Malta - POZIOM ŻYCIA NA MALCIE

2013-10-12 06:21:50, komentarzy: 0

MALTA

 

 

 

 

ZAPRASZAM DO WPISÓW NA TEMAT WARUNKÓW ŻYCIA.

  

 

 

Płaca minimalna Malta minimalne tygodniowe wynagrodzenie w 2012 roku, w zależności od wieku pracownika wynosi: 

  • 153,45 EUR - 18 lat i więcej, 
  • 146,67 EUR - 17 lat, 
  • 143,83 EUR - poniżej 17 lat.

 

Średnie wynagrodzenie na Malcie - miesięcznie jest to pensja w wysokości 1400 euro.

 

13 pensja -  istnieje jako dodatkowy przywilej regulowany w układach zbiorowych.

 

14 pensja -   .

 

Premie -  pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin wypłacane są premie: 

  • 121,13 EUR w marcu, 
  • 135,10 EUR w czerwcu, 
  • 121,13 EUR we wrześniu, 
  • 135,10 EUR w grudniu.

Na Malcie pracownik może otrzymać dodatek za dojazd do pracy lub dodatek w postaci ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatki takie traktowane są jak przychód i są opodatkowane.

 

 

Przykłady wynagrodzenia:


Handlowiec – miesięczne wynagrodzenie wynosi 900 euro, 

Analityk/ informatyk – miesięczne wynagrodzenie wynosi około 2000 euro, 
Pielęgniarka – miesięczne wynagrodzenie wynosi 1400 euro.

 

 

Po przybyciu na Malte

 

Meldunek na Malcie - do 3 miesięcy na Malcie możemy przebywać bez zezwolenia. W przypadku podjęcia pracy lub pozostania powyżej 3 miesięcu trzeba złożyć wniosek o pozwolenie na wydłużenie pobytu w Departamencie Spraw Obywatelskich i Emigracyjnych (Citizenship and Expatriate Affairs Department).  

 


Prawo jazdy - po przyjeździe na Maltę masz prawo do posługiwania się uprawnieniami kierowcy, które nabyłeś w innym kraju UE. Ponieważ Malta była w przeszłości powiązania z UK ruch na Malcie jest lewostronny. 

 

 

 

Podjęcie pracy na Malcie

 

Praca Malta - umowa o pracę musi być sporządzona na piśmie i wręczona pracownikowi do 8 dni od momentu rozpoczęcia pracy. Wypłata jest wypłacana przelewem nakonto lub czekiem, raz lub dwa razy w miesiącu.

Pracownikom z minimalną pensją płacą przysługują dodatki.  

 


Czas pracy na Malcie - najczęściej czas pracy wynosi podobnie jak w Polsce 40 godzin tygodniowo. Maltańczycy zaczynają pracę o godzinie 8:30 i pracuja do 17:30. Liczba przepracowanych godzin tygodniowo nie może przekroczyć 48h.

 

Praca w porze nocnej nie może trwać dłużej niż 8h. Pracując na Malcie masz prawo do nieprzerwanego odpoczynku dobowego w wymiarze 11 godzin. Za pracę wykonywaną w święta narodowe, niedziele i w nadgodzinach pracownik otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie. Przerwa w pracy przysługuje po 6 godzinach.

 

Podatki Malta - osoby zatrudnione na umowę o prace płacą podatki jako osóby fizyczne - osoby wykonujące działalność gospodarczą jako samozatrudnieni także. Osoby, które mają status rezydenta na Malcie (osoby przebywające na Malcie co najmniej 183 dni w roku) płacą podatki od przychodu uzyskanego na terenie Malty oraz od przychodów z zagranicy. Stawki podatku wynoszą 15%-35%. Stawka podatku jest uzależniona od wysokości przychodów. Odprowadzanie miesięcznych kwot podatku jest po stronie pracodawcy.

 

Osoba samotna - stawki podatku w 2012 roku:

 

Przychód   (EUR)                       Stawka podatku dochodowego (EUR)                 Kwota do odliczenia (EUR)
0,00-8500,00                                                           brak                                                             brak
8501,00-14500,00                                                  15%                                                              1275,00

14501,00-19500,00                                                25%                                                              2725,00
19501,00 i więcej                                                      35%                                                              4675,00

 

Małżeństwa - stawki podatku w 2012 roku:

 

Przychód   (EUR)                       Stawka podatku dochodowego (EUR)                  Kwota do odliczenia (EUR)

0,00-11900,00                                                           brak                                                             brak

11901,00-21200,00                                                  15%                                                              1785,00

21201,00-28700,00                                                  25%                                                              3905,00

28701,00 i więcej                                                        35%                                                              6775,00

 

 

Kwota wolna od podatku - na Malcie wynosi 8500 lub 11900 euro.

 

 

Koszty życia na Malcie - wynajem mieszkania będzie kosztował do 450 euro. Wynajęcie pokoju to wydatek poniżej 300 euro. Media typu telefon, woda, gaz, to wydatek około 200 euro. Na żywność wydasz do 300 euro. Malta ma niższe ceny dóbr konsumpcyjnych niż wynosi średnia w UE.Urlop - osoby posiadające umowę o pracę na pełnym etacie mają prawo do 24 dni urlopu. Do okresu wymiaru urlopu nie wlicza się umowy na okres próbny. 

 

 

Zasiłek dla bezrobotnych Malta - jest udzielany osobom zarejestrowanym w Urzędzie Pracy, gotowym do podjęcia zatrudnienia oraz spełniającym warunek opłacenia w okresie wykonywania pracy 50 tygodniowych składek z czego w ostatnich 2 latach winno być opłaconych 20 tugodniowych składek. Rozwiązanie umowy o pracę powinno być po stronie pracodawcy a nie pracownika. Jezeli to pracownik rozwiąże umowę ma karencję w otrzymaniu zasiłku na 6 miesięcy. W okresie otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych odmowa przyjęcia pracy skutkuje wstrzymaniem prawa do niego. Wykonywanie pracy w innym państwie UE jest sumowane do okresów zatrudnienia podczas składania formularza o zasiłek dla bezrobotnych.

 
 

Szkoła podstawowa Malta  -  obowiązek nauki na Malcie mają dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Edukacja odbywa się w szkołach państwowych, prywatnych lub kościelnych. Szkoły podstawowe publiczne są bezpłatne. Prywatne szkoły są odpłatne, a zapisy do szkół trzeba rezerwować z wyprzedzeniem. Dostęp do szkół kościelnych ma charakter ograniczony.

Do szkół podstawowych uczęszczają wszystkie dzieci w wieku od 5 do 11 lat, rok szkolny trwa od września do czerwca.

 

Szkoła średnia na Malcie - jest dla dzieci od 11 do 16 roku życia. Rok szkolny trwa 10 miesięcy, od września do czerwca.

 

Szkoły wyższe na Malcie -  głównym i najbardziej popularnym uniwersytetem ze szkół wyższych jest Uniwesytet Maltański, oprócz niego istnieje jeszcze parę szkół kształcących studentów na poziomie wyższym (Maltańskie Kolegium Sztuki, Nauki i Technologii). Studia na uniwersytecie rozpoczyna się w systemie dziennym, zaocznym lub wieczorowym. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie świadectwa Matriculation Certificate lub świadectwa Secondary Education Certificate

  

Przedszkole na Malcie -  mogą do nich uczęszczać dzieci pomiędzy 3 a 5 rokiem życia. Ich zadaniem jest przygotowanie ich do nauki w szkole. 

 

 

 

Oferty pracy Malta na stronach:

 

www.etc.gov.mt 
www.vacancycentre.com

www.prlmalta.com

www.spotonconnections.com

www.betssondreamteam.com
www.igamingelite.com

 

 

 

Oferty wynajęcia miszkania Malta na stronach:

 

www.letsmovemalta.com

www.franksalt.com.mt

www.dhalia.com

www.perry.com.mt

 

POZOSTAŁE TEMATY: Malta
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych