Norwegia POZIOM ŻYCIA

2013-10-22 15:24:02, komentarzy: 2

NORWEGIA

 

 

 

ZAPRASZAM DO WPISÓW NA TEMAT WARUNKÓW ŻYCIA

  

 

 

 

 

Płaca minimalna Norwegia - w Norwegii nie ma określonej płacy minimalnej. W zależności od branży bądź doświadczenia obowiązują stawki za godzinę. Najniższa stawka wynosi 115 NOK dla niewykwalifikowanych, natomiast dla pracowników z długim stażem wynosi 159 NOK. Przy czym, należy sprawdzić w jakiej branży podejmuje się wynagrodzenie lub jak wygląda stawka podana w układzie zbiorowym. Stawka minimalna za godzine może wynieść nawet 170 NOK.

 

Średnie wynagrodzenie Norwegia -  mediana w roku 2011 wynosiła 35 400 NOK na miesiąc.

 

13 pensja -   .

 

14 pensja -   .

 

Premie -  

 

Przykłady wynagrodzenia:

Informatyk Norwegia: miesięczna pensja   47 000  koron.

Kierowca Norwegia: miesięczna pensja 32 000  koron..

Sekretarka Norwegia: miesięczna pensja  31 000  koron.

Sprzątaczka Norwegia: miesięczna pensja  26 000  koron.

 

 

Po przybyciu do Norwegii

 

Meldunek w Norwegii -  po przybyciu do Norwegii nie masz obowiązku meldunkowego. Możesz przebywać na terenie Norwegii do 3 miesięcy. Do Urzędu Ewidencji Ludności (Folkeregisteret) powinieneś zgłosić się dopiero po znalezieniu pracy. Do podjęcia pracy potrzebny jest numer ID (D-nummer). 

 

Prawo jazdy - na terenie Norwegii możesz poruszać się pojazdami według urawnień nadanych przez inne kraje UE. 

 

 

Podjęcie pracy w Norwegii

 

Praca Norwegja -  jeśli zdobyłeś prace po przyjeździe do Norwegii powinieneś się zameldować, potem wyrobić numer ID w Urzędzie Ewidencji Ludności, a następnie osobiście z dokumentem tożsamości zgłoś się do Urzędu Skarbowego. Tam musisz wyrobić kartę podatkową (skattekort). Po podpisaniu umowy i dopełnieniu formalności możesz legalnie pracować. Kartę podatkową po otrzymaniu przekaż pracodawcy.


Czas pracy Norwegia -  czas pracy (arbeidstid) nie powinien  przekraczać dziewięciu godzin w ciągu 24 godzin. Natomiast czas pracy tygodniowy nie powinien przekraczać 40 godzin w ciągu siedmiu dni.

Jeżeli pracujesz w systemie zmianowym, tygodniowy czas pracy wynosi 38 godzin lub 36 godzin w ciągu siedmiu dni. 

Dozwolone jest ustalenie innego czasu pracy tzw. średniego czasu pracy - wtedy wymagana jest umowa pisemna i raz mozna pracować dłużej by w innym czasie meć więcej wolnego, jedak śreni czas powinien się zgadzać.

Czas odpoczynku powinien wynosić 11 godzin w ciągu 24 godzin i 35 godzin w ciągu siedmiu dni.

 

Pracownik ma prawo do przerwy, po przepracowaniu pięciu i pół godziny. Po przekraczeniu ośmiu godzin, przerwa wynosi pół godziny.

 

Nadgodziny - po przepracowaniu 8 godzin kolejne godziny mają dodatek do stawki podstawowej, który powinien wynosić minimum 40 procent zwykłej stawki godzinowej.

 

Praca w nocy i w niedzielę jest dozwolona tylko wtedy, gdy wymaga tego rodzaj pracy.

 

 

Podatki Norwegia -  podatki dla obcokrajowców sa w norwegi rozbudowane i zawierają szereg rozwiązań:

 

 • osoby posiadające status rezydenta w norwegii - objęte są obowiązkiem podatkowym od całości swojego dochodu i całego swojego majątku. Status rezydenta otrzymujesz, jeżeli przebywasz na terenie Norwegii więcej niż 183 dni w ciągu 12 miesięcy lub więcej niż 270 dni w ciągu 36 miesięcy.
 • osoby, które przebywają na terenie Norwegii i nie spełniają warunków rezydenta - są mimo to objęte obowiązkiem podatkowym od wynagrodzenia i dochodu pochodzącego z działalności gospodarczej w Norwegii.
 • obowiązek płacenia podatku w Norwegii może być ograniczony przez umowę podatkową między Norwegią a krajem rodzinnym. Mimo to należy pamiętać, że jeżeli pracujesz w Norwegii dla norweskiego pracodawcy lub jesteś wynajęty przez norweskiego pracodawcę, to Twoje wynagrodzenie jest objęte obowiązkiem podatkowym w Norwegii.

 

Kwota wolna od podatku - jest ona różna dla klasy podatkowej, statusu rodzinnego i poziomu dochodów całej rodziny oraz czasu pracy na terenie Norwegii.

 

 

Koszty życia w Norwegii- koszty życia są jednymi z najwyższych w Europie. Pokój w Oslo może kosztować nawet powyżej 5000 NOK miesięcznie. Koszty życia około 3000 NOK. 

 

 

Urlop -  w Norwegii wynosi 25 dni, jednak układy zbiorowe w większości dają dłuższy okres urlopu.

 

Urlop postojowy - (permittering)  pracodawca może zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z obowiązku wypłacania wynagrodzenia, a pracownik może zostać czasowo zwolniony z obowiązków w stosunku pracy. Istotnymi powodami do urlopu postojowego może być brak zleceń, pełny magazyn, wypadki itp.

Stosunek pracy nie ulega rozwiązaniu.

O urlopie postojowym należy informować pracownika pisemnie na 14 dni przed jego wejściem w życie. Pracownik może przebywać na urlopie postojowym maksymalnie przez okres 52 tygodni.

 Jeżeli pracodawca zwalnia pracownika w okresie urlopu postojowego, wówczas pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia, mimo iż nie ma do zaoferowania żadnej pracy zgodnego z terminem rozwiązania.  

   

Zasiłek dla bezrobotnych Norwegia - jest udzielany osobom, które utraciły pracę w Norwegii, lub został im pomniejszony etat o 50%. Wysokość zasiłku zależy od poziomu dochodu. Warunkiem otrzymania zasiłku jest zarejestrowanie się w norweskim urzędzie pracy (NAV), osiągnięcie poziomu dochodu w wysokości 1,5 krotności kwoty podstawowej w ostatnim roku podatkowym lub trzykrotności kwoty podstawowej w ciągu ostatnich trzech lat. Osoba zarejestrowana musi być gotowa do podjęcia pracy wskazanej przez urząd na terenie Norwegii. 

Wysokość zasiłku oblicza się z dochodów z pracy oraz dochodów pobieranych z tytułu choroby, macierzyństwa lub adopcji. Z reguły zasiłek z tytułu bezrobocia odpowiada dwóm trzecim wynagrodzenia z pracy najemnej.  Maksymalna podstawa świadczenia to 492 732 NOK

Osobie bezrobotnej posiadającej dziecko jest przyznawany dodatek w wysokości 17 NOK dziennie na każde dziecko w wieku poniżej 18 lat pozostające na utrzymaniu osoby bezrobotnej. Bezrobotnym przyznawany jest także dodatek wakacyjny jeżeli pobierali świadczenia przez ponad osiem tygodni w poprzednim roku kalendarzowym. Wysokość dodatku to 9,5% zasiłku z tytułu bezrobocia.

Zasiłek jest wypłacany przez okres wynikający z ilości przepracowanych dni. Okresy pracy można łączyć z innych krajów UE. W tym celu trzeba przedstawić odpowiednie druki europejskie. Okres wypłaty świadczeń zależy od wcześniejszych dochodów beneficjenta z pracy. Jeżeli dochody te wynoszą co najmniej dwukrotność kwoty podstawowej, czas wypłacania świadczeń wynosi 2 lata. Jeżeli są niższe zasiłek jest wypłacany przez rok. Wniosek o przyznanie świadczenia z tytułu bezrobocia należy złożyć w najbliższym NAV.

 

 

Edukacja w Norwegii

 

Szkoła podstawowa w Norwegii  -  do szkoły muszą uczęszczać dzieci przez okres 10 lat. Uczniowie rozpoczynają szkołę w sierpniu w tym samym roku kalendarzowym, w którym kończą sześć lat. Wszystkie dzieci, które przebywają na terenie Norwegii powyżej trzech miesięcy, mają prawo i obowiązek chodzenia do szkoły. Jeżeli dziecko nie przebywało jeszcze trzech miesięcy, ale istnieje prawdopodobieństwo, że okres pobytu będzie dłuższy niż trzy miesiące, to ma ono prawo do uczęszczania do szkoły. Wszystkie publiczne szkoły podstawowe są bezpłatne.

Jeśli Twoje dziecko jest w wieku szkolnym, należy skontaktować się z najbliższą szkołą lub urzędem gminy w celu zapisania dziecka do szkoły.

Nauczanie podstawowe składa się z dwóch etapów. Pierwsze siedem lat (1 - 7 klasa) to szkoła podstawowa, trzy kolejne lata (8 - 10 klasa) to gimnazjum.

Uczniowie szkoły podstawowej, posługujący się innym językiem ojczystym niż język norweski lub lapoński, mają prawo do specjalnego nauczania języka norweskiego. Prawo to przysługuje uczniowi do momentu, w którym zacznie swobodnie władać językiem norweskim i nie będzie miał problemu z kontynuowaniem zwykłego trybu nauczania.

Uczniowie, którzy nie są w stanie uczestniczyć w zwykłym trybie nauczania w szkole, mają prawo do nauczania specjalnego. Jest to niezależne od przyczyny zaistniałej potrzeby.

  

  

Szkoła średnia w Norwegii -   

    

Szkoły wyższe w Norwegii -  

 

Przedszkole w Norwegii - (barnehage) przedszkola są prowadzone przez gminy lub ośrodki prywatne. Przedszkola przyjmują dzieci w wieku od 1 do 5 lat. Podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć na formularzu, dostepnego w danym przedszkolu lub w urzędzie gminy. Opłaty i warunki przyjęć są indywidualne dla każdego przedszkola. Nabór odbywa się zwykle raz w roku.

 

 

Oferty pracy w Norwegii na stronach:

 

www.nav.no

www.finn.no

www.adecco.no

 

Oferty wynajęcia miszkania w Norwegii na stronach:

 

www.finn.no

www.hybel.no

 

 

Filmy o Norwegii:

 

Przeprowadzka do Norwegii

 

 

Drogi w Norwegii

 

 

Początki w Norwegii

 

 

Kursy języka norweskiego

 

 

 

Poczta w Norwegii

 

 

Pomoc prawna w Norwegii

 

 

Rachunki w Norwegii

 

 

Inspekcja pracy w Norwegii

 

 

Czas wolny w Norwegii

 

 

Wędkarstwo w Norwegii

 

POZOSTAŁE TEMATY: Norwegia
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

 • Jacek 10:37, 7 listopada 2013

  Podjąłem się wyjazdu do Norwegii na początku kwietnia 2013. Moim celem było znalezienie pracy w tym kraju. Zebrałem informacje o tamtejszym rynku pracy poziomie bezrobocia, agencjach pracy, firmach, hotelach, mieszkaniach. Zabrałem ze sobą setkę CV.

  Bezrobocie w dzielnicach Oslo wynosiło 3-5%, więc sądziłem, że znalezienie pracy będzie dość łatwe.

  Jechałem tam pierwszy raz, więc staranie przygotowałem się na szukanie pracy i warunki bytowe.
  Na początku miałem szukać pracy w Oslo. Na dojazd do tego miasta wybrałem przeprawę promem z Gdańska do Karlskrone w Szwecji(Stena Line). Prom zarezerwowałem na miesiąc wcześniej w jedną stronę dla jednej osoby z samochodem osobowym więc bilet kosztował około 430 zł. Dalej podróż przez Szwecję. Drogi nie są płatne. Dojazd do granicy Norwegii ok. Na granicy jest tylko informacja o cleniu towarów - jeśli ktoś ma. Potem do Oslo. Przed wjazdem do Oslo są napisy o opłatach za wjazd do miasta. Jednak po rozmowie z Norweżką okazało się, że opłata dotyczy tylko kierowców mających opony z kolcami.

  Oslo - po przybyciu na miejsce, zatrzymałem się w MC Donaldzie. Każdy ma darmowy WIFI - więc można za darmo porozmawiać z rodziną. Sprawdzić adresy firm, wysłać pocztę, etc. Kolejną rzeczą był zakup telefonu. Kartę kupiłem na stacji paliw. Trzeba wypełnić specjalną ankietę, pracownik stacji ją potwierdza. Po kilku dniach jest aktywowana. Numer wpisałem do CV.

  Na miejsce pobytu wybrałem po krótkim rekonesansie miejscowość Stroomen. Było tam najwięcej firm i magazynów przy E6, oraz ładne miasteczko - nowoczesne, bank, biblioteka, centrum handlowe, hotel. Uwaga ceny hoteli na miejscu okazują się wyższe ze względu na samochód. Dolicza się opłaty za każdy dzień. Ja wolałem spanie w własnym samochodzie ze względu na koszt.

  Szukanie pracy - udałem się do biblioteki było tam dużo miejsca i swobodnie można spędzać po kilka godzin, można podłączyć laptop do sieci, internet jest za darmo. Wysyłanie ofert do agencji pracy najlepiej przez NAV.NO i FINN.NO. Czynność powtarzana co kilka dni. Do tego kontakt u pracodawcy i zostawianie CV.

  Największy problem z jakim się spotkałem to wysokość cen. Dla zwykłego Kowalskiego, który w kraju zarabia około 2 tyś netto pobyt w Norwegii jest zbyt drogi. Większość parkingów jest płatna, hotele najtańsze to około 150 zł za dobę, chleb 14 zł. Mimo zabrania ze sobą sporych zapasów, pieniążki szybko topnieją. Paliwo, parkingi, kawa etc. Utrudnieniem jest też fakt, iż Norwegowie nie chcą wynajmować mieszkań panom. Łatwiej mają pary.

  Norwegia jest bardzo przyjaznym krajem. Wszędzie spotkałem się z życzliwością i pomocą. Ze wszystkimi można porozumieć się w języku angielskim (bank biblioteka, urząd, pracodawca). Niestety obecnie wymaga się komunikatywnej znajomości języka norweskiego. Łatwiej wtedy o zatrudnienie. Mimo to jeśli ktoś chce podjąć tam pracę musi mieć też trochę szczęścia. Niski poziom bezrobocia nie oznacza tam dużego popytu na pracowników, a raczej troskę o to, by jak największa grupa osób miała pracę. Polega to na dzieleniu etatów na częściowe, wspieraniu Norwegów, Szwedów, Duńczyków, dalej osób z innych państw.

  Odpowiedz
 • Admin 10:11, 17 grudnia 2013

  Dziękuje za wpis nagroda została wysłana pocztą - brelok Polska

  Pozdrawiam
  Admin

  Odpowiedz
Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook głoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl
Directorio de Blogs

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmy


Znalazłeś ciekawe dane?
POLUB NAS NA FACEBOOKU
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych