BUŁGARIA - wskaźniki gospodarcze Bułgarii
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /

Dane podstawowe:

  • Bułgaria powierzchnia: 111 910 km²

  • Bułgaria ludność: 7,3 mln

  • Stolica: Sofia 1,1 mln mieszkańców

  • Jednostka monetarna: LEW

  • Bułgaria PKB : 51 mld USD (2012)

  • Bułgaria PKB na mieszkańca: 7 043 USD

PKB Bułgaria
/ GDP / PIB / BIP /

PKB Bułgarii - Dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju. 
Jak widzimy na grafice rozwój bułgarskiej gospodarki był znaczący w pierwszych 6 latch. Gospodarka rozwijała się powyżej 5,5%. Wzrost zatrzymał światowy kryzys i to dość znacząco - PKB spadło aż o 5,5%. Mimo wszystko gospodarka tego kraju wraz z prognozą zachowuje zdrowe podstawy do wzrostu. PKB pod względem wielkości zajmuje 21 pozycję w Unii Europejskiej. Wielkość PKB w 2012 to 39,6 mld EURO. Bułgaria ma niskie koszty pracy i wiele przedsiębiorstw lokuje tam swoje inwestycje co powinno dodatnio wpływać na PKB.

Ludność Bułgarii
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Bułgaria - Dane EUROSTAT 2013

Ludność Bułgarii - jak pokazuje wykres od początku 2001 roku Bułgaria notuje spadek liczby ludności. Zjawisko to jest spowodowane silną migracją zarobkową. Pod względem liczby ludności kraj ten jest na pozycji nr 16 w Unii Europejskiej. Jeśli gospodarka tego kraju nie zacznie się rozwijać szybciej to tendencja ta będzie się utrzymywać. Ludność Bułgarii stanowią w 84% sami Bułgarzy, około 9% to Turcy, dalej Cyganie i Macedończycy. Bułgaria bardzo znacząco poprawia swoje wskaźniki gospodarcze, co powinno w ciagu kilku następnych lat ograniczyć zjawisko migracji.

Inflacja Bułgaria
/ inflation / la inflación /

Poziom inflacji Bułgaria - Dane EUROSTAT 2013

Inflacja w Bułgarii była kilka razy poważnym zagrożeniem. Wzrost cen w Bułgarii jest opanowany dopiero od roku 2009. Inflacja ma poziom akceptowalny i korzystny dla gospodarki. Czyli poziom pomiędzy 2,4% - 3,4%. Inflacja najwyższy poziom 12% zanotowała w roku 2008. W pozostałych latach wzrost cen powyżej 6% także negatywnie wpływał na gospodarkę. Stabilny wzrost cen jest dla gospodarki potrzebny. Opanowanie wzrostu cen powinno korzystnie przełożyć się na wzrost gospodarczy.

Giełda Bułgaria
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Giełda papierów wartościowych w Sofi - historia powstania giełdy sięga roku 1907, jednak dopiero w roku 1991 giełda została powołana ustawą i działa do dziś w ustalonych ramach. 
Instrumenty finansowe: akcje, obligacje, inne papiery wartościowe.
Kapitalizacja Giełdy w 2008 roku to około 17,5 mln $

Bezrobocie Bułgaria
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Bezrobocie Bułgaria - Dane EUROSTAT 2013

Bułgaria bezrobocie to palący problem dla kraju. Osoby bezrobotne nie wspierają popytu wewnętrznego, co obniża PKB. Wzrost PKB w latach 2003 - 2008 rok o roku obniżał poziom bezrobocia. Wykres pokazuje tendencję spadkową aż do roku 2008 kiedy to bezrobocie osiągneło najniższy poziom 5,6%.
To bardzo dobry wynik. Niestety w kolejnych latach problemy gospodarcze i zawirowania na światowych rynkach spowodowały odwrócenie trendu i wzrost bezrobocia do poziomu ponad 12%. To prawie tyle ile Bułgaria miała na początku przedstawionego okresu.

Deficyt / nadwyżka budżetowa Bułgaria
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

Deficyt Bułgaria. Zaskakująco dobrym wskaźnikiem gospodarki Bułgarii jest utrzymywanie dyscypliny finansowej. W Bułgarii od roku 2001 utrzymuje się pewna dyscyplina finansowa. Bułgaria dzięki poprawie PKB od 2003 roku notowała nadwyżkę budżetową. Oznacza to, iż planowane wpływy były wyższe niż wydatki. Do roku 2008 pozwalało to na wspieranie gospodarki dodatkowymi środkami, a na rynku budżet nie wysysał pieniędzy z rynku bankowego. Banki zmuszone są wtedy szukać innych możliwości udzielania kredytów i wspierania przedsiębiorstw. Dopiero kryzys zmusił Bułgarię do deficytu w roku 2009. Trend jak widzimy na wykresie jest w odwrocie i w najbliższych latach Bułgaria może wrócić do równowagi budżetowej. 

Bułgaria eksport

Eksport Bułgarii ma świetne perspektywy wzrostu na najbliższe lata. W roku 2014 i 2015 eksport ma znacząco przespieszyć. Bułgarii także nie udało się w 2009 roku utrzymać eksportu na poziomie z roku 2008. Wartość eksportu Bułgarii nie jest znacząco duża, co powinno stanowić duże podstawy do zmian po wstąpieniu do UE i rosnących środkach na modernizację.

Gospodarka Bułgarii w Unii Europejskiej

Bułgaria jest członkiem Unii Europejskiej od roku 2007. Bułgaria nie należy do strefy Schengen oraz nie należy do strefy euro. 

Bułgaria w Unii Europejskiej należy do krajów o niższym standardzie zarówno w przemyśle jak i w rolnictwie. Kraj podjął reformy zmierzające do poprawy sytuacji w tym zakresie. 
Przemysł. Napływ kapitału zachodniego i inwestycji zagranicznych skutkuje powstawaniem nowych fabryk w wielu dziedzinach. Należy jeszcze tę tendencję utrzymywać w celu rozwinięcia wielu gałęzi przemysłu. Trzeba pamietać, że gospodarka Bułgarii była znacząco zależna od systemu gospodarczego ZSRR. Po jego rozpadzie wiele rynków zostało zamkniętych dla produktów z Bułgarii. Ten proces pogłębił konflikt zbrojny w Kuwejcie. Wiele rynków zbytu zostało zamrożonych w tym czasie, a potem bezpowrotnie utraconych. Przemysł jest głównym wytwórcą PKB Bułgarii. 
Rolnictwo. Rolnictwo w 1992 zyskało charakter prywatny. W tej chwili trwa jego modernizacja. Rolnictwo Bułgarii słynie z hodowli roślin do wytwarzania olejków eterycznych, hodowli owiec, trzody hlewnej oraz papryki i roślin dyniowatych. Wiele z gospodarstw jest sztucznie nawadnianych, co wspomaga i przyspiesza okres dojrzewania wielu owoców.
Turystyka. Bułgaria od dawna jest miejscem wyjazdów wakacyjnych milionów turystów. W Bułgarii znajdziemy piękne plaże, słoneczna pogodę oraz górskie krajobrazy. To sprawia, że stanowi cel wypraw wielu turystów szukających ciekawych a przy tym niedrogich miejsc do wakacji. Dla gospodarki turystyka oznacza znaczący dopływ gotówki i napędzanie ważnej części rynku.

EURO-DANE - gospodarka BułgariiAtrakcje Bułgarii

BUŁGARIA - film o tym kraju

Bułgaria informacje:


POLUB NAS NA FACEBOOKU 

BLOG
BUŁGARIA

Zapraszamy na Blog o Bułgarii, zatrudnieniu, płacy etc.

Biznes w Bułgarii:

www.sofia.msz.gov.pl
www.pbiph.pl
www.biznesbulgaria.pl
www.menada.plTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych