Austria - POZIOM ŻYCIA W AUSTRII

2013-10-11 15:30:10, komentarzy: 0

 

 

AUSTRIA

 

 

POZIOM ŻYCIA W AUSTRII

 

 

ZAPRASZAM DO KOMENTARZY NA TEMAT WARUNKÓW ŻYCIA W AUSTRII.

 

 

 

 

Zatrudnienie i płaca w Austrii:

 

Płaca minimalna - w Austrii nie ma ustawowo określonej pensji minimalnej. Poziom minimalnego wynagrodzenia ustalają związki branżowe i jest to stawka za godzinę brutto w danym zakładzie lub branży.

 

Średnie wynagrodzenie - 24 tyś euro rocznie.

 

13 pensja - układy zbiorowe określają dodatkową pensję jest nazywana dodatkiem wakacyjnym.

 

14 pensja - układy zbiorowe określają dodatkową czternastą pensję nazywaną dodatkiem świątecznym.

 

Przykłady wynagrodzenia:

 

Inżynier w Austrii: roczna średnia pensja wynosi 23 200 euro.

Stolarz w Austrii: roczna średnia pensja wynosi 17 580 euro.

Pielęgniarka w Austrii: roczna średnia pensja wynosi 29 300 euro.

Fryzjerka w Austrii: roczna średnia pensja wynosi 13 200 euro.

 

 

Zaproszenie do Austrii

 

Po przybyciu do Austrii

 

Meldunek - masz obowiązek zameldowania się w urzędzie miasta (Magistrat) lub gminie (Gemeindeamt). Jeśli nocujesz w hotelu na nim spoczywa obowiązek meldunku. Masz na to trzy dni - za niedopełnienie tego obowiązku grozi ci grzywna do wysokości 720 euro. Jeśli zostajesz w Austrii dłużej niż 3 miesiące musisz wystąpić o potwierdzenie lub legalność pobytu (osoby z UE). Trzeba to zrobić w Urzędzie do Spraw Pobytu (Aufenthaltsbehörde). Wniosek muszisz złożyć przed terminem 4 miesięcy od daty zameldowania. Po 5 latach pobytu osoby z UE nabywają prawo stałego pobytu w Austrii.


Podjęcie pracy w Austrii


Praca - powinieneś podpisać umowę o pracę i dostać ją do ręki. Potem poproś pracodawcę o kartę pracy (Dienstzettel).  Dokument ten określa uprawnienia i obowiązki pracownika(praca musi być dłuższa niż 1 miesiąc). Następnie musisz wyrobić kartę podatkową (Lohnzettel) i oddać pracodawcy. Pracodawca wg tej karty odpowiednio potrąca podatek od płac (Lohnsteuer) i odprowadza go do urzędu skarbowego (Finanzamt). W Austrii obowiązuje od 2011 ustawa określająca wyrównywanie stawek za płacę dla pracowników z nowych państw członkowskich. (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, w skrócie LSDB-G). 


Czas pracy w Austrii - wynosi 8h - to tygodniowo 40 godzin. Po 6 h pracy przysługuje przerwa 30 minut. Jest niepłatna i nie jest wliczana do czasu pracy.


Podatki w Austrii - średnia stawka podatku dochodowego dla dochodów do 25 tyś euro wynosi 36,5%. Dla dochodu 25 tyś - 60 tyś to 43,21%, powyżej 60 tyś podatek to 50%.


Kwota wolna od podatku - dla pracowników 12 000 euro dla samozatrudnionych 11 000 euro.


Polska i Austria mają podpisaną ustawę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Czyli jeśli pracujesz i osiągasz dochód tylko w Austrii to nie musisz płacić podatku w Polsce. Jeśli masz dochód w obu krajach masz obowiązek wykazania dochodu z obu krajów wtedy urząd ustala ci stawkę podatkową.


Koszty życia w Austrii- mieszkanie od 400 euro, jedzenie min. 300 euro opłaty mieszkania i tel. min 200 euro.


Urlop w Austrii - dla zatrudnionych na pełen etat to 30 dni, lub 36 dni dla osób ze stażem 25 lat.


Zasiłek dla bezrobotnych - nabywają osoby które w okresie ostatnich 24 miesięcy łącznie przepracowały min. 52 tygodnie. Zasiłek składa się z kwoty 55% Twojego dochodu netto plus dodatki np. na rodzinę mieszkającą w Austrii. Jest wypłacany przez 20 tygodni. Osoby z bardzo długim stażem mają szansę na zasiłek przez 52 tygodnie. Po wygaśnieciu zasiłku przysługuje kolejny tzw. doraźny.


Szkoła w Austrii - edukacja jest obowiązkowa dla dzieci 0d 6 do 15 lat. Wszystkie dzieci, które przebywają w Austrii jeden semestr musza uczęszczać do szkoły. Zapisy do szkół są w marcu i lutym. Wcześniej mogą chodzić do przedszkola lub na rok przed rozpoczęciem normalnej szkoły chodzić do tzw. Vorschule.  


Żeby zapisać dziecko do szkoły rodzic powinien stawić się w szkole z dzieckiem na rozmowę kwalifikacyjną z dokumentami:
- poświadczenie zameldowania (Meldezettel),
- świadectwo urodzenia (Geburtsurkunde),
- poświadczenie obywatelstwa (Staatsbürgerschaftsnachweis),
- numer ubezpieczenia (Sozialversicherungsnummer) 

poświadczenie o wyznaniu religijnym (Religionnachweis).


W szkołach prowadzone są zajęcia wyrównawcze dla przybyłych do Austrii dzieci, które nie mówią jeszcze po niemiecku.

 

3 etapy edukacji w Austrii - 

1 etap /Volksschule/ - jest to szkoła podstawowa,  nauka trwa 4 lata;
2 etap - jest to szkoła średnia podzielona na dwa poziomy:

            a) niższe szkoły średnie /Hauptschule/. Trwają  4 lata i uczą konkretnego zawodu.
            b) średnia szkoła ogólnokształcąca (AHS)  Edukacja w AHS jest zakończona egzaminem maturalnym i     matura w Austrii oznacza przyjęcie na studia.

3 etap - szkoły wyższej,

W Austrii jest możliwość zapisania na bezpłatne zajęcia dodatkowe z języka polskiego w Wiedniu, Dolnej Austrii, Górnej Austrii, w Graz oraz w Burgerland.

 

Posiadacze pojazdów w Austrii- można tylko przez miesiąc używać tablic z Polski. Po  tym okresie samochód powinien zostać przerejestrowany i ubezpieczony w Austrii. Trzeba także opłacić podatek drogowy i podatek z tytułu sprowadzenia auta do Austrii. Tablice należy oddać w austriackim urzędzie rejestracyjnym (Zulassungbehörde)

 

Oferty pracy w Austrii na stronach:

http://www.jobcenter.at/, 

http://www.tourismusbetriebe.at/, 

http://www.jobpilot.at/, 

http://www.personalberatung.at/, 

 

Oferty wynajęcia miszkania w Austrii na stronach:

http://www.kurier.at/, 

http://www.krone.at/, 

http://derstandard.at/, 

http://www.immobazar.at/, 

http://www.immobilien.net/,  

http://www.immodirekt.at/, 

http://www.immodirekt.at/

POZOSTAŁE TEMATY: Austria
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych