Szwecja - SYSTEM OPIEKI SOCJALNEJ W SZWECJI

2013-10-12 07:01:51, komentarzy: 0

SZWECJA

 

 

 

 

ZAPRASZAM DO WPISÓW NA TEMAT SYSTEMU,

 

PISZCIE JAKIE SĄ WYMAGANIA DO UZYSKANIA ZASIŁKÓW, UTRUDNIENIA, DRUKI DOKUMENTÓW, W JAKICH URZĘDACH MOŻNA ZAŁATWIĆ DANĄ SPRAWĘ, ETC.

 

 

 

 

Rodzaje świedczeń w Szwecji

 

 

 Opieka medyczna Szwecja - jest dostępna dla wszystkich osób mieszkających w Szwecji. Spełniającym to kryterium osobom przysługują wizyty u lekarza ogólnego, lekarza specjalisty, hospitalizację, fizjoterapię, opiekę dentystyczną oraz leki. Opieka medyczna jest częściowo odpłatna.

 

Za wizytę u lekarza ubezpieczony będzie musiał zapłacić część kosztów, resztę pokryje dana gmina. Wysokość opłaty może sięgać od 100 do 200 koron (maksymalnie 400) Opłata za wizytę u lekarza specjalisty wynosi od 230 do 320 koron. Lekarze przyjmujący prywatnie bądź zatrudnieni przez gminy pobierają zbliżone opłaty. Opłata podstawowa (0-100 koron) jest również pobierana za usługi świadczone przez innych pracowników służby zdrowia, np. pielęgniarki środowiskowe lub fizjoterapeutów. Za pobyt w szpitalu opłata dzienna wynosi maksymalnie 80 koron. W przypadku wykupu leków wypisanych na recepte pacjent opłaca je na własny koszt do określonej sumy 2200 koron. Po przekroczeniu tej kwoty leki są refundowane.

 

 

Zasiłek chorobowy Szwecja - jeżeli jesteś osobą zatrudnioną lub opłacasz składki jako samozatrudniony masz prawo do zasiłku. Musisz mieć przepracowane min. 2 tygodnie aby otrzymać zasiłek. Pracownik najemny, który z powodu choroby ma zwolnienie lekarskie, otrzymuje go na czas choroby. Pracodawca wypłaca zasiłek od drugiego dnia choroby do czternastego dnia. W przypadku dłuższej choroby wypłatę zasiłku przejmuje szwedzka kasa ubezpieczenia społecznego. Pierwszy dzień choroby nie jest płatny. 

Wyskokość zasiłku to 80% kwoty miesięcznego wynagrodzenia podstawowego pracownika. Zasiłek może być wypłacany maksymalnie przez 550 dni, przy czym po roku wnioskujemy o jego przedłużenie. 

 

  

Świadczenie z tytułu macierzyństwa Szwecja -  kryterium  otrzymania świadczenia dla kobiet w ciąży jest tutaj wykonywanie pracy, która jest zabroniona kobietom w ciąży a pracodawca nie może przesunąć kobiety na inne stanowisko pracy. Za każdy dzień z tego tytułu otrzymują świadczenie. Kwota świadczenia jest równa min. 80% dochodu wynikającego ze stosunku pracy. Jednak nie więcej niż 7,5-krotność kwoty bazowej.

Należy złożyć wniosek do szwedzkiej kasy ubezpieczenia społecznego.

 

Zasiłek dla bezrobotnych Szwecja -  patrz szczegóły zasiłku na stronie poziom życia w Szwecji.

 

 

Zasiłki rodzinne Szwecja  

 

Rodzicielskie świadczenia na dziecko - jest wypłacane każdemu rodzicowi z tytułu narodzin dziecka przez okres 480 dni, w przypadku ciąży mnogiej okres ten wydłuża się o 180 dni na każde dziecko. Rodzic musi być ubezpieczony i odprowadzać składkę ubezpieczeniową powyżej 180 koron przez 240 dni przed narodzinami dziecka. Wysokość świadczenia to min. 80% miesięcznego wynagrodzenia rodzica jednak kwota minimalna to 180 koron dziennie zaś kwota maksymalna wynosi dziesięciokrotność kwoty bazowej. Przez pierwsze 390 dni wypłacana jest kwota uzależniona od odchodu, ostatnie 90 dni to kwota wynikajaca ze stawki minimalnej. Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w szwedzkiej kasie ubezpieczenia społecznego.

 

Zasiłek rodzinny - jest wypłacany rodzicom którzy z dziećmi mieszkają w Szwecji. Zasiłek rodzinny (barnbidrag) jest wypłacany miesiąc po urodzeniu dziecka, aż do ukończenia 16 roku życia. Może być przedłużony (förlängt barnbidrag) jeśli dziecko uczy się w pełnym wymiarze godzin na czas tej nauki. Kwota zasiłku wynosi 1 050 koron miesięcznie.


Dodatek dla rodziny wielodzietnej - (flerbarnstillägg) jest udzielany każdej rodzinie posiadającej dwoje dzieci w wieku do 16 lat, lub starszych ale kontynuujących naukę w pełnym wymiarze godzin do ukończenia 20 lat. 
Wysokość dodatku zależy od liczby dzieci:

  • drugie dziecko: 150 SEK, 
  • trzecie dziecko: 454 SEK,
  • czwarte dziecko: 1 010 SEK
  • piąte i każde następne dziecko: 1 250 SEK

 

Zasiłek rodzinny, przedłużony zasiłek rodzinny oraz dodatek dla rodziny wielodzietnej  nie są zależne od oceny dochodów rodziców.

 


Dodatek mieszkaniowy - (bostadsbidrag), zależy od oceny zasobów finansowych i składa się z trzech części. Pierwsza część zależy od kosztów mieszkania i może być wypłacana tylko w przypadku stałego pobytu w Szwecji. Druga część, zależy od tego czy w mieszkaniu z rodzicami mieszkają dzieci. Trzecia część to dodatek na dzieci mieszkające z rodzicami okresowo. Kwota tego świadczenia może wynieść maksymalnie:

  • 1 300 koron dla rodzin z jednym dzieckiem, 
  • 1 750 koron dla rodzin z dwojgiem dzieci,
  • 2 350 koron dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. 

Jeżeli dzieci mieszkają okresowo z rodzocami kwota dodatku może maksymalnie wynieść:

  • 300 koron dla rodzin z jednym dzieckiem, 
  • 375 koron dla rodzin z dwojgiem dzieci,
  • 450 koron dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci.Dodatek na naukę - (studiehjälp) może być wypłacany na dzieci powyżej 16 lat, które uczą się w pełnym wymiarze godzin. Miesięczny dodatek na naukę w wysokości 1 050 koron.


POZOSTAŁE TEMATY: Szwecja
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych