Luksemburg - POZIOM ŻYCIA W LUKSEMBURGU

2013-10-11 19:14:28, komentarzy: 0

LUKSEMBURG

 

 

Płaca minimalna w Luksemburgu- od 1 paździrenika 2011 r. minimalne wynagrodzenie dla pracowników 

niewykwalifikowanych wynosi 1801.49 euro(10,40/h), natomiast dla pracowników wykwalifikowanych 2161.78 euro (12,49/h).

 

Średnie wynagrodzenie w Luksemburgu - w Luksemburgu rocznie jest to pensja w okolicy 4000 euro.

 

13 pensja -   .

 

14 pensja -   .

 

Premie -  

 

Przykłady wynagrodzenia:

 

Dyrektor fabryki – średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 7758 euro,

Specjaliści ds.administracji – średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 1733 euro, 
Analityk/ informatyk – średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 3323 euro, 
Redaktor naczelny gazety – średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi3509euro.

 

Po przybyciu do Luksemburga

 

Meldunek w Luksemburgu -  nie masz obowiązku meldunkowego jeżeli przebywasz w Luksemburgu nie dłużej niż 3 miesiące. Jeżeli planujesz podjąć pracę lub przebywać dłużej musisz uzyskać zezwolenie na pobyt. Wniosek jest składany do organów administracji - Urząd gminy lub miasta. Z wnioskiem o wydanie karty obytu musisz mieć dokument potwierdzający tożsamość, meldunek lub umowę o pracę. Zaświadczenie o rejestracji wydawane jest bezpłatnie.

 

Prawo jazdy - jeżeli przebywasz w Luksemburgu tymczaswo twoje prawo jazdy jest uznawane. Natomiast jeżeli przybywasz do Luksemburga w celu zamieszkania, warunki regulujące ważność praw jazdy będą obowiązywać niezwłocznie. Powinieneś powiadomić urząd transportu w celu wydania nowego prawa jazdy zaraz po zameldowaniu się w Luksemburgu. 

 

Podjęcie pracy w Luksemburgu

 

Praca w Luksemburgu - podjęcie pracy bez podpisania umowy jest w Luksemburgu nielegalne. Wynagrodzenie pracownik otrzymuje co miesiąc lub raz w tygodniu.  

 

 


Czas pracy w Luksemburgu - praca wynosi 8 h dziennie. Podjęcie pracy bez zawarcia umowy jest nielegalne. Twoje nadgodziny nie mogą przekraczać 2 godzin dziennie lub 24 godziny w miesiącu.  

 

Nadgodziny są opłacane stawką wynoszącą 150 proc. stawki dla pracowników umysłowych i 125 proc. stawki dla pracowników fizycznych.

 

 

Podatki Luksemburg - podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi od 0 do 38 proc. Istnieje 17 różnych stawek. Polska posiada umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Luksemburgiem.

 

 

Kwota wolna od podatku -  

 

 

Koszty życia Luksemburg - wynajęcie mieszkania to wydatek powyżej 1000 euro, na warunki płacowe Luksemburga to nie jest dużo, lecz dla osoby z zarobkami w Polsce to bardzo dużo. Wiele osób decyduje się na mieszkanie w krajach o niższym koszcie i dojeżdżaniu do pracy w Luksemburgu. Koszty życia są na pewno wysokie jeśli odnosimy je do poziomu cen w innych krajach. Podobnie jest z poziomem zarobków.

 

Urlop - pracownicy zatrudnieni na cały etat mają prawo do 25 dni urlopu w ciągu roku. Okres ten może być dłuższy jeżeli układ zbiorowy z pracodawcą to określa. Prawo do urlopu przysługuje pracownikowi, który przepracował 3 misiące u tego samego pracodawcy. Urlop jest naliczany proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy. Pracownikom fizycznym pracującym w trudnych warunkach, kopalnia, kamieniołom itp. przysługują dodatkowe 3 dni urlopu. Pracodawca może odmówić urlopu, w przypadku gdy pracownik miał 10% nieobecności w pracy. 

 

  

Zasiłek dla bezrobotnych w Luksemburgu -  ponieważ bardzo dużo osób pracujących w Luksemburgo to osoby mieszkające w Państwach ościennych i dojężdżający do pracy, określa to także przepisy przyznawania zasiłku. Jeśli pracujesz w Luksemburgu a mieszkasz w innym państwie i tam zarejestrowałeś się w służbach zatrudnienia to zasiłek w Luksemburgu nie będzie ci przyznany.

 

Wysokość świadczeń w Luksemburgu to 80% ostatniego wynagrodzenia lub w przypadku osób mających na utrzymaniu dzieci to 85% tej kwoty. Maksymalne świadczenie dla bezrobotnego nie może przekroczyć 2,5 raza

ustawowego minimalnego wynagrodzenia. 

 

Jeżeli bezrobotny wykonuje prace dorywcze, uzyskane dochody są odejmowane od wysokości świadczenia z tytułu bezrobocia. Świadczenia są przyznawane na okres 12 miesięcy. W przypadku gdy bezrobotny ukończy 50 lat zasiłek nie jest wypłacany.


Aby otrzymać zasiłek musisz zarejestrować się w agencji rozwoju zatrudnienia (Agence pour le développement de l'emploi) pierwszego dnia po utracie pracy. Wniosek o zasiłek można złożyć w dwa tygodnie po tracie pracy. Świadczenia są wypłacane przekazem pocztowym na koniec każdego tygodnia.


  

Szkoła podstawowa w Luksemburgu  -  obowiązek nauczania w Luksemburgu jest dla dzieci od lat 4 do lat 15. Nauka w szkole podstawowej trwa 6 lat. Wiekszość szkół jest państwowa a nauka w szkołach podstawowych jest bezpłatna. Nauka prowadzona jest w języku luksemburskim, niemieckim i francuskim.

 

Szkoła średnia w Luksemburgu -  obowiązek udukacji w szkole średniej to trzy lata. Szkoła średnia uczy w profilu ogólnokształcącym i kończy się egzaminem uprawniającym do studiowania na uniwersytecie, oraz profilu technicznym przygotowującym do konkretnych zawodów. Nauka w szkołach średnich tra 6 lub 7 lat.

 

Szkoły wyższe w Luksemburgu -  funkcjonują trzy uczelnie oferujące początkowe nauczanie i tworzony jest jeden Uniwersytet w Luksemburgu oraz jedna uczelnia techniczna, jednak większość studentów wybiera studia w państwach ościennych. Edukacja publiczna jest bezpłatna.

    

 

Przedszkole w Luksemburgu - okres przedszkolny jest dla dzieci w wieku 4 lat, a nauka trwa dwa lata i jest obowiązkowa. W praktyce do przedszola uczęszczają już 3 latkowie. 

  

 

Oferty pracy Luksemburg na stronach:

  

http://www.adem.lu

https://saturn.etat.lu/emrde
http://www.monster.lu
http://www.jobsearch.lu 
http://www.jobs.lu 

 

Oferty pracy w prasie codziennej - dzienniki L'Wort, Le Quotidien i La Voix - weekendowe wydania tych gazet zawierają obszerne dodatki z ogłoszeniami o pracy.

 

Oferty wynajęcia miszkania w Luksemburgu na stronach:

 

www.luxembourg.gabinohome.com/pl

www.habiter.lu

www.station.lu
www.luxbazar.lu

www.immotop.lu

POZOSTAŁE TEMATY: Luksemburg
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych