Cypr - PROWADZENIE FIRMY NA CYPRZE

2013-10-11 17:26:18, komentarzy: 1

CYPR

 

 

PROWADZENIE FIRMY NA CYPRZE

 

ZAPRASZAM DO WPISÓW NA TEMAT WARUNKÓW PROWADZENIA FIRMY NA CYPRZE.

 

 

 

Firma na Cyprze

 

 

Formy prowadzenia działalności na Cyprze

 

Na Cyprze zarejestrowanych jest wiele polskich firm. Na Cypr przyciąga je uproszczona procedura założenia działalności gospodarczej oraz niskie podatki.

 

Stopa podatku CIT wynosi 10%.

 

Między Polską a Cyprem obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

CTR – Cypryjski Rezydent Podatkowy - są nim osoby prawne (firmy), które mają zarząd na terytorium Cypru. Firmy spełniające kryteria CTR płacą na Cyprze 10% podatek CIT (corporate income tax) od całości uzyskiwanych dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Firmy niespełniające warunku CTR, ale mające na Cyprze zakład produkcji lub usług (permanent establishment) płacą podatek CIT 10% tylko od dochodu, który generuje ten zakład na terenie Cypru. Podmioty, które nie mają zarządu na Cyprze, ale są zarejestrowane na Cyprze i zarządzane i kontrolowane z Cypru, a nie mają tu siedziby i nie prowadzą tu działalności gospodarczej, nie są na Cyprze płatnikiem podatku CIT.


Dywidendy i lokaty. Cypr ma też korzystne przepisy podatkowe dotyczące dywidend, odsetek i obrotu papierami wartościowymi. Dywidendy wypłacane przez cypryjskie spółki udziałowcom nie będącym CTR nie podlegają opodatkowaniu.

Odsetki z lokat i rachunków bankowych na Cyprze nie są opodatkowane, jeśli zostają wypłacone osobie fizycznej nie będącej cypryjskim rezydentem.

Dywidendy wypłacane przez zagraniczną firmę na rzecz firmy cypryjskiej mającej statut CTR są zasadniczo zwolnione na Cyprze od podatku, pod warunkiem jednak, że firma cypryjska posiada co najmniej 1% udziałów spółki zagranicznej.  

POZOSTAŁE TEMATY: Cypr
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

  • Marek 23:07, 30 listopada 2015

    I to się nazywa normalność.

    Odpowiedz
Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych