Francja - POZIOM ŻYCIA W FRANCJI

2013-10-11 18:29:49, komentarzy: 0

FRANCJA

 

 

POZIOM ŻYCIA W FRANCJI

 

ZAPRASZAM DO WPISÓW NA TEMAT WARUNKÓW ŻYCIA.

  

PISZCIE JAKIE SĄ WYMAGANIA W SZKOLE, PRZEDSZKOLU, NA UCZELNIACH WYŻSZYCH UTRUDNIENIA, DRUKI DOKUMENTÓW, W JAKICH URZĘDACH MOŻNA ZAŁATWIĆ DANĄ SPRAWĘ, ETC.

 

 

Poziom życia FRANCJA

 

 

 

Zatrudnienie i płaca w Francji:

 

Płaca minimalna - we Francji od 1 stycznia 2013 płaca wynosi 9,43 euro brutto za godzinę, czyli minimalne wynagrodzenie miesięczne brutto na pełnym etacie wynosi 1398 euro. Płaca minimalna jest rewaloryzowana co rok. 

 

 

Średnie wynagrodzenie - we Francji w przedsiębiorstwach można miesięcznie średnio zarobić 2800 euro. 

 

13 pensja -  .

 

14 pensja -  .

 

Premie - .

 

Przykłady wynagrodzenia:

 

Robotnik w Francji: miesięczna pensja wynosi  1900 euro.

Informatyk w Francji: miesięczna pensja wynosi  3400 euro.

Sekretarka w Francji: miesięczna średnia pensja wynosi  2400 euro.

Lekarz w Francji: Miesięczna średnia pensja wynosi  4400 euro.

 

 

Po przybyciu do Francji

 

Meldunek w Francji -  nie ma obowiązku meldunkowego, jednak aby podpisać umowę o pracę czy założyć rachunek bankowy, musiszmieć dokument potwierdzający adres zamieszkania np. rachunek za prąd, czynsz, telefon, więc meldunek jest niezbędny. Jeżeli chcemy mieszkać dłużej niż 90 dni należy zdobyć w lokalnym urzędzie kartę stałego pobytu.

 

Podjęcie pracy w Francji

 

Praca w Francji - nie ma żadnych ograniczeń w stosunku do osób z Polski, które chcą podjąć pracę w Francji. Wyjątkiem są zawody reglamentowane, aby pracować w tych zawodach musisz zdobyć zezwolenie i potwierdzić kwalifikacje nabyte w Polsce. Przy podjęciu pracy powinineś mieć meldunek dalej sa lub przez pracodawcę uzyskać numer ubezpieczenia społecznego:

 

Procedury uzyskania numeru

  • Pracodawca zgłasza zatrudnionego do URSSAF-u, składa deklarację o zatrudnieniu, w której występuje z wnioskiem o wpisanie polskiego pracownika do francuskiego spisu osób fizycznych. 
  • Po 2 tygodniach pracodawca otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia wniosku. 
  • Pracownik otrzymuje numer prowizoryczny. Po kilku tygodniach otrzymuje zaświadczenie o przyłączeniu się do ubezpieczenia i formularz do wypełnienia,celem uzyskania informatycznej karty ubezpieczonego Carte Vitale z ostatecznym numerem ewidencyjnym.

 

Czas pracy w Francji - tydzień pracy liczy 35 godzin (maksymalnie 48), maksymalny czas pracy dziennie nie może przekraczać 10 godzin. 


Wynagrodzenie za nadgodziny wzrasta o: 
- o 25% za pierwszych 8 godzin (tj. od 36 do 43 godziny pracy) 
- o 50 % za każdą następną godzinę.
Uwaga - nadgodziny są zwolnione z opodatkowania.

 

Podatki w Francji -  podatek dochodowy od osób fizycznych (fr. impot sur le revenu) obejmuje całość przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu - osoby lub całej rodziny za rok podatkowy. Podatek ten jest progresywny.


W Francji przy obliczaniu podatku  brany jest pod uwagę roczny dochód (foyer fiscal), ale również wydatki (koszty utrzymania dzieci, osób starszych, które przekroczyły 75 r. życia itp.) dzięki temu można obniżyć podstawę opodatkowania.

 

Dochód jest dzielony przez części. Każda osoba w rodzinie jest częścią przez którą będzie wyliczny podatek czyli łącznie rodzina stanowi sumę „części fiskalnych”. Jedna osoba to 1 część, małżonkowie bądź osoby związane PACS to 2 części, pierwsze dziecko to 0,5 części, drugie dziecko to również 0,5 części, a każde kolejne dziecko to 1 część. Na przykład rodzina z dwojgiem dzieci to 3 „części fiskalne” , a z czworgiem dzieci to 4. Uzyskuje się w ten sposób iloraz rodzinny (quotient familial). Uzyskane w ten sposób kwoty mówią o skali podatkowej:

 

Iloraz kwoty                                         Stopa procentowa podatku 
poniżej 5 963 euro                                                    0% 
5 964 - 11 896 euro                                                  5,5% 
11 896 - 26 420 euro                                               14% 
26 420 - 70 830 euro                                               30% 
powyżej 70 830 euro                                                40%


 

Zeznanie podatkowe, jeżeli przebywasz we Francji dłużej niż 183 dni w roku - musisz złożyć do 31 maja.

We Francji obowiązek odprowadzania podatku jest obowiązkiem pracownika nie pracodawcy. Podatek płacisz w zaliczkach co kwartał lub miesięcznie. Pierwsze zeznanie podatkowe składa sie przez formularz déclaration des revenus, dostępny w urzędzie podatkowym SIP lub na stronie www.impots.gouv.fr;  W kolejnych latach Urząd wyśle dokument na adres domowy.

Małżonkowie mogą rozliczają się wspólnie, a konkubenci oddzielnie. Osoby nie podlegające opodatkowaniu powinny również złożyć zeznanie podatkowe.Kwota wolna od podatku - kwota wolna od podatku zależy od kilku czynników wymienionych powyżej. 

 

 

Koszty życia w Francji-  ceny we Francji są o ponad 10 proc. wyższe od średniej unijnej. Na utrzymanie miesięcznie potrzeba do tysiąca euro. Mieszkanie we Francji kosztuje miesięcznie ok. 700 euro, dwupokojowe mieszkanie to wydatek do 1200 euro.  Pokój kosztuje od 400 euro na miesiąc. 

 

Urlop w Francji - urlop wypoczynkowy przysługuje każdej osobie, która przepracowała przynajmniej 10 dni w tym samym przedsiębiorstwie. Każdemu pracownikowi należy się 2,5 dnia roboczego za każdy przepracowany miesiąc, w sumie 30 dni roboczych rocznie (5 tygodni). Należy wykorzystać nieprzerwanie 12 dni urlopu pomiędzy 1 maja a 31 października.

 

Zasiłek dla bezrobotnych w Francji - zasiłek przysługuje osobom, które zarejestrują się w urzędzie pracy, lub przez internet http://www.pole-emploi.fr/, są zdolne do podjęcia pracy, mają mniej niż 60 lat, a w ciągu ostatnich 28 miesięcy przepracowały co najmniej 4 miesiące. Należy zarejestrować się najpóźniej do 12 miesięcy po utracie pracy, aby nie stracić prawa do zasiłku. Maksymalny czas pobierania zasiłku wynosi 24 miesiące, natomiast dla osób po 50 roku życia - 36 miesięcy. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od wysokości zarobków przed stratą pracy.

 

 

Edukacja w Francji - obowiązek szkolny we Francji dotyczy dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Rodzice którzy nie wyślą do szkoły dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu we Francji, są zagrożeni karą grzywny w wysokości 7.500 euro lub pobawieniem wolności do 6 miesięcy.

 

Szkoła podstawowa - jest dla dzieci od lat 6. W szkole podstawowej dzieci uczą się sześć lat.  Rodzic może wybrać szkołę publiczną bądź prywatną. Podanie o przyjęcie dziecka składa się w merostwie i u inspektora akademickiego w pobliżu miejsca zamieszkania. Deklaracje rodzice powinni składać każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego. Jeżeli przyjechałeś z rodzina do Francji i chcesz zapisać dzieci do szkoły najpierw zgłoś się do Centre d' Information et d' Orientation. Dzieci mają robiony test z nauczycielem i z psychologiem, a potem otrzymuje skierowanie do odpowiadającej mu poziomem języka klasy "d'accueil". Dziecko dzięki temu ma także mozliwość uczęszczania na dodatkowe lekcje języka francuskiego w wymiarze 15 godzin.


Szkoła średnia  - rozpoczyna się po sześciu latach obowiązkowej nauki w szkole podstawowej. Szkoła średnia dzieli się na dwa stopnie:

- nauczanie średnie pierwszego stopnia - gimnazjum: uczęszczają uczniowie między 11 a 15 rokiem życia,

- nauczanie średnie drugiego stopnia: obejmuje młodzież od 15 do 18 roku życia - kształcenie ogólne, techniczne lub zawodowe.

 

Szkołu wyższe - we Francji jest ich znacząco dużo. We Francji istnieją następujące grupy uczelni wyższych: 

- uniwersytety - są uczelniami publicznymi. Każdy kandydat ze zdanym egzaminem maturalnym może zapisać się na uniwersytet i studiować wybrany kierunek nauki. Francuskie uczelnie wyższe oferują wykształcenie ogólne, specjalistyczne oraz zawodowe.

uczelnie specjalistyczne - mogą być publiczne lub prywatne. Przygotowują studentów do pracy zawodowej w dziedzinach tj. inżynieria, zarządzanie, sztuka, architektura itd.

 

Przedszkole - (tzw. l'école maternelle) przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, przy czym w praktyce przyjmuje sie dzieci dwuletnie. Nauka w przedszkolach dzieli się na trzy okresy:

- I etap - dla dzieci w wieku 2-3 lat; 
- II etap - dla dzieci w wieku 4 lat; 
- III etap - dla dzieci w wieku 5 lat. 
Dzieci uczą się przez 5 dni w tygodniu po zazwyczaj ok. 6 godzin dziennie. Zapisy prowadzone są w dwóch etapach przez merostwo - urząd miasta oraz wybraną przez rodziców szkołę. Francuskie przedszkole publiczne jest bezpłatne.

 

 

Oferty pracy w Francji na stronach

http://travail-emploi.gouv.fr;  http://www.cadremploi.fr/;

http://www.cadresonline.com/http://www.apec.frhttp://www.prisme.euhttp://emploi.francetv.fr/http://www.expectra.fr/

 

Oferty wynajęcia miszkania w Francji na stronach:

green-acres.com/pl

seloger.com

acheter-louer.fr
pap.fr

POZOSTAŁE TEMATY: Francja
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych