UK - SYSTEM OPIEKI SOCJALNEJ W WIELKIEJ BRYTANII

2013-10-12 07:16:42, komentarzy: 0

Wielka Brytania

 

 

 
 

System opieki socjalnej Wielka Brytania

 

 

Opieka medyczna UK- składa się z krajowego systemu ubezpieczeń NIS -zapewnia świadczenia z tytułu choroby, bezrobocia, zgonu partnera, emerytury, warunkiem jest opłacanie składek ubezpieczenia oraz krajowej służby zdrowia NHS- która zapewnia leczenie dentystyczne, okulistyczne, szpitalne i lekarzy ogólnych, dostępna bezpłatnie tylko dla osób zamieszkujących Wielką Brytanię.

Aby być cześcią wymienionych systemów trzeba mieszkać na terenie UK i oplacać składki ubezpieczenia. W tym celu w wieku 16 lat otrzymuje się numer ubezpieczenia krajowego. Jeżeli ktoś podejmuje zatrudnienie w UK musi o niego wystąpić.

Składki ubezpieczenia płacą zarówno pracownicy najemni jak i samozatrudnieni:

  • pracownicy najemni odprowadzają podstawową według kategorii. Składkę kategorii 1, opłaca się gdy wynagrodzenie przekracza podstawowy próg. Wysokość składki to pewien procent tygodniowego wynagrodzenia aż do najwyższego limitu zarobków (upper earnings limit, UEL).
  • osoby prowadzące działalność, których dochody przekraczają poziom przewidziany dla zwolnienia z podatku ze względu na niskie dochody (Small Earnings Exception), muszą płacić składki kategorii 2.


Jeżeli chcesz korzystać z opieki medycznej np. lekarza pierwszego kontaktu to jest to bezpłatne, lekarz ten może kierować na leczenie szpitalne lub konsultacje ze specjalistą, organizacją zajmie się jej lekarz w ramach NHS. W nagłych przypadkach pracownik może być przyjęty bezpośrednio do szpitala.Zasiłek Chorobowy UK- jest przyznawany (Statutory Sick Pay) jeżeli pracownik jest chory przez co najmniej cztery dni z rzędu (łącznie z weekendami i dniami wolnymi od pracy) i gdy jego tygodniowe średnie wynagrodzenie jest równe przynajmniej dolnemu limitowi wynagrodzenia (LEL). Zasiłek obciąża pracodawcę. 

Pracodawca jest zobowiązany do wypłacania zasiłku do 28 tygodni. Po tym okresie jeśli pracownik jest nadal chory, może wnioskować o zasiłek dla osób niepełnosprawnych lub niezdolnych do pracy (ESA) wypłacany przez ministerstwo pracy i emerytur. Pracodawca prze pierwsze 7 dni choroby nie może żądać zwolnienia lekarskiego, dopiero po tym terminie może wymagać od pracownika zwolnienia. Za pierwsze 7 dni nieobecności pracownik sam wypełnienia oświadczenie na formularzu SC2, który można uzyskać w gabinecie lekarza rodzinnego lub pobrać ze strony internetowej urzędu podatków i ceł (HMRC). Świadczenie z tytułu macierzyństwa UK- są przyznawane większości kobiet w ciąży, pracujących na etacie. Zasiłki te wypłaca się przez maksymalny okres 39 tygodni. Kobieta może sama wybrać, kiedy przerwać pracę, ale okres wypłaty zasiłku musi się zacząć najpóźniej w następnym dniu po narodzinach dziecka. Osoby w ciąży za zgodą pracodawcy mogą pracować do dziesięciu dni bez utraty zasiłku macierzyńskiego. Dni te, zwane są„dniami dla utrzymania kontaktu” (Keeping in Touch, KIT). Aby otrzymać zasiłek przyszła mama powinna przepracować 26 tygodni i mieć tygodniowe średnie wynagrodzenie równe lub wyższe dolnej granicy zarobków dla systemu ubezpieczenia krajowego.

 

Dodatki macierzyńskie - 

 

Zasiłek rodzinny UK

 

 Świadczenie na dziecko UK -

 

Zasiłek dla bezrobotnych UK - patrz w link poziom życia w 

 

 ZAPRASZAM DO WPISÓW NA TEMAT SYSTEMU

 

POZOSTAŁE TEMATY: Wielka Brytania
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych