Dania - PROWADZENIE FIRMY W DANII

2013-10-11 17:57:44, komentarzy: 0

DANIA

 

 

PROWADZENIE FIRMY W DANII

 

ZAPRASZAM DO WPISÓW NA TEMAT WARUNKÓW PROWADZENIA FIRMY.

 

 

 

 

Formy prowadzenia dzialaności w Danii

 

Rejestracją wszystkich podmiotów gospodarczych w Danii zajmuje się urząd Erhvervsstyrelsen. Urząd nadaje firmom numer w Centralnym Rejestrze Firm/CVR – www.cvr.dk. Zajmuje się także ewidencjonowaniem (w tzw. systemie RUT) firm zagranicznych w Danii.  

 

Polskie firmy decydują się na delegowanie pracowników do Danii. Zaletą tego typu rozwiązania jest zminimalizowanie formalności  oraz łatwość rozliczania podatku dochodowego przedsiębiorstwa w Polsce.

 

 • samozatrudnienie - najbardziej popularna forma działalności. Jest łatwa w prowadzeniu i nie wymaga zgromadzenia kapitału zakładowego. Z drugiej strony,  obarczona jest ryzykiem związanym z nieograniczoną odpowiedzialnością majątkiem osobistym za zobowiązania. Przychody z samozatrudnienia są traktowane jako przychody właściciela i nie można opodatkować ich osobno. Osoba samozatrudniona odprowadza analogiczne składki oraz płaci podatki jak pracobiorcy. W związku z tym przysługują jej takie same, jak w przypadku pracobiorców świadczenia. Formalności związane z rejestracją i prowadzeniem firmy obsługuje Erhvervsstyrelsen, po przyjęciu podania o rejestrację sam przesyła dokumenty do Urzędu Celno-Podatkowego SKAT w celu nadania numeru identyfikacji podatkowej CVR. Przy rejestracji firmy przez obcokrajowca, niezbędne jest, oprócz wypełnienia formularza, okazanie się numerem identyfikacji podatkowej CPR oraz dokumentem informującym o miejscu siedziby firmy lub wskazaniem przedstawiciela na stałe mieszkającego w Danii, posiadającego duński nr CPR. Deklaracje podatkowe VAT w zakresie podatku dochodowego składane są raz na kwartał lub co pół roku, a dokumentację płacową pracowników małej firmy można prowadzić na stronie internetowej Urzędu w specjalnym systemie LetLøn (http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1709571), który po wpisaniu stawki godzinowej pracownika automatycznie oblicza wszelkie składniki podatkowe i odnotowuje wyliczone dane do późniejszego rozliczenia rocznego. Usługa ta jest bezpłatna. Nie musisz wynajmować do prowadzenia ksiąg biura księgowego, choć inni robią to w celu uniknięcia np. pomyłek. Dwa razy w roku (20 marca oraz 20 listopada) musisz zapłacić zaliczki na podatek dochodowy. Kwota podatku zależy wyłącznie od właściciela firmy.  Firma musi być zarejestrowana w Erhvervsstyrelsen najpóźniej na 8 dni przed rozpoczęciem działalności podlegającej opodatkowaniu lub innym opłatom.

 

 • spółka akcyjna (A/S), -  rejestracja spółki akcyjnej (A/S) poprzez Internet zajmuje jeden dzień,  przy użyciu podpisu elektronicznego. Koszt rejestracji spółki A/S przez duńską kancelarię prawną wynosi ok. 4500–6000 DKK. Spółka może podjąć działalność od daty podpisania umowy założycielskiej, lecz w nazwie muszą być słowa „w trakcie rejestracji”.  

  Minimalna wartość kapitału założycielskiego wynosi 500 tys. DKK. Kapitał założycielski musi być wniesiony w całości przed rejestracją spółki. Rejestracja spółki jest bezpłatna. Aby wszcząć procedurę rejestracyjną, należy, poza kapitałem, wypełnić formularz rejestracyjny, który należy przesłać do Erhvervsstyrelsen: http://www.eogs.dk/sw16080.aspnależy uzupełnić także dokumentację o umowę spółki, z informacjami o podziale udziałów wspólników, statut spółki oraz sprawozdanie ze zgromadzenia udziałowców, w którym wskazany jest wybór prezesa spółki.

  Celem rozliczania podatku VAT, należy także zgłosić nowo powstałą spółkę do SKAT:
  http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf 
  Zarząd spółki A/S powinien wystąpić do Erhvervsstyrelsen z wnioskiem o rejestrację spółki nie później niż 6 miesięcy po podpisaniu umowy spółki. Do czasu skutecznej rejestracji spółki, współwłaściciele ponoszą pełną majątkową odpowiedzialność za zobowiązania podjęte przez spółkę.

  Podstawowe informacje o spółce można znaleźć bezpłatnie w centralnym rejestrze firm na stronie www.virk.dk.


 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS) - w Danii możesz zarejestrować ją w urzędzie Erhvervsstyrelsen lub skorzystać z usług kancelarii prawnych. Rejestracji możesz dokonać on-line przy użyciu podpisu elektronicznego w ciągu jednego dnia. Orientacyjny koszt założenia spółki przy pomocy profesjonalnej firmy prawniczej to 3-5 tys. DKK, przy czym należność za obsługę prawną może zostać potrącona z kwoty przeznaczonej na kapitał zakładowy spółki, przelewanej dla potrzeb rejestracji na konto kancelarii prawnej. 

  Formularz rejestracyjny należy przesłać do Erhvervsstyrelsen: http://www.eogs.dk/sw16080.asp należy uzupełnić dokumentację o umowę spółki z informacjami o podziale udziałów wspólników, statut spółki oraz sprawozdanie ze zgromadzenia udziałowców, w którym wskazany jest wybór prezesa spółki.

   

  Celem rozliczania podatku VAT  należy także zgłosić ją do SKAT.

   

  Podstawowe informacje o spółce znajdziesz w centralnym rejestrze firm na stronie www.cvr.dk. Do czasu skutecznej rejestracji spółki, współwłaściciele ponoszą pełną majątkową odpowiedzialność za zobowiązania podjęte przez spółkę. 

POZOSTAŁE TEMATY: Dania
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych