Holandia - POZIOM ŻYCIA W HOLANDII

2013-10-11 18:47:47, komentarzy: 2

HOLANDIA

 

 

 

Zatrudnienie i płaca w Holandii:

 

Płaca minimalna - w Holandii wysokość tej płacy zależy m.in. od wieku i czasu pracy pracownika. Stawki płacy minimalne podlegają zmianie z reguły 2 razy w roku (1 stycznia i 1 lipca).  Stawki płacy minimalnej (miesięcznie i tygodniowo - obowiązują od 1 lipca 2012 r.)

 

Wiek pracownika                                                                 Miesięczna    Tygodniowa 
Powyżej 23                                                                               1456,20           336,05 
Powyżej 22                                                                               1237,75            285,65 
Powyżej 21                                                                               1055,75            243,65 
Powyżej 20                                                                                 895,55            206,65 
Powyżej 19                                                                                  764,50           176,45 
Powyżej 18                                                                                  662,55           152,90 
Powyżej 17                                                                                  575,20            132,75 
Powyżej 16                                                                                  502,40           115,95 
Powyżej 15                                                                                  436,85            100,80

 

 

 

Jeżeli chodzi o minimalne wynagrodzenie godzinowe, (od 1 lipca 2012 r.) stawki przedstawia tabela (kwoty brutto w euro): 

                                                                       

                                                                                Tygodniowy czas pracy:

Wiek                                               36 godzin                        38 godzin                            40 godzin 

23 lata i więcej                                    9,33                                   8,84                                   8,40 
22 lata                                                  7,93                                   7,52                                    7,14 
21 lat                                                    6,77                                    6,41                                   6,09 
20 lat                                                    5,74                                   5,44                                   5,17 
19 lat                                                    4,90                                   4,64                                   4,41 
18 lat                                                    4,25                                   4,02                                   3,82 
17 lat                                                    3,69                                   3,49                                    3,32 
16 lat                                                    3,22                                   3,05                                   2,90 
15 lat                                                    2,80                                   2,65                                   2,52

 

Średnie wynagrodzenie - w Holandii rocznie jest to pensja w okolicy 45 000 euro.

 

13 pensja -   .

 

14 pensja -   .

 

Premie - osoby pracujące, mające na utrzymaniu jedno dziecko otrzymują ulgę podatkową (mogą ją dostać oboje małżonkowie).  Ulag to 8% płacy brutto. Wypłacana jest raz w roku albo dodawana do wynagrodzenia. 

 

 

Przykłady wynagrodzenia:

 

Pielęgniarka Holandia: miesięczna pensja wynosi 1900  euro.

Budowlaniec Holandia: miesięcza pensja wynosi 2030  euro.

Inżynier Holandia: miesięczna pensja wynosi 3000 euro.

Sprzątaczka Holandia: miesięczna pensja wynosi 1498  euro.

Sekretarka Holandia: miesięczna pensja wynosi 2690 euro.

 

 

Po przybyciu do Holandii

 

Meldunek Holandia - jeżeli planujesz pobyt do 3 miesięcy nie masz obowiązku meldunkowego. Pobyt powyżej 3 miesięcy lub podjęcie pracy oznacza obowiązek dokonania meldunku. W tym celu musisz udać się do lokalnego urzędu gminy bądź miasta do wydziału ewidencji ludności (GBA). Do rejestracji musisz mieć ze sobą 

 • akt urodzenia (przetłumaczony)
 • akt ślubu (przetłumaczony)
 • umowę najmu mieszkania w Holandii

Po rejestracji otrzymasz odpis z ewidencji ludności (uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens) ważny 3 miesiące oraz numer BSN (Burgerservicenummer), potrzebny do podjęcia zatrudnienia.

Kolejne kroki zrób do (Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND). Będziesz tam poproszony o udowodnienie celu przyjazdu do Holandii, np. pracy. Po rejestracji otrzymasz do paszportu nalepkę rejestracyjną.

 

 

Podjęcie pracy w Holandii

 

Praca Holandia - organizacja rynku pracy jest w Holandii nieco odmienna. Za pomost pomiędzy pracodawcami szukającymi pracowników, a pracownikami służy urząd UWV WERKbedrijf (to ok. 130 oddziałów na terenie Holandii). UWV WERKbedrijf pomaga w znalezieniu pracy, sprawdź www.uwv.nl Rejestracja przez stronę urzędu pozwala później na złożenie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych. Ab ubiegać się o prace powinieneś mieć numer personalny SOFI - (NIP) to ułatwi ci szukanie pracy. Po podpisaniu umowy to pracodawca wystąpi o niego, ale można także ubiegać się w urzędach podatkowych osobiście.

 


Czas pracy Holandia -  standardowo jest to 7-8 godzin dziennie, jednak  maksymalnie nie więcej niż 12 godzin dziennie i 60 godzin tygodniowo. Średnio w ciągu 16 tygodni liczba godzin pracy nie może przekroczyć 48 godzin tygodniowo.

 

Po 8h pracy masz prawo do 11 godzin odpoczynku. Po tygodniu pracy przerwa w pracy nie może być krótsza niż 36 kolejnych godzin.  

 

 

Podatki Holandia - podatek dotyczy dochodów z pracy, wynajęcia mieszkania, z tytułu udziałów oraz dochód z oszczędności i lokat. Dochód podatników może być obniżony o kwotę  na wydatki związane z alimentami, kosztami studiów tudzież wydatków z powodu choroby.


Stawki podatku w Holandii obowiązujące w 2012 r.

 

 • 33,1%  dla dochodu do wysokości 18 945 euro, 
 • 41,95% dla dochodu od 18 946 euro do 33 863 euro, 
 • 42 % dla dochodu od 33 864 euro do 56 491 euro,
 • 52 % dla dochodu powyżej 56 492 euro, 

 

Powyższe stawki obowiązują dla osób do 65 roku życia. Dla osób powyżej 65 lat obowiązują niższe stawki podatkowe. 

Deklaracja podatkowe składa się w urzędzie skarbowym w terminie do 1 kwietnia każdego roku.

 

 

Kwota wolna od podatku - w Holandii jest to kwota do 18 945 euro.

 

 

Koszty życia Holandia -  na utrzymanie się i jedzenie będziesz musiał przeznaczyć 300-500 euro. Wynajęcie pokoju powyżej 350 euro, wynajem mieszkania to wydatek w okolicy 1000 euro.

 

Urlop -  minimalna długość urlopu w Holandii zależy od liczby przepracowanych godzin pracownika. Pracownik który ma 40 godzinny tydzień pracy - otrzyma 20 dni urlopu w roku. Osoby, które pracują w niepełnym wymiarze godzin mają krótszy urlop. Umowy zbiorowe zapewniają wyższy urlop niż 20 dni i jest to nawet 30 dni na rok. Urlop naliczany jest proporcjonalnie do liczby przepracowanych miesięcy. 

 

 

Zasiłek dla bezrobotnych Holandia -  zasiłek jest przyznawany pracownikom, którzy spełniają warunki:

 

 • są w wieku poniżej 65 roku życia,
 • stracili co najmniej 5 godzin pracy w tygodniu,
 • mogą pracować,
 • nie pobierają zasiłku chorobowego ani renty z tytułu pełnej niezdolności do pracy,
 • nie otrzymują zasiłku dla osób niepełnosprawnych (WGA),
 • przepracowały 26 z 36 tygodni. 


 

Jeżeli przyznany zasiłek jest niższy niż ustalone minimum socjalne, można ubiegać się o dodatek tzw. toeslag, który wyrówna dochody do ustawowego minimum. Wystąpienie w terminie sześciu tygodni od momentu przyznania zasiłku jest gwarancją jego rozpatrzenia. Jeżeli posiadasz rodzinę to zasiłek w przeliczeniu na osobę powinien spelniać także minimum dochodu w rodzinie. Jeśli te minimum nie jest spełnione możesz otrzymać wyrównanie do kwoty minimalnej. Dodatek ten to  dodatek uzupełniający zgodny z Supplementary Benefits Act (TW). 

 

Zasiłek dla bezrobotnych w zależności od lat przepracowanych w Holandii jest przyznawany na okres od 3 miesięcy do maks. 38 miesięcy. Z zasiłku dla bezrobotnych jest rezerwowane 8% na dodatek wakacyjny, który wypłacą ci w maju. Zasiłek dla bezrobotnych przyznaje urząd pracy (UWV WERKbedrijf).

 

Wysokość zasiłku zależy od średniej stawki dziennej (dagloon) pracownika nie może to byc więcej niż ustalono w ustawie. Pierwsze dwa miesiące bezrobotny ma 75% średniej stawki dziennej. W kolejnych miesiącach zasiłek wynosi tylko 70% tej stawki. 
 

Szkoła podstawowa w Holandii  -  obowiązek edukacjii istnieje dla dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Szkoły są prywatne i publiczne lecz obie są subsydiowane przez państwo. Szkoły mają dużą swobodę w układaniu własnych programów muszą jednak spelniać określone standardy. Przyjmowane są dzieci od 4 roku życia i chodzą do klas przygotowawczych. Edukacja w szkole podstawowej trwa do 12 roku życia. Obowiązuje rejonizacja przy doborze szkół. W pierwszych czterech latach nauki w klasie uczy nauczyciel oraz pomagający mu asystent.

 

Szkoła średnia w Holandii - uczęszczają do niej uczniowie w wieku pomiędzy 12 a 18 rokiem życia. Szkoły te dzielą się na dwie grupy:

- szkoły ogólnokształcące przygotowujące do studiów

- szkoły zawodowe stopnia średniego - przygotowuja do konkretnego zawodu

 

Szkoły wyższe w Holanii - system szkolnictwa wyższego obejmuje: 

- studia akademickie (wetenschappelijk onderwijs – WO) prowadzone przez uniwersytety
- studia zawodowe (hoger beroepsonderwijs – HBO) prowadzone przez wyższe szkoły zawodowe (hogescholen).

 

    

Przedszkole w Holandii -  dzieci mogą zacząć edukację w przedszkolu w wieku lat czterech. Jest to -kleuterschool i chodzą do przedszkola dwa lata. W tym okresie uczą się zabaw rozwijających ich indywidualne predyspozycje i umiejętności. Zamiast wkuwania regułek na pamięć wybiera się zajęcia kreatywne, pobudzające myślenie. Dzici w przedszkolu rozpoczynają naukę języków obcych.

  

 

Oferty pracy Holandia na stronach:

  

www.detelefoongids.nl/bedrijven.html

www.via-eu.com/

www.abu.nldzo 

www.monsterboard.nl 
www.jobnews.nl 
www.vacaturebank.nl 
www.academictransfer.com 
www.jobrapido.nl

 

W Holandii  są gazety z ofertami pracy:

http://www.telegraaf.nl 
http://www.volkskrant.nl 
http://www.ad.nl 
http://www.intermediair.nl

 

Agencje zatrudnienia:

www.detachering.pagina.nl 
www.werving-selectie.pagina.nl 
www.mercuri-urval.com 
www.birdengineering.nl: biotechnologia 
www.fashionsolution.nl: moda 
www.ranger.nl: osoby o wysokich kwalifikacjach 
www.elanit.nl: sektor IT&T 
www.yachtgroup.com: 
www.agrojobs.nl: praca dla absolwentów (NL/EN) 
www.cadjobs.nl: praca dla architektów (w języku niderlandzkim, nagłówki po angielsku) 
www.archined.nl: praca w eksporcie, częściowo w języku angielskim 
www.export.nl: praca w transporcie i offshore 
www.medweb.nl: praca w zawodach medycznych

 

Agencje zatrudnienia dla nie mówiących po niderlandzku:

www.undutchables.nl 
www.abroad-experience.com 
www.careerabroad.co.in 
www.manpower.com

www.uniquemls.com 
www.bluelynx.com 
www.expatica.nl 
www.englishlanguagejobs.com 

 

Oferty wynajęcia miszkania Holandia na stronach:

 

kamernet.nl 
directwonen.nl
perfecthousing.nl
maarktplaats.nl
funda.nl

rotsvast.nl 

POZOSTAŁE TEMATY: Holandia
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

 • Gosia 21:05, 24 grudnia 2013

  Mam pytanie do kogoś kto już mieszka w Holandii od kilku lat. Jak wygląda tam załatwienie papierów o przyjęcie dziecka do szkoły. Mąż mojej córki pracuje tam od roku i myśli przenieść się z rodziną do Holandii. Czy ktoś załatwiał tego typu sprawy i może coś podpowiedzieć?

  Odpowiedz
 • Admin 8:42, 14 stycznia 2014

  Przeniesienie się z dziećmi do innego kraju to odważna decyzja. Decyzja, która oznacza dla dzieci zmianę środowiska w którym się będą wychowywać. Proszę porozmawiać z córką czy wszystko wzięła pod uwagę. Co do załatwienia formalności w szkole, to trzeba zgłosić ten fakt w Polsce. Dyrektor tej placówki powinien zostać poinformowany najlepiej pisemnie, że dzieci będą zameldowane w innym kraju i tam z dniem .... podejmą edukacje w danej szkole w Holandii. W Holandii po zameldowaniu dzieci trzeba w Urzędzie Miasta zapytać o najbliższe placówki edukacyjne dla dzieci. Proszę też zapytać w szkołach polskich w Holandii o szczegóły dotyczące poziomu edukacji, akceptacji dyplomów, tłumaczeń itp. O pomoc można zapytać w Polskich szkołach w Holandii np:
  http://polskaszkolabreda.webs.com/
  http://www.rotterdam.polskaszkola.nl/

  Odpowiedz
Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych