CHORWACJA- wskaźniki gosodarcze Chorwacji
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /

Dane podstawowe:

  • Chorwacja powierzchnia:  56 594km²

  • Chorwacja ludności:  4,3 mln

  • Stolica: Zagrzeb 0,9 mln mieszkańców

  • Jednostka monetarna: Kuna

  • Chorwacja PKB:   44,2 mld EURO (2012)

  • Chorwacja PKB/mieszk.: 12 tyś   USD

Chorwacja PKB
/ GDP / PIB / BIP /

PKB Chorwacji - Dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju.
Chorwacja pod względem wielkości PKB zajmuje miejsce nr 21. Wielkość PKB w roku 2012 wyniosła 44 mld euro. Jak widać na wykresie największy wzrost PKB Chorwacji miał miejsce w roku 2003. Do najsłabszych lat można zaliczyć okres pomiędzy rokiem 2009 a 2013, gdzie odnotowano spadki PKB. W roku następnym - 2014 PKB Chorwacjii oscyluje wokół niewielkiego 0,2% wzrostu. Gospodarka Chorwacji po wejściu do Unii Europejskiej ma szanse na wzrost w turystyce.

Chorwacja ludność
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Chorwacja - Dane EUROSTAT 2013

Ludność Chorwacji - wskaźnik ten w ciągu dekady nieznacznie się obniżył. W chwili obecnej w Chorwacji zamieszkuje 4,3 mln ludzi. Według danych daje to pozycję nr 21 w Unii Europejskiej. Wzrost liczby ludności jest bardzo pożądany w krajach UE, gdzie społeczeństwa zaczynają się starzeć. Ma to negatywny wpływ na wybór rynków perspektywicznych przez światowe firmy. Rynki te oceniane są jako kurczące się. Ludność Chorwacji składa się blisko w 90% ogółu populacji z Chorwatów i 4,5% Serbów. Resztę społeczeństwa stanowią emigranci z Włoch, Węgier, Bośni.

Chorwacja inflacja
/ inflation / la inflación /

Poziom inflacji Chorwacja - Dane EUROSTAT 2013

Inflacja - wzrost cen w Chorwacji jest stabilny. Poza rokiem 2008 kiedy to inflacja wzrosła do 5,8% pozostałe lata to niewielki wzrost cen pomiędzy 1,1% a 4,3%. Daje to stabilne podstawy do rozwoju gospodarki. Inflacja w tym kraju jest pod kontrolą. Zobacz, że w czasie kryzysu w 2009 roku inflacja malała. Przedsiębiorstwa reagowały na kryzys i nie podnosiły swych cen. Dzięki temu klienci mogli nabywać dobra po niezmienionych cenach, a ich zdolność nabywcza pozostała na tym samym poziomie.

Zatrudnienie Chorwacja
/ employment / empleo / einstellung /

Zatrudnienie Chorwacja - Dane EUROSTAT 2013

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju. 
Jak pokazuje wykres spadki zatrudnienia w Chorwacji dotyczył roku 2009, 2010 i utrzymują się aż do roku 2012. Spadki zatrudnienia korelują ze spadkami PKB w Chorwacji. Natomiast największy wzrost zatrudnienia miał miejsce w 2003 i 2006 roku, gdy PKB rosło o ponad 4%. 

Giełda Chorwacja
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Giełda papierów wartościowych w Chorwacji- została utworzona w 1991 roku na mocy porozumienia 25 banków i dwóch towarzystw ubezpieczeniowych. 
Instrumenty finansowe: akcje spółek, obligacje państw i przedsiębiorstw oraz inne.
Kapitalizacja:  mld euro (2007 r)
Liczba spółek:
 (dane world-exchanges)
Liczba notowanych spółek grupy - 
Strony: www.zse.hr

Bezrobocie Chorwacja
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Bezrobocie Chorwacja - Dane EUROSTAT 2013

Bezrobocie w Chorwacji - jest utrzymywane od roku 2003 do roku 2012 w przedziale 8,4% do 15,9%. Bezrobocie w Chorwacji jest wysokie. Mimo, iż liczba osób pozostających bez zatrudnienia nie jest ilościowo znacząca. Nie mniej jednak na tle innych krajów bedących członkami Unii Europejskiej poziom bezrobocia jest negatywnym wyróżnikiem. Wejście do Unii Europejskiej umożliwi pracownikom legalne podjęcie pracy w innych krajach.

Deficyt / nadwyżka budżetowa Chorwacja
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

Chorwacja deficyt - Dane EUROSTAT 2013

Deficyt budżetowy w Chorwacji wystapił w sposób znaczący w roku 2009. W latach wczesniejszych budżet Chorwacji był zasilany kapitałem pożyczonym na poczet wyższych wydatków. Chorwacja nie zanotowała nadwyżek budżetowych. W ostatnich latach Chorwacja nie została ujęta w danych EUROSTATU. 

Chorwacja eksport

Chorwacja eksport - Dane EUROSTAT 2013

...

Gospodarka Chorwacji w Unii Europejskiej

Chorwacja jest członkiem Unii Europejskiej od roku 2013. 

Przemysł. 
Rolnictwo.
Turystyka.

EURO-DANE : Gospodarka ChorwacjiAtrakcje Chorwacja

Chorwacja - film o tym kraju

Atrakcje Chorwacji:


POLUB NAS NA FACEBOOKU 

BLOG
CHORWACJA

Zapraszamy na Blog o Chorwacji, zatrudnieniu, płacy etc.

Biznes w Chorwacji:

www.zagrzeb.msz.gov.pl
 www.pchiph.plTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych