-DANE - Gospodarka BelgiiAtrakcje Belgii

Belgia - film o tym kraju

Belgia i problemy z imigracją


POLUB NAS NA FACEBOOKU 

BLOG
BELGIA

Zapraszamy na Blog o Belgii, zatrudnieniu, płacy etc.

Biznes w Belgii:

www.bruksela.msz.gov.pl
www.belgium.plSprawdź inne kraje UE


Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych