CYPR - wskaźniki gospodarcze Cypru
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /

Dane podstawowe:

  • Cypr powierzchnia całkowita: 5642 (EU) km²

  • Ludność Cypru: 862 tys

  • Stolica: Nikozja 0,3 mln mieszkańców

  • Jednostka monetarna: euro

  • Cypr PKB całkowite: 23 mld USD (2012)

  • Cypr PKB na mieszkańca: 26 389 USD (Greece)

Cypr PKB
/ GDP / PIB / BIP /

PKB Cypru - Dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe PKB rok do roku. Rok 2013 i 2014 prognoza gospodarcza. 

PKB Cypru to 17,8 mld EURO. Jest to 25 gospodarka Unii Eurpejskiej. Najwyższą dynamikę wzrostu PKB Cypr notował w latach 2003 - 2008. Było to wzrosty rzędu 1,9% do 5,1%. Od krachu w roku 2009 problemy z PKB Cypru rosły. W roku 2013 nastąpiło wstrzymanie operacji bankowych spowodowane zadłużeniem. Cypr otrzymał pomoc finansową z Unii Europejskiej, lecz wyjście na prostą to daleka droga. Jak widzimy budowanie gospodarki tylko na usługach finansowych może dawać wymierne efekty, ale także straty. 

Cypr ludność
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Cypr - Dane EUROSTAT 2013

Liczba ludności - Cypr to maleńkie państwo. Liczba ludności Cypru to 860 tyś. Pod względem wielkości tego wskaźnika Cypr zajmuje 25 miejsce w UE. Jak widzimy na wykresie liczba ludności Cypru stale rośnie. Nie są to znaczące przyrosty. Ludność Cypru to głównie Grecy dalej Turcy i Anglicy. Większe miasta Cypru to Nikozja, Limassol, Larnaka, Famagusta. Cypr to znakomite miejsce dla ludzi ceniących śródziemnomorskie warunki klimatyczne. 

Cypr inflacja
/ inflation / la inflación /

Poziom inflacji Cypr - Dane EUROSTAT 2013

Inflacja - wzrost cen w tym kraju jest stabilny i nie przekracza 5%. Najwyższy poziom inflacji miał miejsce w roku 2008 oraz w 2003. Poziom inflacji w pozostałych latach wahał się pomiędzy 0,2% - 3,5%. Niski wzrost cen powoduje, że w portfelach konsumentów nie maleje zdolność do nabycia dóbr. Oznacza to, że przy inflacji 2% kupią oni za 100 euro mniej dóbr - dokładnie o 2% mniej niż w roku poprzednim. Przypomnijmy, że firmy są zainteresowane podnoszeniem cen, ze względu na maksymalizację przychodów i zysków.

Cypr stopy procentowe
/ interest rates / tasas de intereses / zinsen /

Stopy procentowe - Dane EUROSTAT 2013

Koszt kredytu - Cypr jest członkiem strefy euro, a jego stopy procentowe są określane przez Bank EBC - EUROPEAN CENTRAL BANK. Jak widzimy stopy procentowe oscylowały w granicach do pięciu procent. Niskie stopy procentowe powodują, iż nawet nisko marżowe biznesy są opłacalne. Natomiast banki komercyjne mają kłopot bo przy niskich stopach opłacalność lokat i zainteresowanie nimi spada. Klienci szukają bardziej dochodowych inwestycji. Najłatwiej przenieść pieniądze z banku do funduszy inwestycyjnych.

Zatrudnienie Cypr
/ employment / empleo / einstellung /

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju.

Cypr odnotował trzy spadki zatrudnienia w latach 2010, 2009 oraz 2012. Wskaźnik zatrudnienia wzrastał w latach 2001 - 2008. Były to wzrosty na poziomie 1,8% -3,8%. Zatrudnienie Cypru wzrastało przez prawie 8 lat z rzędu. Był to bardzo dobry wynik wspierajacy gospodarkę. Natomiast sektor bankowy wykazał duże wady w roku 2009. Wskaźnik zatrudnienia zaczął spadać. Było to z pewnościa powiązane także z kłopotami gospodarki Grecji.

Cypr giełda
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Giełda papierów wartościowych na Cyprze - Cyprus Stock Exchange, została utworzona ustawą 1993 roku natomiast działalność rozpoczeła w Nikozji 1996. W 2006 roku giełda podpisała porozumienie o współpracy z giełdą w Atenach.

Instrumenty finansowe: akcje przedsiebiorstw, obligacje, inne.
Kapitalizacja - ponad 1,5 mld euro (dane world-exchanges 2013)
Liczba spółek - około 100

Cypr bezrobocie
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Cypr bezrobocie - Dane EUROSTAT 2013

Stopa bezrobocia na Cyprze w roku 2003  wynosiła zaledwie 4,1%. To był bardzo dobry okres do szukania zatrudnienia w tym państwie Unii Europejskiej. W kolejnych latach bezrobocie podniosło się jednak była to zasługa emigrantów z innych krajów szukających zatrudnienia. Większa liczba chętnych do pracy podniosła konkurencyjność na rynku pracy. W roku 2008 Cypr odnotował najniższy poziom bezrobocia wynoszący 3,7%. Od tej daty na cypryjskim rynku pracy było już tylko gorzej. Skutki kryzysu z roku 2009 odsłonił rok 2012. Na rynku pracy wskaźnik osób pozostających bez pracy wyniósł w tym roku 11,9%. 

Cypr deficyt / nadwyżka budżetowa
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

Cypr deficyt - Dane EUROSTAT 2013

Cypr deficyt budżetowy jak pokazuje wykres trwał przez dziesięć. Oznaczało to kredytowanie części wydatków budżetu poprzez pożyczki pieniądzy na rynku. Jedynie rok 2007 oraz 2008 to przewaga przychodów do budżetu nad jego wydatkami. Cypr jak większość krajów Unii Europejskiej miał model rozwoju oparty na zadłużaniu się by pobudzać wzrost gospodarczy. W perspektywie najbliższej dekady gospodarka Cypru musi bilansować budżet ze względu na załamanie się finansów Państwa. W tym celu przyjęła pomoc od Unii Europejskiej.

Cypr eksport

...

Gospodarka Cypru w Unii Europejskiej

Cypr przystąpił do Unii Europejskiej w roku 2004. Natomiast w roku 2008 został członkiem strefy euro. Cypr nie należy do strefy Schengen.

Gospodarka Cyrpu jest w większości oparta na usługach. Cypr rozbudował usługi finansowe, usługi transportowe drogą morską oraz turystykę. Kraj ten ze względu na położenie jest świetnym miejscem na wypoczynek.
Przemysł. Cypr ma bardzo dobrze rozwinięte porty morskie. Znakomite położenie pomiędzy Europą a Bliskim Wschodem tudzież bliskość Kanału Sueskiego, przez który odbywa się logistyka dóbr pomiędzy Chinami a Europą, daje mu świetne możliwości obsługi statków i handlu dobrami z innymi państwami. Dodatkowo Cypr należy do państw taniej bandery. Na Cyprze rejestrują się statki innych państw. To stanowi dodatkowe korzyści finasowe.

Rolnictwo. Rolnictwo jest w większości oparte na nawadnianiu. Cypr nie jest znaczącym producentem żywności. Musi w tym względzie wykorzystywać inne atuty gospodarcze.Turystyka. Cypr rozwinął bardzo dużą bazę hotelową. Istnieje wiele miasteczek i małych kurortów z siecią kąpielisk i bardzo pięknymi zabytkami z różnych kultur. Co roku Cypr odwiedzają miliony turystów zostawiając na cyprze środki pieniężne idące w mld dolarów. 


Atrakcje Cypr

CYPR - film o tym kraju


BLOG
CYPR

Zapraszamy na Blog o Cyprze, zatrudnieniu, płacy etc.

Biznes na Cyprze:

www.nikozja.msz.gov.pl
www.pcig.pl
www.holder-bc.comSprawdź inne kraje UE

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych