Dania - SYSTEM OPIEKI SOCJALNEJ W DANII

2013-10-11 18:03:36, komentarzy: 0

DANIA

 

SYSTEM OPIEKI SOCJALNEJ W DANII

 

ZAPRASZAM DO WPISÓW NA TEMAT SYSTEMU.

 

 

 

Opieka medyczna Dania -  świadczenia medyczne przysługują wszystkim mieszkańcom Danii i cudzoziemcom, którzy przebywają w Danii przynajmniej 6 tygodni.  Po przyjeździe do Danii należy zarejestrować się w gminie bądź magistracie. Zostaniesz tam zarejestrowany w systemie ubezpieczenia zdrowotnego. Będziesz mieć dostęp do opieki medycznej i otrzymasz kartę zdrowia.

 

Świadczenia zdrowotne - w Danii masz wybór z  pośród dwóch kategorii ubezpieczenia zdrowotnego.

  • ubezpieczenie kategorii pierwszej - masz prawo do bezpłatnych świadczeń leczniczych, ale udzielanych przez lekarza ogólnego. Specjalistyczne świadczenia lecznicze są bezpłatne, udzielane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ogólnego. 
  • ubezpieczenie kategorii drugiej masz pełną swobodę w wyborze lekarza, ale musisz ponosić część kosztów zabiegów leczniczych. 


Można zmieniać kategorię ubezpieczenia raz do roku. Świadczenia udzielane w szpitalach publicznych są bezpłatne dla wszystkich osób mieszkających w Danii.

Dzieci poniżej 16 roku życia mają tego samego lekarza co ich rodzice.

 

Zasiłek chorobowy Dania -  otrzymują pracownicy pod warunkiem opłacanie składek. Masz prawo do wspomnianego świadczenia wypłacanego przez pracodawcę przez pierwsze 30 dni okresu choroby. Do świadczenia z tytułu choroby uprawnione są również osoby posiadające ubezpieczenie od utraty pracy.

 

Samozatrudnieni mają prawo do świadczenia z tytułu choroby wypłacanego przez władze lokalne po dwóch tygodniach choroby. Muszą przez rok opłacać składki.

 

Maksymalna wysokość zasiłku chorobowego wynosi 3940 DKK (530 EUR) tygodniowo.

 

Należy jak najszybciej poinformować o chorobie pracodawcę lub urząd lokalny.

 

 

Świadczenie z tytułu macierzyństwa Dania -  uprawnione są wszystkie kobiety będące rezydentkami w Danii spełniające warunek pracowników najemnych i osób prowadzących własną działalność gospodarczą, w tym osób pomagających współmałżonkom. Musisz być zatrudniona (lub małżonek) przez 13 tygodni poprzedzających urlop macierzyński i przepracować minimum 120 godzin w tym okresie wtedy jesteś uprawniona do zasiłku z tytułu ciąży i porodu lub adopcji.

 

Świadczenie jest wypłacane matce od czwartego tygodnia przed terminem porodu i może być kontynuowane przez 46 tygodni po urodzeniu dziecka.   

 

Wysokość świadczenia dla pracowników jest obliczane na podstawie godzinowej stawki wynagrodzenia pracownika, gdzie maksymalna stawka wynosi 3 940 DKK (530 EUR) na tydzień lub 106,49 DKK (14 EUR) na godzinę, oraz liczby godzin pracy. W przypadku samozatrudnionych świadczenie pieniężne jest obliczane na podstawie dochodów z działalności przy czym obowiązuje podana wyżej stawka maksymalna.


Wnioski o świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia lub adopcji dziecka należy składać do władz lokalnych w ciągu ośmiu tygodni od daty porodu.


 

Zasiłek dla bezrobotnych Dania-  patrz poziom życia w Danii.

 


Zasiłek rodzinny Dania - przysługuje, jeżeli spełnione są następujące warunki: 

  • dziecko musi mieszkać w Danii,
  • dziecko musi być stanu wolnego,
  • dziecko nie może być wychowywane poza domem i nie można otrzymywać na nie innych świadczeń pokrywanych z funduszy publicznych,
  • rodzic musi całkowicie podlegać opodatkowaniu w Danii, mieszkać od trzech lat w Danii lub być zatrudnionym od dwóch lat w Danii. Jęśli rodzic mieszka lub pracuje mniej niż podane wcześniej progi dostaje 25% świadczeń (6 miesięcy) 50% (jeden rok) 75% (18 miesięcy).

 

Zasiłek na dzieci i młodzież (børne- og ungeydelse) jest wypłacany na wszystkie dzieci do18 lat.

 

Wysokość zasiłku na dzieci i młodzież: 

na każde dziecko w wieku od 0-2 lat:  (191 EUR) na miesiąc,


Zasiłek rodzinny (ordinært børnetilskud) wynosi 425 DKK (57 EUR) miesięcznie.

Dodatkowy zasiłek rodzinny wynosi 433 DKK (58 EUR) miesięcznie na gospodarstwo domowe (niezależnie od liczby dzieci). 
Zasiłek opiekuńczy stanowi 85% kosztów umieszczenia dziecka w przedszkolu państwowym.

 

Maksymalnie można otrzymać trzy zasiłki na gospodarstwo domowe.

 

Zasiłek dla samotnych matek Dania - rodzice samotni wychowujący dzieci mają prawo do dodatków .

POZOSTAŁE TEMATY: Dania
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych