Francja - PROWADZENIE FIRMY W FRANCJI

2013-10-11 18:26:20, komentarzy: 0

FRANCJA

 

 

PROWADZENIE FIRMY W FRANCJI

 

ZAPRASZAM DO WPISÓW NA TEMAT WARUNKÓW PROWADZENIA FIRMY.

 

 

PISZCIE JAKIE SĄ WYMAGANIA DO PROWADZENIA FIRMY, JAKIE SĄ RODZAJE FIRM, JAKA JEST KOLEJNOŚĆ ZAŁOŻENIA FIRMY, JAKIE UTRUDNIENIA, DRUKI DOKUMENTÓW, W JAKICH URZĘDACH MOŻNA ZAŁATWIĆ DANĄ SPRAWĘ, ETC. 

 

 

 

Formy prowadzenia działalności w Francji


Samozatrudnienie- możesz uruchomić firmę w systemie klasycznym (entrepreneur individuel régime classic), lub jako przedsiębiorca indywidualny (auto-entrepreneur) lub jako przedsiębiorstwo indywidualne z ograniczoną odpowiedzialnością (EIRL – entreprise individuelle à responsabilité limitée).

 

  • system klasyczny entrepreneur individuel regime classic -
  • status przedsiębiorcy indywidualnego (auto-entrepreneur) wprowadzony w 2009, to łatwa i szybka w otwarciu forma działalności, ma ulgowy systemu opodatkowania i ubezpieczenia społecznego. Przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem. 
  • w przypadku wyboru EIRL przedsiębiorca ma określić majątek wydzielony do odpowiedzialności za zobowiązania firmy (patrimoine d’affectation),  

Jeśli zakładasz firmę musisz określić jej rodzaj. We Francji wyróżnia się cztery rodzaje działalności: rzemieślnicza, przemysłowa, handlowa i wolne zawody.

 

Społka jawna (SNC – société en nom collectif) - wyróżnia się tym, iż wspólnicy odpowiadają solidarnie i nieograniczenie za zobowiązania spółki. Każdy wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem. 

 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SARL – société à responsabilité limitée) - to najbardziej popularna forma prowadzenia działalności we Francji. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości kapitałów firmy.

 

 

Spółka akcyjna (SA – Société anonyme) - jest przeznaczona dla dużych przedsiębiorstw. SA jest spółką kapitałową i może być notowana na giełdzie. Minimalna wysokość kapitału zakładowegowynosi 37.000 euro.


 

Społka akcyjna uproszczona (SAS – société par actions simplifiée) - zaletami tej formy działaności jest duża elastyczność w stosunku do określenia warunków przyjmowania i odwoływania udziałowców spółki. 

 

 

Przedstawicielstwo/biuro łączności (bureau de représentation/ bureau de liaison) - biuro jest „przedłużeniem”, kontynuacją działalności spółki-matki np. z Polski. Jest uprawnione do pozyskiwania klientów, reklamy, działalność informacyjnej oraz innych działań przygotowawczych lub pomocniczych.


 

Oddział (succursale) - oddział, kierowany jest przez umocowanego przedstawiciela spółki-inwestora, działa na podobnych zasadach, co biuro łączności ma jednak większą swobodą funkcjonowania.


 

Filia (filiale) - zagraniczny inwestor może utworzyć we Francji filię to znaczy spółkę prawa francuskiego, do której wniesie, co najmniej 50% kapitału. POZOSTAŁE TEMATY: Francja
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych