Włochy - SYSTEM OPIEKI SOCJALNEJ WE WŁOSZECH

2013-10-12 07:22:28, komentarzy: 0

WŁOCHY

 

 

  

 

ZAPRASZAM DO WPISÓW NA TEMAT SYSTEMU,

 

 

 

System opieki socjalnej Włochy

 

 

Opieka medyczna Włochy - pracownicy wykonujący pracę zarobkową jak i osoby samozatrudnione są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i muszą być zarejestrowani w systemie powszechnego ubezpieczenia obowiązkowego (AGO, Assicurazione Generale Obbligatoria). Włoski system jest finansowany ze składek opłacanych przez pracodawców i pracowników, a także z podatków. Państwowa służba zdrowia (Servizio Sanitario Nazionale) jest finansowana z podatków ogólnych. Za opłacanie składek na ubezpieczenie odpowiada pracodawca. W przypadku osób samozatrudnionych opłacanie składek należy do nich samych.

Wysokość składek to procent wynagrodzenia. Stawki procentowe zależą od sektora w jakim pracujesz. Z tytułu opłacanych składek pacjenci otrzymują bezpłatnie leczenie lub leki w zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach lekarskich oraz aptekach. Istnieje także możliwość opłacenia samemu kosztów, a następnie otrzymuje się ich zwrot.Zasiłek chorobowy Włochy - może go otrzymać osoba zatrudniona i opłacająca składki. Zasiłek jest wypłacany od 4 dnia choroby (pierwsze trzy dni nie są objęte ubezpieczeniem, z wyjątkiem przypadków nawrotu choroby) przez  okres 180 dni w ciągu roku. Zasiłek wypłaca pracodawca. Wysokość świadczenia wynosi najczęściej 50% wynagrodzenia pracownika, przez pierwsze dwadzieścia dni choroby, a następnie wzrasta do 66,66%. 

Lekarz musi przesłać zaświadczenie w formie elektronicznej do INPS oraz wydać jego kopię pracownikowi. Pracodawca ma dostęp do informacji na temat stanu zdrowia pracownika drogą elektroniczną po zalogowaniu się do systemu. Pracownik ma obowiązek dostarczyć pracodawcy kopię zwolnienia lekarskiego. 

 

 

Świadczenie z tytułu macierzyństwa Włochy - kobiety w ciąży, opłacające składki są uprawnione do płatnego urlopu

trwającego dwa miesiące przed planowaną datą porodu i trzy miesiące po porodzie. W okresie obowiązkowego urlopu otrzymuje się 80% wynagrodzenia. Świadczenia są też wypłacane kobietom prowadzącym działalność na w łasny rachunek.

Wypłatę świadczeń można odebrać od pracodawcy lub od państwowego zakładu zabezpieczenia społecznego (Istituto Nazionale delle Previdenza Sociale, INPS). Wnioski o urlop macierzyński należy kierować do pracodawcy lub INPS.Zasiłek rodzinny Włochy-  jest wypłacany rodzinom w zależności od wielkości rodziny oraz poziomu dochodów. Wnioski o zasiłek przyjmuje INPS najbliższy miejscu zamieszkania. 

 

 

Świadczenie minimalne -  zapewniają osobom uznanym za potrzebujące pomocy finansowej. Zasiłek wypłacają władze lokalne. Często jest to nie tylko pomoc finansowa lecz także rzeczowa. Warunki przyznawania zasiłku oprócz zamieszkania w danej gminie są określane lokalnie.


 


Zasiłek dla bezrobotnych Włochy - patrz w link poziom życia we Włoszech.

 


 
POZOSTAŁE TEMATY: Włochy
« POWRÓT do MENU BLOGA

Dodaj nowy komentarz

Sprawdź wybrane państwo: 


Facebook ogłoszenia w grupie:       

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie na facebooku. Szukaj tam grupy:

            Ogłoszenia w UE     NAJLEPSZE OFERTY ZAMIESZCZONE W GRUPIE NA FACEBOOKU OGŁOSZENIA w EU

EURO-DANE :: to strona o gospodarce i wskaźnikach określających wartość wzrostu gospodarczego, wzrost poziomu cen, populacji, osób pozostających bez zatrudnienia, mówiąca o ilości osób zatrudnionych, najważniejszych budowach infrastrukturalnych, finansach, budżecie, wynagrodzeniach, wydajności pracy, giełdzie papierów wartościowych, w takich krajach jak:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródła: Dane dotyczące opisów: poziomu życia, prowadzenia firmy, opieki socjalnej w poszczególnych krajach UE, zostały uzyskane z informacji zamieszczonych na portalach:
www.eures.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.eurodesk.pl

 BLOG 
Mieszkam w UE  

BLOG o 28 państwach UE i świadczeniach określających:

- poziom życia
- podatki
- opiekę i pomoc socjalną
- założenie firmyTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych