Szwecja - POZIOM ŻYCIA W SZWECJI

2013-10-12 07:02:57, komentarzy: 0

SZWECJA

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAM DO WPISÓW NA TEMAT WARUNKÓW ŻYCIA,

  

 

 

 

Płaca minimalna Szwecja - w Szwecji nie jest określona, istnieją jedynie regułu ustalone wewnątrz branż. 

 

Średnie wynagrodzenie Szwecja - miesięcznie jest to pensja w wysokości 20 000 Koron.

 

13 pensja -   .

 

14 pensja -   .

 

Premie -  

 

Przykłady wynagrodzenia:

Informatyk Szwecja: miesięczna pensja  30 000  koron.

Kierowca Szwecja: miesięczna pensja  19 000  koron..

Sekretarka Szwecja: miesięczna pensja  21 000  koron.

Sprzątaczka Szwecja: miesięczna pensja  15 000  koron.

 

 

Po przybyciu do Szwecji

 

Meldunek w Szwecji - w Szwecji do 90 dni możesz przebywać bez pozwolenia, po tym terminie musisz mieć środki na utrzymanie i zgodę na pobyt. Po podjęciu zatrudnienia także musisz wystąpić o zgodę na pobyt (residence permit). Wniosek o pozwolenie na pobyt należy złożyć w Urzędzie d/s Migracji (Migrationsverket). Złożenie wniosku jest bezpłatne. Lista adresów biur znajduje się na stronie http://www.migrationsverket.se/ . W tym czasie możesz świadczyć pracę. 

 

Prawo jazdy - po przybyciu do Szwecji można korzystać z prawa jazdy wydango w innym państwie członkowskim UE.

 

 

Podjęcie pracy w Szwecji

 

Praca szwecja - jeżeli chcesz podjąć zatrudnienie w Szwecji możesz zarejestrować się w urzędzie pracy. Po podjęcu zatrudnienia musisz się zameldować i zgłosić swój pobyt do urzędu do spraw migracji. Rejestracja pracownika w urzędzie skarbowym jest po stronie pracodawcy.


Czas pracy w Szwecji - tydzień pracy trwa 40 godzin tygodniowo, Maksymalna liczba nadgodzin wynosi 10 tygodniowo. Natomiast rocznie nie może przekroczyć 200h. Jeżeli masz dzieci poniżej 8 lat możesz wnioskować o skrócenie czasu pracy o 1/4 wymiaru godzin.

 

 

Podatki Szwecja - system podatkowy w Szwecji jest inny. Pierwsza skala podatku od osób fizycznych jest podatkiem gminnym a jego stawka zależy od ustaleń gminy. Dodatkowo osoba pracująca i  mieszkająca w Szwecji jest obciązana podatekiem od nieruchomości czy podatekiem majątkowym. 

Stawki podatku gminnego wahają się od 29% do 35% od dochodu podlegającemu opodatkowaniu w skali rocznej. Od kwoty rocznego dochodu powyżej 290.000 SEK pobierane jest dodatkowo 20% - 25% podatku państwowego. 
W Szwecji każda osoba zatrudniona ma urzędzie skarbowym konto podatkowe. W styczniu otrzymuje się wykazy z przychodami, jakie uzyskało się w ubiegłym roku. Pracodawca ma obowiązek wysłania do pracowników i urzędu skarbowego wykaz o dochodach. W kwietniu otrzymuje się z urzędu skarbowego specyfikacje wszystkich dochodów oraz deklaracje podatkową, którą po sprawdzeniu należy podpisać i złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej do 2 maja. 

Między 15 sierpnia a 15 września urząd skarbowy wysyła ostateczną decyzję o wysokości podatków i dokonuje zwrotu nadpłaconego podatku lub wzywa do dopłaty w ciągu 90 dni. Instytucją rządową odpowiedzialną za system podatkowy jest -Skatteverket - www.skatteverket.se/ .

Szwecja i Polska podpisały konwencje o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

 

 

Kwota wolna od podatku - 

 

 

Koszty życia w Szwecji -  są one dość wysokie i zależą od miasta i położenia. Koszt wynajęcia mieszkania to min. 5000 koron szwedzkich, mieszkanie w centrum miasta to min - 7000 koron. Dużo więcej zapłacisz za żywności i koszty utrzymania mieszkania (media, telefon) niż w Polsce.

 

 

Urlop - w Szwecji masz prawo do minimum 25 dni urlopu. Możesz mieć dłuższy urlop jeżeli układ zbiorowych wynegocjował korzystniejsze warunki z pracodawcą.

 

   

Zasiłek dla bezrobotnych Szwecja - w Szwecji na zabezpieczenie od utraty pracy płaci się składki na ubezpieczenie podstawowe obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie od utraty dochodów. W urzędzie pracy otrzymujemy zasiłek wynikający ze składki podstawowej, natomiast dodatkowe ubezpieczenie jest wypłacane osobom, które opłaciły 12 miesięcznych składek w Kasie Bezrobotnych przed momentem utraty pracy. 

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w urzędzie pracy, musisz mieć więcej niż 20 lat, a także w okresie 12 miesięcy wstecz mieć przepracowane co najmniej 6 miesięcy w wymiarze co najmniej 80 godzin w każdym miesiącu lub przepracowane co najmniej 480 godzin w okresie sześciu miesięcy w wymiarze co najmniej 50 godzin każdego miesiąca. Powinieneś być gotowy do podjęcia pracy. Odmowa jej przyjęcia skutkuje anulowaniem świadczenia. Na podstawie dokumentu z urzędu pracy w innym państwie UE okres zatrudnienia może się sumować.

Zasiłek możesz otrzymać maksymalnie na 300 dni lub w przypadku rodzica mającego dziecko poniżej 18 lat maksymalnie na 450 dni.  

Aby zostać członkiem Kasy Bezrobotnych trzeba w okresie kolejnych pięciu tygodni przepracować cztery tygodnie, po minimum 17 godzin tygodniowo i w dalszym ciągu pracować w przynajmniej takim samym wymiarze. 

Na podstawie dokumentu z urzędu pracy w innym państwie UE okres zatrudnienia może się sumować.

 

Edukacja w Szwecji 

Szkoła podstawowa Szwecja  -  obowiązek podjęcia nauki istnieje dla dzieci w wieku 7 lat. Dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej przez 9 lat. Szkoła podstawowa w Szewcji dzieli się na 3 poziomy: niższy, średni i wyższy. Każdy z tych poziomów obejmuje 3 lata nauki.  

  

Szkoła średnia Szwecja - 3 letnie gimnazjum uczy albo w zakresie okreslonego zawodu lub wykształcenia ogólnego dla osób chcących skończyć studia. 

    

Szkoły wyższe Szwecja - wyższe wykształcenie można podjąć na uniwersytecie lub innej szkole wyższej. Studia trwają do 4,5 roku. 

 

Przedszkole w Szwecji - uczęszczają dzieci będące w wieku  6 lat (klasy przedszkolne), przedszkole jest nieobowiązkowe.

 

 

Oferty pracy w Szwecji na stronach:

www.jobline.se

www.manpower.se

www.stepstone.se

www.poolia.se

 

 

Oferty wynajęcia miszkania w Szwecji na stronach:

Stowarzyszenieagencji nieruchomości w Szwecji: www.fmf.se/index.php

 

www.hemnet.se

lub w prasie z ogłoszeniami o wynajmie:

www.dn.se

www.svd.se
www.gp.se

www.sydsvenskan.se

 
 
POZOSTAŁE TEMATY: Szwecja
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych