Niemcy - PROWADZENIE FIRMY W NIEMCZECH

2013-10-12 06:23:32, komentarzy: 0

 

NIEMCY

 

 

 

ZAPRASZAM DO WPISÓW NA TEMAT WARUNKÓW PROWADZENIA FIRMY.

  

 

 

 

Formy prowadzenia dzialaności w Niemczech

 

 

  

Niemcy - obywatel UE mają prawo do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej i świadczenia usług na terenie Niemiec.

 

  

 Jednoosobowa działalność gospodarcza - (Einzelunterehmen) -przedsiębiorstwo jednoosobowe nie musi być wpisane do rejestru handlowego. Prowadzenie księgowości może być uproszczone i nie trzeba prowadzić pełnej księgowości oraz sporządzać bilansu. Jeżeli chcesz założyć działalność musisz wykonać poniższe czynności: 

1. zameldować się,
2. mieć lokal do prowadzenia działalności,
3. zgłosić działalność gospodarczą do Gewerbeanmeldung wraz z  dokumentami:
paszport, umowa najmu pomieszczeń na biuro, dowód otwarcia rachunku bankowego,
karta rzemieślnicza lub specjalne zezwolenia na wykonywanie zawodu.
4. wystąpić o europejskie zezwolenie na pobyt - wniosek składa się w urzędzie ds.
cudzoziemców (Ausländeramt),  załączając kopie zgłoszenia działalności gospodarczej oraz dwa zdjęcia.

 • Po zgłoszeniu działalności gospodarczej Urząd ds. gospodarczych z reguły we własnym zakresie
  informuje o tym fakcie pozostałe instytucje:
  - Urząd skarbowy (Finanzamt)
  - Towarzystwo zawodowe (Berufsgenossenschaft)
  - Izbę przemysłowo-handlową (Industrie und Handelskammer-IHK), 
  - Krajowy (landowy) Urząd Statystyczny
  - Izbę rzemieślniczą, w przypadku wykonywania zawodów rzemieślniczych
  - Sąd rejestrowy
  - Urząd Pracy 

 • dalej z urzędu skarbowego otrzymuje się numer identyfikacji podatkowej. Należy wypełnić odpowiedni
  formularz gdzie podaje się prawdopodobny obrót i planowany zysk. Od tych wartości zostanie wyliczony podatek dochodowy i podatek przemysłowy. Firmy jednoosobowe są opodatkowane podatkiem od osób fizycznych.

W Niemczech składki ubezpieczeniowe dla samozatrudnionych oblicza się według 14% stawki. Pozostałe składniki pakietu ubezpieczeniowego to składki emerytalne (19,9%), od utraty pracy (2,8%) oraz pielęgnacyjne (1,95%).

 

 

Prowadząc firmę płacisz takie same podatki jak osoby fizyczne. Każda fima, z obrotem powyżej 24.500 euro, płaci podatek dla przedsiębiorstw (Gewerbesteuer), którego wartość jest ustalana lokalnie. 

 

 

PRZEDSTAWICIELSTWO (Reprasentanz) -musisz mieć zarejestrowaną działalność w innym kraju UE. Biuro musi być założone pod ustalonym adrresem.

 

SAMODZIELNY ODDZIAŁ - jest korzystniejsze niż przedstawicielstwo ze względu na większe mozliwości.

 

 

SPÓŁKI OSOBOWE - wymagaja sporych nakładów finansowych.

 

SPÓŁKI KAPITAŁOWE -

spółka z o.o. - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschranker Haftung, skrót GmbH).

.  


POZOSTAŁE TEMATY: Niemcy
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych