Austria - PROWADZENIE FIRMY W AUSTRII

2013-10-11 15:35:00, komentarzy: 0

 

 

AUSTRIA

 

 

PROWADZENIE FIRMY W AUSTRII

 

ZAPRASZAM DO KOMENTARZY NA TEMAT WARUNKÓW PROWADZENIA FIRMY W AUSTRII.

 

   

Austria - gospodarka

 

 

 

Formy działalności gospodarczej w Austrii

 

Samozatrudnienie w Austrii (selbständige Erwerbstätigkeit) - aby otworzyć działalność musisz przygotować biznes-plan z zakresem działań do 5 lat. Plan powinien mieć opis działalności, plan wydatków, kosztów, analizę SWOT. Ponadto należy wskazać korzyści jakie przyniesie dana działalność gospodarce austriackiej. Musisz mieć najem lokalu, w którym będzie prowadzona działalność oraz wstępną umowę najmu mieszkania (meldunek). Do rejestracji niezbedny jest też dowód osobisty bądź paszport.

Zgłoszenie działalności dokonuje się w Urzędzie Mista lub jego odpowiednim oddziale dzielnicowym. Podstawowym dokumentem rejestracyjnym jest krótkie pisemne zgłoszenie działalności (Gewerbeanmeldung – do uzyskania na stronie internetowej: http://www.help.gv.at/linkhelp/besucher/db/formularauswahl.formular?id=756 i otrzymanie tzw. Gewerbeschein.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku trzeba zgłosić rozpoczęcie działalności w U. Skarbowym i zgłosić się do Ubezpieczenia Socjalnego.
 

 

Założenie spółki prawa handlowego -  wyróżnia się następujące rodzaje spółek kapitałowych i osobowych:


- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH) – może być utworzona przez jedną lub więcej osób, kapitał minimalny wynosi 35 tys. euro,


- spółka akcyjna (Aktiengesellschaft) – co najmniej dwóch założycieli, kapitał zakładowy co najmniej 70 tys. euro wnoszony przez akcjonariuszy proporcjonalnie do wielkości udziałów w spółce,


- spółka jawna (Offene Handelsgesellschaft – OHG) – porozumienie co najmniej dwóch osób, odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem,


- spółka komandytowa (Kommanditgesellschaft – KG) – co najmniej dwie osoby, za zobowiązania firmy odpowiada bez ograniczeń przynajmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a przynajmniej jeden z pozostałych wspólników odpowiada za zobowiązania do określonej kwoty.

POZOSTAŁE TEMATY: Austria
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych