CZECHY - wskaźniki gospodarcze Czech
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /

Dane podstawowe:

  • Czechy powierzchnia: 78 866 km²

  • Ludność Czech: 10,516 mln

  • Stolica: Praga 1,1 mln mieszkańców

  • Jednostka monetarna: Korona czeska

  • Czechy PKB całkowite: 196 mld USD (2012)

  • Czechy PKB na mieszkańca: 18 579 USD

PKB Czechy
/ GDP / PIB / BIP /

PKB Czechy - Dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju.
Gospodarka Czech rozwijała się znakomicie pomiędzy rokiem 2003 a rokiem 2008. Najwyższy wzrost przypadł na rok 2006, kiedy to PKB wzrósł o 7%. W pozostałych latach prosperity, PKB rosło pomiędzy 3,2% a 6,8%. W roku 2009 nastapił spadek PKB o 4,5%. Widać wyraźnie, że kolejne lata przynoszą wahania koniunktury. Wielkość PKB Czech to kwota 152,3 mld EURO. Dzięki temu Czechy zajmują 16 pozycje w UE.

Liczba ludności Czechy
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Czechy - Dane EUROSTAT 2013

Czechy ludność w roku 2012 wynosiła nieco ponad 10,5 mln osób. Pod względem liczby ludności Czechy zajmują 12 pozycję w Unii Europejskiej. Widać na wykresie, że w latach 2001-2006 Czechy notowały niwielkie spadki liczby mieszkańców. Dopiero od roku 2007 nastapił wzrost liczby ludności. Choć wzrost ten nie był duży. Ponad 90% ogółu w Czechach stanowia Czesi, pozostałe nacje to Słowacy, Polacy, Niemcy oraz Romowie.

Inflacja Czechy
/ inflation / la inflación /

Poziom inflacji Czechy - Dane EUROSTAT 2013

Inflacja - poziom inflacji jest z wyjatkiem 2008 roku ustabilizowany. W roku 2008 inflacja wyniosła 6,3%. Natomiast w pozostałych latach wzrost cen nie przekraczał poziomu 5%. Gospodarka Czech ma więc dobrą stabilna sytuację. Niski wzrost cen powoduje, że w portfelach konsumentów nie maleje zdolność do nabycia dóbr. Oznacza to, że przy inflacji 2% kupią oni mniej dóbr - dokładnie o 2% mniej niż w roku poprzednim. Przypomnijmy, że firmy są zainteresowane podnoszeniem cen, ze względu na maksymalizację przychodów i zysku.

Stopy procentowe Czechy
/ interest rates / tasas de intereses / zinsen /

Stopy procentowe Czechy - Dane EUROSTAT 2013

Koszt kredytu - stopy procentowe ustalone przez bank centralny Czech na przestrzeni lat nie przekraczały poziomu 5%. Oznacza to, że wszystkie plany finansowe firm i konsumentów wsparte kredytem lub pożyczką nie są obarczone wysokim oprocentowaniem. Proszę zauważyć, że Czechy w 2012 roku udzielają bankom pożyczki po bardzo niskim oprocentowaniu. Ma to na celu pobudzenie gospodarki tanim kredytem. Poza tym osoby które mają oszczędności w banku zauważają niskie oprocentowanie lokat. Część z nich szuka innych form lokowania kapitału np. na giełdzie akcji.

Zatrudnienie Czechy
/ employment / empleo / einstellung /

Zatrudnienie Czechy - Dane EUROSTAT 2013

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju. 

Zauważmy, że w latach 2001 - 2004 zatrudnienie w Czechach raczej spadało. Dopiero od roku 2005 zatrudnienie rosło przez kolejne cztery lata. Rok 2009 oraz 2010 skutkował redukcjami. Natomiast w latach 2011 i 2012 pojawił się niewielki wzrost osób zatrudnionych. 

Giełda Czechy
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Praska Giełda Papierów Wartościowych - Praque Stock Exchange. Historia istnienia giełdy w Pradze sięga roku 1861, natomiast w obecnym wymiarze działa ona od roku 1993. Obecnie pakiet większościowy giełdy w Pradze posiada giełda z Wiednia.

Instrumenty finansowe: akcje, obligacje, inne.
Kapitalizacja:28,2 mld euro
Liczba notowanych spółek:29 (2012r)
Strona: www.pse.cz

Bezrobocie Czechy
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Czechy bezrobocie - Dane EUROSTAT 2013

Bezrobocie w Czechach utrzymuje się od roku 2003 na niskim poziomie. Zobaczmy, że gospodarka Czech utrzymała bezrobocie na jednocyfrowym poziomie podobnie jak wiele zachodnich Państw. Polska nie ma tak dobrych wskaźników. Krys gospodarczy zwiększył liczbę osób bez pracy lecz w 2008 roku Czesi mieli stopę bezrobocia na poziomie 4,4%. Od tego roku bezrobocie zwiekszyło się do 7,3%. Czeska gospodarka jest konkurencyjna. 

Deficyt / nadwyżka budżetowa Czechy
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

Czechy deficyt - Dane EUROSTAT 2013

Deficyt budżetowy w Czechach pokazuje nam wykres obok. W okresie 2001 - 2012 gospodarka czeska jest podobnie jak Polska modernizowana. W związku z tym nowe inwestycje w infrastruktuę np. drogową, kolejową czy lotniska, wymagają nakładów. W dodatku modernizacja gospodarek wymaga pewnych preferencji podatkowych by wspierać rozwój gospodarczy. Te dwa zjawiska z jednej strony potęgują wydatki z drugiej zaś ograniczają nakładanie podatków. 

Czechy eksport

....

Gospodarka Czech w Unii Europejskiej

Czeska gospodarka została włączona do Unii Europejskiej w roku 2004. Członkiem strefy Schengen została w roku 2007. Czesi nie znajduja się w strefie euro.

Gospodarka Czech ma wiekowe tradycje przemysłowe. Sektor samochodowy, konstrukcji maszyn, zbrojeniowy wciąż mają sie dobrze i stanowią o sile czeskiej gospodarki. Dodatkową gałęzią rozwoju Czech jest rolnictwo a także turystyka. 
Przemysł.
Rolnictwo.Turystyka.
Tak trafili tutaj inni: Czechy


Atrakcje Czech

CZECHY - film o tym kraju


POLUB NAS NA FACEBOOKU 


BLOG
CZECHY

Zapraszamy na Blog o Czechach, zatrudnieniu, płacy etc.

Biznes Czechy:

www.praga.msz.gov.pl
www.praha.trade.gov.pl
www.czechy-biznes.pl
www.opolsku.cz/pl/
www.czechtrade.pl
www.plcz.eu
www.firmy-czechy.plTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych