Irlandia - POZIOM ŻYCIA W IRLANDII

2013-10-11 18:55:07, komentarzy: 0

IRLANDIA

 

 

POZIOM ŻYCIA W IRLANDII

 

ZAPRASZAM DO WPISÓW NA TEMAT WARUNKÓW ŻYCIA.

  

 

 

Zatrudnienie i płaca w Irlandii:

 

Płaca minimalna -  płaca minimalna w Irlandii określa min. kwotę za godzinę i wynosi 8.65 euro brutto. W zależności od sektora płace minimalne kształtują się na innym poziomie. Lista sektorów, w których obowiązują wyższe stawki jest tu : www.labourcourt.ie

 

 

Średnie wynagrodzenie -  średnie zarobki na godzinę w 2011 roku wynosiły 21.83 euro, przy średniej liczbie godzin pracy w tygodniu 31.6h.

 

13 pensja -   .

 

14 pensja -   .

 

Premie -  .

 

Przykłady wynagrodzenia:

 

Kucharz Irlandia: tygodniowa pensja  420  euro.

Kierowca Irlandia: tygodniowa pensja wynosi  400 euro.

Sekretarka Irlandia: tyodniowa pensja wynosi  500  euro.

Sprzątaczka Irlandia: tygodniowa pensja wynosi  700  euro.

 

Polacy w Irlandii

 

 

 

Polski portal w Irlandii

 

 

 

Po przybyciu do Irlandii

 

Meldunek Irlandia - jeśli chcesz podjąć pracę lub przebywać  ponad 3 miesiące musisz posiadać pozwolenie na pobyt - residence permit. Sprawę legalizacji pobytu wykonasz na posterunku policji lub w urzędzie emigracyjnym. Warunkiem otrzymania pozwolenia na pobyt jest posiadanie umowy o pracę lub wystarczających środków pieniężnych na pobyt. Pozwolenie jest wydawane na 5 lat. 

 

 

Podjęcie pracy w Irlandii

 

Praca Irlandia  -  żeby podpisać umowę o prace powinieneś posiadać meldunek oraz irlandzki numer ubezpieczenia społecznego. Numer (PPS - Personal Public Service Number) wydaje lokalny Wydział Spraw Społecznych i Rodziny. Musisz mieć ze sobą: paszport, drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, dokument poświadczający meldunek.

 

 

Czas pracy Irlandia -  to maksymalnie 48 godzin na tydzień. Czas jest uśredniany w okresie 4, 6 lub 12 miesięcy, większość firm skraca pracę w piątek o godzinę lub dwie.

 

Przerwa - na dobę przysługuje ci 11 godzin ciągłego odpoczynku oraz 15 minut przerwy co 4,5 godziny lub 30 minut, gdy przepracowano ponad 6 godzin i może to stanowić przerwę w pracy.

 

Podatki Irlandia - podatek jest pobierany dopiero od pewnej kwoty euro. W Irlandii obowiązuje dwustopniowa skala podatkowa od 20% do 41%.  Każda osoba mająca dochód w Irlandii jest płatnikiem podatku i jest zabowiązana do rozliczenia się z podatku w danym roku podatkowym. Dodatkowymi obciążeniami od dochodu są: ubezpieczenie społeczne Pay-Related Social Insurance lub PRSI oraz w czasami 2% składka zdrowotna. Są one odciągane od pensji przez pracodawcę i wpłacane do Urzędu Skarbowego (The Revenue Commissioners)  lub w przypadku samozatrudnionych wpłacane bezpośrednio. 


O statusie pobytowym do celów podatkowych decyduje ilości dni przebywania na terenie Irlandii w danym roku podatkowym. Status rezydenta uzyskuje się w dwóch przypadkach: 

 • jeśli zainteresowany przebywał na terenie Irlandii co najmniej 183 dni,
 • jeśli w ciągu 2 kolejnych lat podatkowych zainteresowany spędził na terenie Irlandii co najmniej 280 dni

 
Podatek obejmuje premie, nadgodziny, substytuty niepieniężne czy też dodatkowe profity - np. używanie samochodu firmowego, napiwki, prezenty świąteczne itd. Nie opodatkowane są: stypendia naukowe, zyski z papierów i bonów oszczędnościowych oraz programu oszczędnościowego Poczty Irlandzkiej. 

 

Większość zatrudnionych w Irlandii płaci podatki za pośrednictwem systemu zwanego PAYE (Pay As You Earn).

Podejmując pracę musisz upewnić się, że pracodawca odprowadzi należne kwoty podatków. Należy dostarczyć mu: 

 •  numer PPS,
 • złożyć podanie o certyfikat podatkowy (certificate of tax credits) oraz wypełnić specjalny formularz aplikacyjny 12A (Application for a Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point); można go uzyskać u pracodawcy lub w urzędzie skarbowym. 

 

Musisz zrobić to przed otrzymaniem pierwszej wypłaty. Polska i Irlandia mają podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Skala podatkowa na rok 2012:

 • dochód podlegający opodatkowaniu osoby samotne/ owdowiałe bez dzieci na utrzymaniu do 32 800 euro skala podatku 20% powyżej tej kwoty 41%,
 • osoby samotne/ owdowiałe z dzieckiem na utrzymaniu do 36 800 euro podatek 20% powyżej 41 %,
 • małżeństwa o jednym dochodzie do 41 800 euro podatek 20% powyżej 41%,
 • małżeństwa o dwóch dochodach do 41800 lub ze wzrostem o 23 800 max euro pdatek 20% powyżej  41%.


 

Kwota wolna od podatku -  Każdy co rok otrzymuje powiadomienie z urzędu skarbowego na temat kwot zwolnień tzw. tabele zwolnień podatkowych.

 

 

Koszty życia Irlandia -  wynajęcie mieszkania w Irlandii to kwota od 600 do 1200 euro. Wszystko zależy od standardu i ilości pokoi. Wynajęcie tylko pokoju od 200 euro. Wydatki na żywność to min 200 euro.

 

Urlop -   w Irlandii w ciągu roku pracownik pracujący w pełnym wymierze godzin ma 4 tygodnie urlopu. W ramach negocjacji z pracodawcą pracownik może otrzymać dłuższy urlop. Ustawa bowiem określa czas minimalnego wypoczynku.

 

Zasiłek dla bezrobotnych Irlandia -  podstawowe świadczenia dla bezrobotnych w Irlandii to: 

 •  zasiłek dla szukającego pracy - cotygodniowe świadczenieAby uzyskać świadczenie lub zasiłek dla bezrobotnych należy:
 • być bezrobotnym (co najmniej przez 6 kolejnych dni), 
 • być poniżej 66 roku życia, 
 • być gotowym do podjęcia, 
 • być zdolnym do pracy, 
 • mieć opłaconą wystarczającą ilość składek PRSI 

 

 

Edukacja w Irlandii

Szkoła początkowa  -  jest bezpłatna. Do szkoły muszą uczęszczać dzieci w wieku 6-16 lat. W podstawówkach uczą się dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Jednak do szkół uczęszczają prawie wszyscy pięciolatkowie oraz około połowa spośród czterolatków. Każda szkoła ma swoje zasady przyjmowania uczniów i ma obowiązek o nich informować. Publiczne szkoły podstawowe dają pierwszeństwo dzieciom mieszkającym w najbliższej okolicy. Część szkół średnich preferuje dzieci z konkretnych szkół o dobrej renomie, warto więc zaplanować wcześniej wybór podstawówki. Mimo, iż szkoła podstawowa jest bezpłatna, często wymaga od rodziców dodatkowych funduszy.  W Irlandii podobnie jak w Polsce istnieją płatne szkoły podstawowe.

 

Szkoła średnia  -  jest bezpłatna. Dzieci powyżej 12 roku idą do szkół średnich i uczą się tam do ukończenia 17 lub 18 lat. W czasie trwania nauki są organizowane dwa egzaminy urzędowe. Po trzecim roku nauki większość szkół średnich daje uczniom szansę skorzystania z roku przejściowego (Transition Year). Rok ma pozwolić uczniom na rozwinięcie zainteresowań i umiejętności. Szkoła średnia kończy się gzaminem dojrzałości (Leaving Certificate exam). 

Rok szkolny trwa od września do czerwca. Klasy trzecie mają egzamin I stopnia (tzw. Junior Certificate Class) 
a klasy maturalne (Leaving Certificate Class).

  

Szkoły wyższe - szkoły wyższe są dla wiekszości osób studiami płatnymi. Dodatkowe informacje: www.studyinireland.ie 

 

 

Przedszkole - w Irlandii są one publiczne lub prywatne, ale każde wymaga od rodziców wniesienia tygodniowych opłat za pobyt dziecka. Pracują na ogół w godzinach od 7-18. 

 

Prawo jazdy - posiadacze prawa jazdy z Polski pozostający ponad trzy miesiące w Irlandii powinii uzyskać dokument potwierdzający nabyte umiejętności zdając test w Irlandii. Osoby o statusie pobytu tymczasowego mogą prowadzić samochód na podstawie polskiego prawa jazdy. Egzamin jest złożony z pisemnego testu oraz godzinego testu praktycznego. Informacje o zasadach egzaminu udzielaDepartment of the Environment, Community and Local Government.

 

Oferty pracy Irlandia na stronach:

http://www.irishjobs.ie/, h

http://www.monster.ie/,   

http://www.job.ie/,  

http://www.fas.ie/,

http://www.goldenpages.ie,   

http://www.nrf.ie,  

 

Najwięcej ofert można znaleźć w: 
The Irish Times - http://www.irishtimes.com/ (dodatek „Praca” w piątek); 
The Irish Independent - http://www.independent.ie/ (dodatek „Praca” w piątek i niedzielę); 
The Evening Herald - http://www.herald.ie/; 
The Daily Business Post - http://www.sbpost.ie; 
Irish Examiner - http://www.irishexaminer.com/


 

Oferty wynajęcia miszkania Irlandia na stronach:

http://www.daft.ie ,  

http://www.irishpropertynews.com , 

http://www.myhome.ie 

POZOSTAŁE TEMATY: Irlandia
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych