Francja - SYSTEM OPIEKI SOCJALNEJ W FRANCJI

2013-10-11 18:28:50, komentarzy: 0

FRANCJA

 

SYSTEM OPIEKI SOCJALNEJ W FRANCJI

 

ZAPRASZAM DO WPISÓW NA TEMAT SYSTEMU

 

PISZCIE JAKIE SĄ WYMAGANIA DO UZYSKANIA ZASIŁKÓW, UTRUDNIENIA, DRUKI DOKUMENTÓW, W JAKICH URZĘDACH MOŻNA ZAŁATWIĆ DANĄ SPRAWĘ, ETC.

 

 

Przystąpienie do systemów - przy podpisywaniu umowy o pracę pracodawca jest zobowiązany do ułatwienia pracownikowi przystąpienia do systemu zabezpieczenia społecznego oraz systemu ubezpieczeń. Osoby samozatrudnione same muszą przystąpić do wymienionych systemów.

 

 

Świadczenia zdrowotne we Francji - aby korzystać ze świadczeń społecznych trzeba płacić składki. Ich wysokość jest obliczana jako procent od otrzymanego wynagrodzenia. Pracodawca wpłaca je do właściwej instytucji odpowiedzialnej za ich pobór. Samozatrudnieni mają sami za zadanie obliczyć i uiścić składki.


Opieka zdrowotna przysługuje pracownikom i osobom samozatrudnionym lub mieszkających w Francji na stałe i legalnie, jak i osobom pozostającym na ich utrzymaniu. 

  

Opieka medyczna Francja -  osoby które ukończą 16 rok życia są zobowiązani do wyboru lekarza prowadzącego, który będzie kierował opieką nad zdrowiem pacjenta. Lekarz ten prowadzi dokumentację medyczną i wypisuje skierowania do specjalistów. Taka forma jest tańsza gdyż gwarantuje większy zwrot kosztów. Jeśli sam będziesz chodził i korzystał ze specjalistów otrzymasz mniejszy zwrot kosztów leczenia. Przepis ten nie dotyczy dzieci. Lekarz musi się zgodzić na pełnienie tej funkcji. Jeżeli chcesz zmienić lekarza musisz to uczynić w kasie ubezpieczeń zdrowotnych. 

 

 

Zasiłek chorobowy Francja - przyznaje się osobom, które są niezdolne do wykonywania pracy na podstawie decyzji lekarza. Zasiłek jest obliczany na podstawie utraconego procentu wynagrodzenia. Uprawnione są osoby zatrudnione na umowę o pracę lub samozatrudnione płacące składki na ubezpieczenie. Zasiłek jest wypłacany począwszy od czwartego dnia nieobecności w pracy. Zasiłek dzienny (chorobowy) dotyczy też bezrobotnych do roku od daty utracenia pracy.

Zasiłek dzienny to 50% lub 66% (jeśli posiadasz 3 dzieci) Twojego dziennego wynagrodzenia.

 

W przypadku choroby musisz: 

  • wypełnić formularz u lekarza,
  • w ciągu 48 godzin wysłać 2 pierwsze strony do swojej kasy ubezpieczeń zdrowotnych oraz trzecią stronę do pracodawcy.

 

 

Świadczenie z tytułu macierzyństwa Francja - aby otrzymać świadczenia musisz być osobą ubezpieczoną przez 10 miesięcy przed ustaloną datą porodu, tudzież musisz wykazać, że spełniałaś kryteria kwalifikowalności kosztów opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego przed porodem.


Masz zapewnione świadczenia pieniężne w okresie urlopu macierzyńskiego, przed i po porodzie. Ubezpieczenie z tytułu macierzyństwa pokrywa całość kosztów związanych z ciążą. Wszystkie formalności i dokumenty należy złożyć do kasy ubezpieczeń zdrowotnych i kasy świadczeń rodzinnych.

 

Zasiłek dla bezrobotnych Francja -  patrz informacje na stronie poziom życia we Francji.

 

 

Zasiłek rodzinny Francja - uprawnione sa osoby zamieszkujące we Francji wraz z rodziną (min. 1 dziecko) prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe oraz spełniajace kryterium zamożności. Jest zapewniany dla dzieci do lat 21.

Inne świadczenia rodzinne:

  • zasiłki na dzieci są wypłacane w przypadku opieki nad co najmniej dwojgiem dzieci. 
  • świadczenie z tytułu narodzin dziecka, 
  • dodatek mieszkaniowy jest wypłacany na dzieci do 21 lat,  
  • rozpoczęcia roku szkolnego, 
  • dodatek z tytułu edukacji specjalnej 
  • zasiłek na utrzymanie dziecka

  

Ubezpieczony musi złożyć wniosek w kasie świadczeń rodzinnych w miejscu zamieszkania.

 

  

POZOSTAŁE TEMATY: Francja
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych