Luksemburg - SYSTEM OPIEKI SOCJALNEJ W LUKSEMBURGU

2013-10-11 19:09:45, komentarzy: 0

LUKSEMBURG

 

 

SYSTEM OPIEKI SOCJALNEJ W LUKSEMBURGU

 

 

ZAPRASZAM DO WPISÓW NA TEMAT SYSTEMU,

  

 

Przystąpienie do systemów w Luksembrgu- osoby samozatrudnione same rejestrują się w centrum zabezpieczenia społecznego (Centre commun de la sécurité sociale). Obowiązek zarejestrowania pracownika najemnego w ciągu 8 dni od momentu zatrudnienia spoczywa na pracodawcy. W ten sposób pracownik zyskuje ubezpieczenie i ma zapewnioną opiekę medyczną i socjalną. Podpisanie umowy o pracę wymaga także spełnienia formalności np. zarejestrowania pobytu. 

  

 

Świadczenia zdrowotne w Luksemburgu -  do opieki zdrowotnej uprawnione są osoby zatrudnione za wynagrodzeniem lub prowadzące działalność na własny rachunek opłacające składki na ubezpieczenie. Możesz wybrać (jako osoba ubezpieczona i posiadająca kartę ubezpieczenia) dowolnego lekarza lub szpital, jedynie część specjalnych zabiegów wymaga akceptacji właściwej kasy chorych.


Opieka medyczna w Luksemburgu -  podstawowa opieka medyczna jest dostępna dla każdego ubezpieczonego w postaci dowolnego dostępu do lekarza pierwszego kontaktu, dentysty, opieki pielęgniarskiej, fizjoterapeutów, badań laboratoryjnych, pomocy optycznej i innych.

 

Wszystkie usługi medyczne należy opłacić z własnych środków, o zwrot zapłaconych kwot należy wystąpić do wybranej przy ubezpieczeniu kasy chorych. Część zabiegów, leków i badań kasa chorych rozlicza bezpośrednio z lekarzami.

 

 

Zasiłek chorobowy w Luksemburgu -  jeżeli lekarz stwierdzi niezdolność do pracy z tytułu choroby, pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy do 13 tygodnia od daty przerwania pracy. Następnie obowiązek wypłaty zasiłku przejmuje kasa chorych. W tym celu należy przygotować od lekarza raport medyczny o stanie leczenia. Świadczenie z tytułu macierzyństwa Luksemburg - aby otrzymać świadczenia pieniężne matka musi być osobą ubezpieczoną przez co najmniej sześć miesięcy w ciągu roku. Zasiłek jest wypłacany przez 16 tygodni. Dwa miesiące przed porodem i dwa po porodzie. Kwota zasiłku stanowi 100% otrzymywanego przez matkę wynagrodzenia. 

Matka składa wniosek o przyznanie zasiłku na 8 tygodni przed porodem. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie lekarskie z określonym terminem porodu.

 

 

Zasiłek dla bezrobotnych Luksemburg - patrz szczegóły uzyskania zasiłku na stronie poziom życia w Luksemburgu

 

 

 

Zasiłki rodzinne w Luksemburgu : o zasiłki rodzinne należy wnioskować do krajowego funduszu świadczeń rodzinnych (Caisse nationale des prestations familiales). Zasiłki wypłacane są co miesiąc. Jedynie zasiłek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (allocation de rentrée scolaire) jest wypłacany tylko raz w sierpniu każdego roku.

 

  • Powszechny zasiłek na dzieci - jest przyznawany rodzicom których dzieci legalnie mieszkają w Luksemburgu, lub rodzicom legalnie pracującym w Luksemburgu, a których dzieci mieszkają w innym Państwie członkowskim UE. Jest przyznawany na dzieci w wieku do 18 lat lub dla osób starszych do 27 które kontynuują naukę jako zasiłek dla studentów.

 

  • Zasiłek porodowy - jest przyznawany rodzicom z tytułu narodzin dziecka (allocation de naissance), które urodziło się na terenie Luksemburga. Zasiłek porodowy wynosi 580,03 euro.

 

  • Zasiłek wychowawczy - jest przyznwany rodzicom mieszkającym w Luksemburgum którzy wychowują minimum jedno dziecko i nie mają zatrudnienia a pobierają zasiłek. Wysokość zasiłku wynosi: 485,01 euro.

 

  •  Zasiłek z tytułu urlopu rodzicielskiego - rodzic musi przerwać pracę lub zredukować o połowę liczbę godzin pracy. Zasiłek jest pobierany np. po porodzie przez jedno z rodziców.

POZOSTAŁE TEMATY: Luksemburg
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych