Holandia - SYSTEM OPIEKI SOCJALNEJ W HOLANDII

2013-10-11 18:46:24, komentarzy: 1

HOLANDIA

 

 

 

Rodzaje świedczeń w Holandii

 


Opieka medyczna Holandia - uprawnieni są do niej pracownicy najemni i osoby prowadzące działalność gospodarczą - którzy opłacają składki na ubezpieczenie, nie muszą mieszkać na terenie Holandii. Istnieją dwa odmienne systemy ubezpieczeń składające się na cały system:

  • ubezpieczenia zdrowotne
  • ogólne ubezpieczenia szczególnych kosztów medycznych. 


Osoba objęta ubezpieczeniem jest uprawniona do świadczeń medycznych. Dostępne są dwa główne rodzaje polis:

  • polisy oparte na świadczeniach rzeczowych,
  • polisy oparte na zwrocie kosztów medycznych. 

 

Opieka medyczna obejmuje usługi świadczone przez lekarzy rodzinnych, specjalistów, psychologów i ginekologów. W innych przypadkach otrzymamy zwrot kosztów leczenia. Opieka specjalistyczna jest dostępna tylko na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego. Osoby które chorują przewlekle są uprawnieni do zwrotu części kosztów. Aby odbierać leki trzeba zarejestrować się w aptece.

 

 

Zasiłek chorobowy Holandia - przysługuje osobom zatrudnionym i opłacającym składki. Jeżeli lekarz orzeknie niezdolność do pracy pracodawca wypłaca 70% wartości wynagrodzenia miesięcznego. Pracownik musi zgłosić do 2 dnia choroby pracodawcy swoją niezdolność do pracy. Zasiłek maksymalnie można otrzymywać do 2 lat. Potem może przysługiwać świadczenie WIA. Pracodawca wypłaca zasiłek pracownikowi nie dłużej niż do 104 tygodnia choroby pracownika, ale nigdy dłużej niż czas trwania umowy.

Jeżeli pracownik mający umowę o pracę z określonym terminem (uitzendkracht) zachoruje lub otrzymuje świadczenie z tytułu bezrobocia i zachoruje, zasiłek chorobowy wypłaca urząd UWVWypłata zasiłku ustaje dniu ukończenia przez osobę 65 lat.

     

Najwyższa kwota dziennego zasiłku wynosi 193,09 euro - chyba, że układ zbiorowy z pracodawcą stanowi o zapewnieniu wyższych stawek.  Jeśli wynikajęce z zasiłku kwoty nie spełniają minimum socjalnego można złożyć wniosek o tzw. świadczenia uzupełniające (Toeslagenwet, TW). Osoby przebywające na zasiłku są poddawane kontroli.

 

 

Świadczenie z tytułu macierzyństwa Holandia - każda osoba ubezpieczona ma zapewnioną opiekę związaną z macierzyństwem. Osoby zatrudnione na umowę o pracę mają prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu macierzyństwa. Aby otrzymać zasiłek matka powinna przedstawić pracodawcy zaświadczenie o ciąży (Zwangerschapsverklaring).  Urlop macierzyński trwa 16 tygodni. Przed porodem jesteś kierowana na obowiązkowy 4 tygodniowy urlop. Pozostała część przysługuje po porodzie. W okresie urlopu ubezpieczalnia wypłaca 100% wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż 193 euro. Po okresie należnego urlopu w przypdku dalszej niezdolności do pracy z tytułu porodu świadczenie jest nadal wypłacane.

 
Matka jest także uprawniona do bezpłatnej opieki położniczej oraz zwrotu kosztów opieki po porodzie z kasy chorych (Zorgverzekeringsqwet).  

Pracodawca otrzyma zwrot kosztów urlopu macierzyńskiego pracownika od UWV. Osoby samozatrudnione spełniające kryteria zasiłku są do niego uprawnione. 

 

Zasiłek dla bezrobotnych Holandia -  patrz szczegóły zasiłku na stronie poziom życia w Holandii.

 

 

Zasiłki rodzinne Holandia - przysługuje osobie która mieszka lub pracuje w Holandii, ma własne dzieci poniżej 16 lat oraz utrzymuje je. Natomiast dzieci w wieku od 16 do 18 roku muszą się uczyć,  być bezrobotne lub niepełnosprawne.  Musisz być ubezpieczony. Kwota tego zasiłku zależy od dochodu rodziców, liczby dzieci i ich wieku.

Wniosek o zasiłek składa się w lokalnych biurach (Vestigingskantoor) oraz banku ubezpieczeń społecznych (Sociale Verzekeringsbank – SVB) w pobliżu zamieszkania. Zasiłek na dzieci wypłaca się co kwartał.


Świadczenie uzupełniające Holandia -  rolą tych świdczeń jest zapewnienie minimalnego poziomu dochodu dla osób pracujących i mieszkających na terenie Holandii.  Osoba której dochód jest niższy niż minimum socjalne dostaje różnicę która wyrównuje jej dochód do wymaganego minimum. Świadczenie może być wypłacane jednocześnie ze świadczeniem z tytułu choroby, bezrobocia, niezdolności do pracy, zasiłkiem ciążowym/macierzyńskim bądź dodatkiem adopcyjnym. 

 

Renta rodzinna Holandia - jest przyznawana osobom, których partner życiowy zmarł. Wysokośc zasiłku wynosi 70% wynagrodzenia minimalnego w Holandii w powiązaniu z dochodem osoby pozostałej przy życiu.

 

Renta półsieroca Holandia - kwota zasiłku to  20% wynagrodzenia minimalnego i nie zależy od dochodu. Przyznawana jest wdowie lub wdowcowi pozostającemu przy życiu, który ma dziecko poniżej 18. roku życia. Wypłaty mają miejsce co miesiąc. W maju, co rok wypłacany jest do tego świadczenia dodatek urlopowy.


POZOSTAŁE TEMATY: Holandia
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

  • zurek 17:40, 12 września 2017

    hm... w Holandii to warto, to tekst sąsiadki: http://www.eporady24.pl/renta_inwalidzka_z_holandii_zaleglosci_podatkowe_i_rozliczenia,pytania,15,190,4732.html mimo problemów podatkowych całkiem nieźle sobie żyje z takiego zasiłku z Holandii,u nas w PL chyba nikt takiej kasy nam nie da nigdy ... :(

    Odpowiedz
Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych