Malta - SYSTEM OPIEKI SOCJALNEJ NA MALCIE

2013-10-12 06:20:43, komentarzy: 1

MALTA 

 

 

 

 

ZAPRASZAM DO WPISÓW NA TEMAT SYSTEMU OPIEKI SOCJALNEJ 

 Przystąpienie do systemów na Malcie -  jeżeli posiadasz zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i odprowadzasz od wynagrodzenia składki na trzy różne rodzaje składek jesteś osobą ubezpieczoną. Do opłacania skladek są zobowiązani wszyscy pracownicy w wieku od 16 do 65 lat. Osoby powyżej 65 roku życia nie są zobowiązane do płacenia składek, nawet jeżeli nadal pracują.

 

 

Świadczenia zdrowotne na Malcie -   zapewniają publiczne lub prywatne szpitale i zakłady opieki zdrowotnej.  Dostęp do specjalistów przyznaje się na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego.  Opieka w placówkach prywatnych jest finansowana z prywatnego ubezpieczenia. Lekarze maltańscy mogą pracować równocześnie w systemie publicznej opieki zdrowotnej i prywatnej. 

 

 

Zasiłek chorobowy na Malcie - aby otrzymać świadczenia musisz mieć opłacone składki na ubezpieczenie za okres 50 tygodni oraz opłacić składki kredytowane w czasie 20 tygodni w ciągu 2 lat poprzedzających rok, w którym wnioskujesz o świadczenie.

Wysokość wyplacanych świadczeń to: 

 • 18,57 euro dziennie dla osoby samotnie wychowującej dzieci lub mającej na utrzymaniu współmałżonka, który nie jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • 12,01 EUR dziennie dla innych osób. 


Świadczenia wypłacane są od 4 dnia niezdolności do pracy, a najdłuższy okrespobierania świadczenia nie może przekroczyć 156 dni w roku. Inaczej jest w przypadku ciężkiej operacji wtedy okres pobierania świadczenia wynosi 312 dni W ciągu dwóch lat łączna liczba dni wypłacania świadczenia nie może przekroczyć 468 dni.  


Świadczenie z tytułu macierzyństwa Malta - osoba ubezpieczona oprócz świadczeń w postaci opieki przed porodem i po porodzie, otrzymuje świadczenia pieniężne w postaci świadczenia z tytułu macierzyństwa. Kobiety, które nie korzystają z urlopu macierzyńskiego u swoich pracodawców mogą otrzymać świadczenie. Warunkiem otrzymania świadczenia jest stałe zamieszkanie na Malcie.

Wysokość świadczenia to 79,20 euro wypłacane przez 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Sześć tygodni należy wykorzystać po urodzeniu dziecka. Świadczenie wypłaca się w całości po porodzie bądź w dwóch ratach – przed porodem i po porodzie.  Zasiłek dla bezrobotnych Malta -  patrz szczegóły na stronie poziom życia na Malcie.

 

 

Zasiłki rodzinne na Malcie: zasiłki na dzieci wypłacane są osobom mieszkającym na Malcie, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących dochodów: 


Zasiłek rodzinny - otrzymują rodzice prowadzący gospodarstwa domowe, w których są dzieci poniżej 16 roku życia, pod warunkiem, że dochody obojga rodziców nie przekraczają 24 225,32 euro w roku poprzedzającym moment złożenia wniosku. Dzieci w wieku powyżej 16 lat mogą być uprawnione do zasiłku lecz muszą mieć status studenta uczącego się w pełnym wymiarze godzin, bez dochodów z tytułu studiów.  


Kwota zasiłku rodzinnego wynosi 

 

 •  jedno dziecko: 96,32 EUR miesięcznie,
 • dwoje dzieci: 192,64 EUR miesięcznie,
 • troje dzieci: 288,96 EUR miesięcznie,
 • czworo dzieci: 385,28 EUR miesięcznie,
 • kolejne dzieci: 96,32 EUR miesięcznie.
POZOSTAŁE TEMATY: Malta
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

 • Janusz Pijanka 6:58, 22 stycznia 2018

  Super!To nie...UKRAINA!

  Odpowiedz
Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych