Dania - POZIOM ŻYCIA W DANII

2013-10-11 18:07:40, komentarzy: 0

DANIA

 

 

POZIOM ŻYCIA W DANII

 

ZAPRASZAM DO WPISÓW NA TEMAT WARUNKÓW ŻYCIA.

  

  

 

Zatrudnienie i płaca w Danii:

 

Płaca minimalna - w Danii nie ma narzuconej płacy minimalnej. Zarobki są ustalane na poziomie układów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi. Związki zawodowe drobiazgowo pilnują, by obcokrajowcy mieli takie same prawa jak miejscowi pracownicy. 


Wynagrodzenie w Danii za pracę fizyczną to 96-103 korony brutto.

 

Średnie wynagrodzenie - w 2010 r. średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw wynosiła w Danii równowartość 56 tys. euro rocznie. 

 

13 pensja -  .

 

14 pensja -  .

 

Premie - w Danii godziny nadliczbowe płatne są na ogół według stawki 150%  za pierwsze 3 godziny oraz 200% więcej za godziny następne i pracę w niedziele i święta państwowe.

 

Przykłady wynagrodzenia:

 

Kierowca w Danii: roczna pensja wynosi  25 200 euro.

Informatyk w Danii: roczna pensja wynosi 42 000  euro.

Sekretarka w Danii: roczna pensja wynosi 44 400  euro.

Kasjerka w Danii: roczna pensja wynosi  22 800 euro.

 

 

Po przybyciu do Danii

 

Meldunek w Danii -  nie ma obowiązku meldunku zaraz po przyjeździe do Danii do 6 miesięcy. Gdy planujesz podjąć pracę lub zostać w Danii powyżej 6 miesiecy musisz przy rejestracji w urzędzie wskazać miejsce pobytu. Karte pobytową wydaje urząd administracyjny Statsforvaltning . Jeśli zmieniasz adres musisz o tym powiadomić urząd najpóźniej w ciągu pięciu dni od przeprowadzki. Formularze meldunkowe dostaniesz na poczcie lub na stronie internetowej:  www.borger.dk 

Pozwolenie na pobyt wydawane jest na czas nieokreślony – jego ważność trwa tak długo, jak długo spełniane są warunki będące podstawą jego wydania (praca, nauka, własne środki finasowe, koniugacja rodzinna, inne).


Zarejestrowanie pobytu stanowi podstawę do uzyskania numeru identyfikacji podatkowej CPR. Jest on wydawany jest przez biuro obsługi obywateli (Borgerservice) w miejscu zamieszkania. Otrzymanie karty pobytu jest również niezbędne do uzyskania karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Wszystkie te dokumenty trzeba skompletować przed podjęciem pracy.

 

Podjęcie pracy w Danii

 

Praca w Danii - każda osoba z UE ma prawo pobytu i pracy na terenie Danii. 

 

Czas pracy w Danii - to 37 godzin w ciągu tygodnia. W ciągu dnia musisz mieć 30 minutową przerwę. W sektorze publicznym jest płatna.

 

Podatki w Danii -  stawki podatku od dochodów osobistych sięgają  do 60%.

 

Od 2011 roku PIT składa się z 2 progów: podstawowego i najwyższego. Na poziomie podstawowym podatek wynosi do 40% (możliwe są ulgi). Na najwyższym poziomie dla dochodów powyżej 389 900 DKK obowiązuje dodatkowa stawka 15% podatku.
Wszyscy pracownicy płacą również składkę na rynek pracy. W roku 2012 jest to 8% dochodu brutto.

 

Kwota wolna od podatku -  w Danii  w roku 2012 kwota wolna od podatku wynosi 42.900,00 DKK rocznie.

 

 

Koszty życia w Danii-  są wyższe niż średnia unijna . Ceny są tu średnio o 40 proc. wyższe od średniej unijnej. Utrzymanie miesięczne będzie kosztować ok. 800-1350 euro. Wynajecie mieszkania to około 650-800 euro.

 

Urlop w Danii -  Po roku pracy masz prawo do 35 dni urlopu, w tym 18 dni musi być ciągłe. Jeśli pracujesz na zmiany możesz liczyć na dodatkowe dwie godziny urlopu za każdy tydzień pracy. 

 

Zasiłek dla bezrobotnych w Danii -  nie ma państwowego systemu, każdy sam decyduje o przystąpieniu do kasy ubezpieczenia od bezrobocia (arbejdsløshedskasse). Kas ubezpieczenia jest wiele i można ją wybrać. Żeby otrzymywać zasiłek trzeba przez rok płacić składki. Rozwiązanie umowy nie może być z winy pracownika, nie można też odmówić przyjęcia oferty pracy. Wysokość zasiłku to na ogoł 90% średniej z zarobków z ostatnich 12 tygodni, ale nie więcej  niż 3760 koron/tydzień.

 

  

Edukacja w Danii 

 

Kursy języka - prawie każdy magistrat oferuje możliwość nauki języka duńskiego dla obcokrajowców. Zajęcia do 18 godzin tygodniowo mogą być darmowe pod warunkiem posiadania numeru CPR.

 

Szkoła początkowa - folkeskole, trwa dziesięć lat jest obowiązkowa i bezpłatna. Obowiązek szkolny w Danii obejmuje dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia. Szkoła podstawowa kończy się nieobowiązkowym egzaminem, po którym dzieci mogą kontynuować naukę w klasie dziesiątej lub podjąć naukę w szkole średniej. 

 

Szkoła średnia -  po szkole podstawowej uczniowie mogą wybrać naukę w: 

  •  gimnazjum - trzyletnim, ogólnokształcącym
  • szkole zawodowej - przygotowującej do podjęcia pracy
  • uczniowie, którzy wybrali naukę w klasie dziesiątej, kontynuują naukę w dwu-trzyletnich szkołach specjalistycznych, dwuletnich gimnazjach lub trzyletnich technikach.

 

Szkoły wyższe - studia składają się z trzech etapów: 

  • trzyletni - na stopień bachelor; 
  • dwuletni - na stopień magistra; 
  • trzyletni - doktorski z publiczną obroną. 

Studia są bezpłatne.   

 

Przedszkole -  jest w Danii nieobowiązkowe, trwa 3 lata.  Jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci 5-6 letnie są przygotowywane do podjęcia nauki w szkole podstawowej w przedszkolu lub klasach wstępnych w szkole

 

Prawo jazdy - w Danii można posługiwać się polskim prawem jazdy. Dłuższy pobyt oznacza wymianę na duńskie prawo jazdy bez konieczności zdawania egzaminu.

 

Oferty pracy w Danii na stronach:

http://www.jobbank.dk/,  

http://www.stepstone.dk/,  

http://www.europa.eu/eures,   

http://www.jobindex.dk/,  

http://www.job-guide.dk/,  

http://www.workindenmark.dk/,

  

 

Oferty wynajęcia miszkania w Danii na stronach:

 www.bolig-guide.dk.

 

POZOSTAŁE TEMATY: Dania
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych