Bułgaria - PROWADZENIE FIRMY W BUŁGARII

2013-10-11 17:04:25, komentarzy: 1

BUŁGARIA

 

 

PROWADZENIE FIRMY W BUŁGARII

 

ZAPRASZAM DO WPISÓW NA TEMAT WARUNKÓW PROWADZENIA FIRMY W BUŁGARII.

 

 

 

 

Formy działaności gospodarczej w Bułgarii:

 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp. z o.o. (bg. OOD – Drużestwo s ograniczena otgowornost). Może być założona prze jedną lub więcej osób. Za zobowiązania właściciel odpowiada do wysokości kapitału spółki. Musisz w nazwie umieścić oznaczenie Sp. z o.o. - "OOD". Kapitał spółki nie może być niższy niż 2,00 BGN, chyba że jest to jednoosobowa spółka z o.o. - "EOOD". Jednoosobowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamiast umowy wspólników ma sporządzony akt utworzenia spółki. 

 

  

Spółka akcyjna (bg. AD – Akcjonerno drużestwo) Jest to spółka, której kapitał jest rozdzielony na akcje. Spółka S.A. może być zarejestrowana przez jedną osobę lub więcej osób fizycznych lub prawnych. Minimalna wysokość kapitału to 50000 BGN.

 

POZOSTAŁE TEMATY: Bułgaria
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

 • Firma w Bulgarii 15:25, 28 października 2013

  W Bułgarii obowiązuje system podatku liniowego

  Przedsiębiorcy działający w Bułgarii rozliczają się w zakresie podatków dochodowych według 10-proc. stawki liniowej. Dotyczy to zarówno PIT, jak i CIT.
  Bułgaria jest krajem o coraz większej atrakcyjności dla inwestorów, ze względu na korzystne przepisy podatkowe (liniowa 10-proc. stawka PIT i CIT) oraz niskie koszty pracy.

  - Warto zaznaczyć, że Bułgaria przyjęła stały kurs swej waluty - lewa (BGN) do euro (1 BGN = ok. 0,5 euro).
  Formy działalności
  Inwestor rozpoczynający działalność w Bułgarii ma do wyboru różne formy działalności. Należą do nich: indywidualna działalność gospodarcza (dla osób fizycznych), spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oddział, przedstawicielstwo, konsorcjum, holding, spółdzielnia.

  Do najdogodniejszych form prowadzenia działalności należą: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (OOD lub jednoosobowa - EOOD) oraz spółka akcyjna (AD lub jednoosobowa - EAD).

  Minimalny kapitał założycielski OOD (lub EOOD) wynosi 20 BGN. Udziały mogą być opłacane w gotówce lub obejmowane w drodze aportu. Przynajmniej 70 proc. kapitału określonego w umowie spółki musi zostać wpłacone przed jej rejestracją. Organami OOD są: zgromadzenie ogólne wspólników oraz menedżer (lub menedżerowie). OOD nabiera osobowości prawnej z chwilą wpisu do rejestru.
  W przypadku spółki akcyjnej, minimalna wartość kapitału to 50 tys. BGN, zaś przed rejestracją przynajmniej 25 proc. kapitału musi być wpłacone. Obowiązkowe jest również utworzenie funduszu rezerwowego w wysokości przynajmniej 10 proc. kapitału. Minimalna wartość akcji AD (lub EAD) to 1 BGN


  AD może przyjąć jednostopniowy lub dwustopniowy system zarządzania. W pierwszym przypadku organami spółki są zgromadzenie akcjonariuszy i zarząd (3-9 osób). W dwustopniowym systemie, organy to: zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza (3-7 osób) i zarząd (3-9 osób). AD jest jedyną formą spośród spółek, która może emitować obligacje.

  Rezydencja podatkowa
  Osoba, która ponad 183 dni w roku przebywa w Bułgarii, posiada stały adres w tym państwie lub jej centrum interesów życiowych znajduje się w Bułgarii, jest traktowana jako rezydent tego państwa, a jej dochody niezależnie od miejsca ich osiągania podlegają w całości opodatkowaniu PIT w Bułgarii. Za rezydentów uznawane są również osoby oddelegowane za granicę przez państwo bułgarskie, bułgarskie instytucje państwowe i bułgarskie przedsiębiorstwa. Nierezydenci podlegają w Bułgarii opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych w tym państwie (dochody z pracy, dochody z nieruchomości położonej w Bułgarii).

  Od początku 2008 roku PIT w Bułgarii jest podatkiem liniowym o stawce 10-proc. W związku z wprowadzeniem podatku liniowego zniesiono wszystkie dotychczasowe ulgi oraz kwotę wolną od podatku.
  Jezeli sa jakies pytania to mozna pisac do mnie na meil firmawbulgarii@op.pl
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych