Norwegia - SYSTEM OPIEKI SOCJALNEJ

2013-10-22 15:19:18, komentarzy: 1

NORWEGIA

 

 

 

ZAPRASZAM DO WPISÓW NA TEMAT SYSTEMU

 

  

 

Służba zdrowia w Norwegii

 

Ubezpieczenie zdrowotne - stajesz się częścią systemu ubezpieczenia zdrowotnego po podjęciu zatrudnienia na terenie Norwegii lub mieszkając na terenie Norwegii. System jest finansowany ze składek na ubezpieczenie społeczne, odprowadzanych przez pracodawców oraz częściowo z podatków. 

Składki pracowników najemnych oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek oblicza się na podstawie wynagrodzenia brutto od którego jest odprowadzane 7,8% składki. Stawka składki dla osób prowadzących działalność wynosi 11,0%. Składki pracowników płacone są przez pracodawcę.


 

Zasiłek chorobowy - jest przyznawany pracownikom najemnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą,  które opłacały składki ubezpieczenia zdrowotnego. Wysokość opłaconych składek powinna wynosić procent od dochodu rocznego wynoszącego co najmniej połowę kwoty podstawowej (41 061 NOK, tj. 5 421 EUR). Zwolnienie z pracy jest wystawiane przez lekarza z tytułu choroby. Jeśli chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą zasadniczo obowiązuje wymóg co najmniej 4 tygodni działalności zawodowej. Zasiłek przysługuje od pierwszego dnia choroby wynosi 100% dochodu i jest wypłacany przez okres 260 dni (52 tygodnie). Przez pierwsze 16 dni choroby zasiłek wypłaca pracodawca, po tym okresie może wypłacać zasiłek pracownikowi a sm otrzymuje zwrot z ubezpieczenia z państwowego zakładu ubezpieczeń społecznych i emerytalnych. Zwolnienie należy złożyć do pracodawcy, który jest odpowiedzialny za wypłacanie świadczenia z tytułu choroby do trzech dni od daty wystawienia.

 

 

Zasiłki rodzinne - wnioski o przyznanie świadczeń należy złożyć do Biura NAV w miejscu zamieszkania.

 

Zasiłek na dzieci - zasiłek rodzinny na dzieci odnosi się do dzieci poniżej 18 roku życia posiadających miejsce zamieszkania w Norwegii. Zasiłek na każde dziecko w skali roku wynosi 11.640 NOK. Jeżeli rodzic jest zatrudniony na terenie Norwegii, a jego rodzina przebywa w innym kraju UE - zasiłek także może być przyznany po spełnieniu warunków. 

Stawka świadczenia pieniężnego 970 NOK na dziecko  jest zróżnicowana w zależności od czasu, jaki dziecko spędza w ośrodku opieki dziennej dotowanym ze środków publicznych. Pełna kwota jest wypłacana, jeżeli dziecko nie uczęszcza do takiego ośrodka, zaś stawka zredukowana obowiązuje gdy dziecko przebywa mniej niż 33 godziny tygodniowo. Jeżeli ustalony czas pobytu w ośrodku publicznych przekracza 33 godziny tygodniowo, zasiłek na dzieci nie przysługuje.

 

Świadczenia opiekuńcze - jest przyznawane pod warunkiem, że dzieckiem musi opiekować się osoba trzecia w godzinach pracy rodziców. Wysokość świadczenia wynosi 64%  kosztów opieki nad dzieckiem, przy czym obowiązuje limit roczny. Świadczenia nie są przyznawane rodzicowi jeżeli dochód z pracy przekracza sześciokrotność kwoty podstawowej.

 

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii - patrz w link poziom życia w Norwegii.

 

Zasiłek macierzyński w Norwegii - jest przyznawany rodzicom zatrudnionym na terenie Norwegii, płacącym składki na ubezpieczenie społeczne przez okres 6 miesięcy przed rozpoczęciem urlopu płatnego. Świadczenie to przysługuje przez okres 47 tygodni w przypadku macierzyństwa i płatne jest 100 % zarobków. Na życzenie czas trwania urlopu płatnego może zostać przedłużony do 57 tygodni. Dzieje się to jednak kosztem niższej stawki - 80% dochodu. Matka musi obowiązkowo wykorzystać 3 tygodnie świadczenia przed porodem i przynajmniej 6 tygodni po rozwiązaniu. Dwanaście tygodni okresu trwania świadczenia jest zarezerwowanych do wykorzystania przez ojca. Zostaje on wówczas w domu i sprawuje opiekę nad dzieckiem, podczas gdy matka musi wrócić do pracy. Resztę tego okresu rodzice mogą podzielić pomiędzy sobą dowolnie. Wysokość zasiłku w przypadku matki to 35 263 NOK.


Zaisłek dla samotnych matek lub ojców- samotni rodzice mają prawo do zasiłku extra na jedno dziecko więcej, niż faktycznie mająRodzice samotnie wychowujący dzieci w wieku do lat 3 są ponadto upoważnieni do dodatkowego świadczenia w wysokości 7.920 NOK rocznie. Jest to dodatek wypłacany dla rodzica, bez względu na liczbę posiadanych dzieci.


Zasiłek socjalny - ma zapewnić minimum socjalne osobom, które nie mają środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Nie  ma wymogów dotyczących obywatelstwa. Wymagane jest legalne zamieszkiwanie w Norwegii.   Wysokość zasiłku jest pomniejszana o każdy dochód. Beneficjent może zostać poproszony o sprzedaż aktywów lub nieruchomości, które nie są mu potrzebne do utrzymania się lub do utrzymania rodziny. Wysokość zasiłku nie jest określona. Wysokość wypłacanego świadczenia musi zapewnić wnioskodawcy„wystarczające minimum” i jest ustalane indywidualnie. 

 

 

 

NAV - Urząd Pracy i Dobrobutu w Norwegii

 

 

 

Ubezpieczenia społeczne w Norwegii

POZOSTAŁE TEMATY: Norwegia
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

  • Werk78 9:48, 30 listopada 2015

    Czy stawki zasiłków podane w tym miejscu http://www.jubira-podatki.pl/zasilek-norwegia/ są aktualne?

    Odpowiedz
Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych