Belgia - PROWADZENIE FIRMY W BELGII

2013-10-11 15:39:43, komentarzy: 0

BELGIA

 

 

PROWADZENIE FIRMY W BELGII

 

 

ZAPRASZAM DO KOMENTARZY NA TEMAT WARUNKÓW PROWADZENIA FIRMY W BELGII.

 

 

  

Formy prowadzenia działalności w Belgii

 

Samozatrudnienie - czyli firma na rachunek własny (indépendant). Najbardziej popularna forma wśród Polaków mieszkających w Belgii. Podstawowe warunki dla działalności, to: ukończone 18 lat, zaświadczenie o niekaralności,  zaświadczenie z gminy o zameldowaniu, zaświadczenie z banku o posiadaniu konta bankowego. Należy dysponować lokalem odpowiednim do prowadzenia danego rodzaju działalności gospodarczej. Firma może mieć również siedzibę w domu przedsiębiorcy. Nie jest wymagany plan finansowy. Rejestracji dokonasz w "okienkach przedsiębiorstw". Samozatrudnienie możesz też łączyć z pracą najemną. 

 


Utworzenie spółki prawa belgijskiego- działalność ta musi mieć statut. Spółki S.P.R.L. - prywatne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, S.A. - spółki akcyjne oraz S.C.R.L. - spółdzielcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, muszą mieć statutu w formie aktu notarialnego. Dodatkowo musisz u notariusza złożyć plan finansowy, dane konta bankowego oraz wkład na kapitał zakładowy. 

Natomiast spółki jawne, spółki komandytowe - im do rejestracji wystarczy statut sporządzony w formie aktu prywatnego i nie ma obowiązku sporządzania planu finansowego. Przy tworzeniu spółki prawa belgijskiego przepisy nie określają minimalnej wysokości kapitału.

 

Statut musisz złożyć w administracji fiskalnej ds. VAT oraz w administracji i rejestracji majątkowej. Następnie statut podlega zgłoszeniu w Trybunale Handlowym celem rejestracji oraz publikacji w Moniteur Belge. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku rejestracji w "okienku przedsiębiorstw".

 

 

W okienku przedsiębiorstw składasz następujące dokumenty:
- zaświadczenie z banku o utworzeniu konta bankowego oraz o wpłacie kapitału zakładowego wymaganego dla danego rodzaju spółek,
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje profesjonalne i kierownicze osób odpowiedzialnych za kierowanie spółką,
- adres lokalu spółki,
- uzyskane ewentualne wstępne zezwolenia,
- statut ze wstępnym numerem rejestru handlowego przyznanym przez Trybunał Handlowy,
- świadectwo o zameldowaniu wydane przez gminę,
- dokument potwierdzający numer rejestru narodowego (odpowiednik PESEL).


Utworzenie oddziału zagranicznej firmy (spółki) w Belgii - jeśli masz firmę w Polsce jesteś zobowiązany do złożenia w Trybunale Handlowym tłumaczenia statutu macierzystej firmy. Dalej mianowania osoby do kierowania firmą w Belgii (posiadającą uprawnienia). Dokumenty składa się w "okienku przedsiębiorstw" określając adres oddziału.


 POZOSTAŁE TEMATY: Belgia
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych