Austria - SYSTEM OPIEKI SOCJALNEJ W AUSTRII

2013-09-21 08:56:43, komentarzy: 0

AUSTRIA

 

SYSTEM OPIEKI SOCJALNEJ

 

ZAPRASZAM DO DODAWANIA KOMENTARZY NA TEMAT SYSTEMU.

 

  

 

Służba zdrowia w Austrii

 

Ubezpieczenie zdrowotne - otrzymuje je każdy legalnie zatrudniony pracownik. Należy okazać kartę meldunkową pracodawcy i to on zgłasza ją w lokalnej kasie chorych. Osoby samozatrudnione formalności ubezpieczenia załatwiają w Izbie Rzemielśniczej. Ubezpieczenie gwarantuje zasiłek chorobowy, opiekę medyczną, hospitalizację. 


Zasiłek rodzinny - na zasiłek ten w Austrii nie ma wpływu ani poziom dochodu ani okres zatrudnienia. Warunkiem jest to, iż centrum zainteresowań życiowych rodziców pozostaje w Austrii, a dzieci mieszkaja w tym kraju i żyją we wspólnym gospodarstwie domowym. Zasiłek ten trwa do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Jest przyznawany matce. Wniosek składa się w Urzędzie skarbowym. Zasiłek jest wypłacany co dwa miesiące. Wnioski składa się co rok. Wniosek można złożyć do 5 lat wstecz. 

Wartośc zasiłku zależy od liczby dzieci i ich wieku. Podaję najniższe kwoty.

Na jedno dziecko min. 105 euro

Na drugie dziecko min 118 euro

Na trzecie dziecko min 140 euro

Na czwarte dziecko min 155 euro

Mając więc czworo dzieci możemy uzyskać zasiłek rodzinny min  518 euro. W przypadku rodzin wielodzietnych zasiłek jest podwyższany o 50 euro/ dziecko.


Złożenie wniosku jest bezpłatne. Polacy pracujący w Austrii mający rodzinę w Polsce mogą złożyć wniosek po rocznym pobycie i zatrudnieniu w Austrii o zasiłek rodzinny - wyrównawczy. Wniosek składa się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego (Finanzamt). Do wniosku należy dołączyć dodatkowo formularze typu 401 i 411, które należy potwierdzić w Polsce.


Zasiłek dla bezrobotnych w Austrii - patrz w link poziom życia w Austrii.

 

Zasiłek doraźny w  Austrii- jest przyznawany bezrobotnemu, któremu skończył się zasiłek dla bezrobotnych. Jest przyznawany na rok. 


 

POZOSTAŁE TEMATY: Austria
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych