Niemcy - POZIOM ŻYCIA W NIEMCZECH

2013-10-12 06:28:18, komentarzy: 2

NIEMCY

 

 

POZIOM ŻYCIA W NIEMCZECH

 

 

ZAPRASZAM DO WPISÓW NA TEMAT WARUNKÓW ŻYCIA.

 

 

Płaca minimalna w Niemczech -  od 2013 uległy zmianie stawki minimalne za godzinowe wynagrodzenie w zależności od branży i landów. I tak stawki obowiązujące to:

 

 • budownictwo (bez dekarzy) - pracownik wykwalifikowany:

              wschodnie Niemcy: 9,75 

              zachodnie Niemcy i Berlin: 11,00 €

 

 • wykwalifikowany pracownik

              Berlin: 12,85 

              zachodnie Niemcy: 13,00 €


 • dekarstwo 

             11,00 € w całych Niemczech

 

 •  branża elektryczna

             8,82 € (wschodnie Niemcy)

             9,90 € (zachodnie Niemcy)


 • prace wydobywcze w kopalniach węgla kamiennego

              pracownik fizyczny, górnik: 12,81€


 •  sprzątanie budynków

               Czyszczenie wnętrz i regularne sprzątanie:

                       9,00 € w zachodnich Niemczech

                       7,56 € we wschodnich Niemczech

               Mycie okien i czyszczenie elewacji:

                       11,33 € na zachodzie

                       8,88 € na wschodzie


 •  malarstwo i lakiernictwo

               Czeladnik: 11,25 € tylko w starych Landach i Berlinie

               Pomocnicy: 9,50 € w całych Niemczech


 •  opieka nad osobami starszymi i chorymi

               9,00 € w zachodnich Landach

               8,00 € we wschodnich Landach


 •  służby bezpieczeństwa

               od 7,50 € do 8,90 €.


 •  usługi pralnicze

              7,51 € na zachodzie Niemiec

              6,36 € we wschodnich Niemczech


 • gospodarka odpadami i czyszczenie ulic 

              8,33 € w całych Niemczech

 • praca tymczasowa

              8,19 € na zachodzie Niemiec

              7,50 € we wschodnich Niemczech


Średnie wynagrodzenie w Niemczech - miesięcznie jest to pensja w wysokości 3015,48 euro.

 

13 pensja -   .

 

14 pensja -   .

 

Premie -  

 

Przykłady wynagrodzenia:

 

Lekarz – średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 4560  euro,

Budowlaniec – średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 2250  euro, 
Analityk/ informatyk – średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 3820  euro, 
Pielęgniarka – średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 2150 euro.

 

Po przybyciu do Niemiec

 

Meldunek w Niemczech -  w celach turystycznych możesz przebywać w Niemczech do 90 dni, po tym terminie lub w przypadku podjęcia pracy powinieneś natychmiast wystąpić o potwierdzenie prawa pobytu. W tym celu musisz udać się do lokalnego urzędu gminy lub miasta. Przy wynajęciu mieszkania meldunek twojej osoby jest po stronie wynajmującego. Do urzędu miasta udaj się sam z umową o pracę. Pamiętaj o obowiązku wymeldowania się gdy wracasz do Polski lub zmieniasz adres zamieszkania. Niedokonanie tych czynności skutkuje karą grzywny.

 

 

Jeżeli masz pracę w Niemczech a twoje zarobki są niskie możesz ubiegać się o pomoc mieszkaniową (Wohngeld) od urzędu miasta. Natomiast jeśli dopiero szukasz mieszkania warto udać się do Wohnungsamt (biura kwater), gdzie oferowane są mieszkania socjalne (Wohnungsgesellschaften).


Prawo jazdy - nie ma obowiązku wymiany polskiego prawa jazdy.

 

 

Podjęcie pracy w Niemczech

 

Praca w Niemczech -  podpisanie umowy z pracodawcą jest możliwe po zameldowaniu się w Niemczech. Potem musisz wystąpić o nadanie numeru identyfikacji podatkowej. Pracodawca zarejestruje cię w Urzędzie Skarbowym. Na adres zamieszkania urząd skarbowy przyśle wezwanie o stawienie się  i uzupełnienie danych. Wszelkie informacje o klasie podatkowej dostaniesz na adres zamieszkania. W międzyczasie pracodawca zarząda numeru konta bankowego. Po zameldowniu się w Niemczech i podpisaniu umowy o pracę możesz świadczyć pracę.

 

Kursy języka niemieckiego -  o kursy można starać sie w centrach informacji lub pytać w urzędzie miasta. Często kursy językowe dla imigrantów są bezpłatne.  


 


Czas pracy w Niemczech -  jest to standardowo 39 godzin tygodniowo. Przerwa obiadowa nie jest liczona do czasu pracy. Pracownik nie może przekroczyć czasu pracy powyżej 8 h dziennie, wyjątkiem jest sytuacja pracy do 1o godzin jeżeli pracownik w ciągu 6 miesięcy uzyska średni czas pracy 8 h dziennie. Nadgodziny nie są płatne dodatkowo chyba, że jest to uzgodnione w umowie o pracę. 

 

 

Podatki w Niemczech -  podatek od dochodu dla osób fizycznych (Einkommensteuer) – dotyczy łącznej kwoty wszystkich dochodów w danym roku. Kwota podatku może być pomniejszona o przysługujące zwolnienia. Osoby zatrudnione płacą podatek dochodowy tzw. Lohnsteuer. Niemcy mają elektroniczny system poboru podatków - Bundeszentralamt für Steuern, raz wprowadzony do niego pracownik jest zapisany i przy zmianie pracy lub nowych źródłach dochodu jego dochód i stawka podatku jest podawana pracodawcy i pracownikowi.

Niemieckie stopy podatku: 


Stopa podatkowa                                            Podstawa opodatkowania 

0%                                                                                   do 8.004 euro
14%                                                                                 8.004 – 52.881 euro 
42%                                                                                 52.882 – 250.730 euro
45%                                                                                 powyżej 250.731 euro


Podatek od wynagrodzenia płaci pracodawca do urzędu skarbowego. W zeznaniu podatkowym można odliczyć wiele wydatków:

 • koszty dojazdów do pracy 
 • środki robocze  
 • ubrania robocze 
 • składki na związki zawodowe. 

 

 

Wysokość podatku dochodowego zależy także od przyznanej klasy podatkowej. Klasy podatkowe są ustalane corocznie na podstawie kart podatkowych:

 

 • Klasa I – należą osoby stanu wolnego, osoby rozwiedzione i owdowiałe, jeżeli nie klasyfikują się do klasy II i III, 
 • Klasa II – osoby stanu wolnego mająca co najmniej jedno dziecko, za które otrzymuje kwotę pomniejszenia podatku na dziecko lub zasiłek rodzinny (Kindergeld). Dla pracowników owdowiałych przynależność do tej grupy podatkowej następuje tylko wtedy, gdy nie byli w klasie III, 
 • Klasa III – pracownicy zamężni lub żonaci,
 • Klasa IV – małżonkowie, jeżeli oboje uzyskują dochody z pracy. Kombinacja klas IV/V korzystna jest dla osób zarabiających prawie jednakowo, w wypadku większych różnic w zarobkach (zasada 40/60) korzystniejsza jest wersja III/V, 
 • Klasa V – dla jednego z małżonków zamiast klasy IV, jeżeli drugi wybrał klasę III, 
 • Klasa VI – do tej klasy zakwalifikowani są pracownicy, którzy jednocześnie pobierają wynagrodzenie z kilku źródeł zatrudnienia, tzn. w wypadku posiadania dwóch lub więcej klas podatkowych.

 

 

Kwota wolna od podatku -  wynosi 8.004 euro, natomiast małżeństwa mają kwotę wolną od podatku w kwocie 16.009 euro.

 

 

Koszty życia w Niemczech -  wynajęcie pokoju będzie kosztować powyżej 250 euro, wynajęcie kawalerki to koszt powyżej 500 euro natomiast mieszkania powyżej 700 euro.  Na opłaty  wydasz około 300 euro, natomiast na życie w granicy 300 euro.

 

Urlop -  wynosi 24 dni robocze i przysługuje pracownikowi, który przepracował co najmniej 6 miesięcy. Jeżeli układ zbiorowy jest korzystniejszy to zazwyczaj pracownik ma 30 dni urlopu. Osoby pracujące na zmiany mają prawo do dodatkowych 5 dni urlopu. Urlop należy wykorzystać do 31 marca roku następnego. Po przekroczeniu tego terminu urlop przepada.

 

  

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech - aby otrzymać zasiłek (Arbeitslosengeld I – ALG I) musisz w ostatnich 2 latach pracować minimum 360 dni i płacić w okresie zatrudnienia składki ubezpieczenia społecznego. Warunkiem także jest to, aby bezrobotny był zarejestrowany w urzędzie pracy,  był gotowy do podjęcia pracy oraz był do dyspozycji urzędu pracy.

Kwota zasiłku jest uzależniona od okresu zatrudnienia oraz sytuacji rodzinnej. Wysokość zasiłku wynosi:

 • dla osób samotnych i bezdzietnych – wynosi 60% ostatnich dochodów netto,
 • dla osób posiadających minimum jedno dziecko do 18 roku życia – 67% dochodów netto.

Długość wypłaty zasiłku wynosi min. 180 do 720 dni i zależy od liczby przepracowanych lat.

 

Po utracie prawa do zasiłku bezrobotny ma prawo ubiegać się o zasiłek egzystencjalny. 

 

 

Szkoła podstawowa w Niemczech  -  system edukacji jest odmienny dla każdego landu (16). Dzieci zaczynają edukacje w szkole podstawowej od lat 6. Obowiązek nauki trwa do 15-16 roku życia w zależności od landu. Przyjęcia do szkoły opierają się o rejonizację. Szkoła podstawowa (Grundschule) trwa 4 lub 6 lat w zależności od landu.  W pierwszych 2 latach nauki oceny są opisowe, potem za pomocą cyfr, gdzie 1 oznacza ocenę b. dobrą a 6 oznacza ocenę b. słabą.

  

Szkoła średnia w Niemczech - dzieli się na szkołę średią :

 

 • niższego szczebla - są to gimnazja i szkoły przygotowujące do zawodu - uczniowie sa ukierunkowani na specjalizację w ramach przyszłego zawodu.
 • wyższego szczebla - przygotowuje do studiów,

 

Szkoły wyższe w Niemczech - obejmują uniwersytety i szkoły techniczne. Wstęp na studia jest wolny, tylko na kilku kierunkach są egzaminy. 

 

 

Przedszkole w Niemczech - dzieci uczęszczają do przedszkoli w wieku od 3 do 6 lat. 

 

 

Oferty pracy Niemcy na stronach:

 

www.arbeitsagentur.de

www.jobware.de 
www.karriere.com 
www.stellenanzeigen.de 
www.cesar.de 
www.berufsstart.de 
www.deutscher-stellenmarkt.de 
www.stepstone.de 
www.jobworld.de 
www.job24.de 
www.adp.de 
www.mitarbeitersuche.de 
www.fpav-deutschland.de

 

Oferty pracy w prasie codziennej -  

www.faz.net

www.welt.de

www.sueddeutsche.de

www.fr-online.de

www.handelsblatt.com

 www.spiegel.de

 

Oferty wynajęcia miszkania Niemcy na stronach:

 

www.mitwohnzentrale.de

www.homecompany.de.

www.zeitwohnagentur.de

www.mwz-munich.de

www.immonet.de

 

POZOSTAŁE TEMATY: Niemcy
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

 • Joanna 15:00, 13 grudnia 2013

  Mam małe pytanko, od jakiej płacy zaczyna się pracę w Niemczech (oczywiście Polak), czy to jest najniższa czy można liczyć na więcej. pozdr

  Odpowiedz
 • Admin 9:39, 17 grudnia 2013

  Bardzo dziękuję za złożenie pierwszego pytania w tej kategorii. Wysłaliśmy do Pani już nagrodę brelok -Niemcy.

  Co do pytania to wszystko zależy od Pani umowy z pracodawcą. Co do stawek to właśnie w tym roku (2013) zostały one podwyższone ale obowiązują inne w części zachodniej, oraz inne w części wschodniej. Więc Pani płaca zależy od miejsca pracy, zawodu, oferty pracodawcy i liczby godzin (cały etat, czy mniej). Łatwo więc sobie policzyć ile będzie Pani zarabiała.

  Pracując np. 8 godzin dziennie przy stawce 7,50 euro wyjdzie Pani płaca brutto za miesiąc pracy. Trzeba jednak pamiętać o stawce podatku jaki Pani zostanie przydzielony po zatrudnieniu. Wtedy wyjdzie Pani kwota netto. Katolicy płacą także składkę na kościół, która jest odciągana od wynagrodzenia.

  W Niemczech nie ma płacy minimalnej.

  Pozdrawiam
  admin

  Odpowiedz
Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych