DANIA - wskaźniki gospodarcze Danii
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /

Dane podstawowe:

  • Dania powierzchnia: 43 098 km²

  • Dania ludność: 5,5 mln

  • Stolica: Kopenhaga 0,5 mln mieszkańców

  • Jednostka monetarna: Korona

  • Dania PKB: 210,1 mld USD (2012)

  • Dania PKB na mieszkańca: 37 657 USD

PKB Dania
/ GDP / PIB / BIP /

PKB Dania - Dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju.

Wielkość PKB Danii to kwota 244,5 mld EURO. Daje to 11 pozycję wśród gospodarek krajów Unii Europejskiej. Jak widzimy na wykresie Dania trzy razy zanotowała spadek PKB, było to w roku 2009 o 5,7% oraz dwa dużo mniejsze w 2008 o 0,8% oraz o 0,6% w 2012. Pozostałe lata to wzrost PKB pomiędzy 0,4% a 3,4%. 

Ludność Dania
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Danii - Dane Eurostat 2013

Liczba ludności - Dania nie należy do czołówki krajów Unii Europejskiej pod względem liczby ludności. Stan w 2012 roku to niceco ponad 5,5 mln osób. Daje to pozycję nr 17 w Unii. Jak widzimy na wykresie Dania notowała od ponad dekady stały choć niewielki przyrost ludności. W chwili obecnej Dania dla wielu osób jest atrakcyjnym miejscem zarobkowym. Do Danii napływa wiele osób z państw, które mają niższy poziom zarobków. Oprócz Duńczyków kraj ten zamieszkują Norwegowie, Niemcy, Polacy, Szwedzi, Irańczycy.

Inflacja Dania
/ inflation / la inflación /

Poziom inflacji Dania - Dane EUROSTAT 2013

Inflacja - Dania ma stabilny poziom inflacji. Można powiedzieć, że wzrost cen nie był nigdy zagrożeniem dla gospodarki w prezentowanym okresie. Inflacja w Danii nie przekroczyła poziomu 4%, więc jest to stan pożądany w gospodarce. Dania utrzymując własną walutę sama określa kierunek akceptowalnej inflacji. Duńczycy wyraźnie stawiają na zapewnienie stabilności cen przy akceptowalnej niewielkiej inflacji. Odbywa się to z korzyścią dla rodzimych przedsiebiorstw.

Stopy procentowe Dania
/ interest rates / tasas de intereses / zinsen /

Stopy procentowe Dania - Dane EUROSTAT 2013

Koszt kredytu - Dania nie należy do strefy EURO. Stopy procentowe określa bank centralny w Danii. Koszt kredytu dla banków komercyjnych w prezentowanym okresie były na poziomie od 0,7% do 5%. Niski koszt kredytu pozwala na wspieranie gospodarki duńskiej. Dania prowadzi swoją politykę gospodarczą na bardzo stailnym poziomie.  Niskie stopy procentowe mają pobudzać osoby posiadające kapitał do inwestowania ich w inne instrumenty niż lokaty bankowe. 

Zatrudnienie Dania
/ employment / empleo / einstellung /

Zatrudnienie Dania - Dane EUROSTAT 2013

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju. 

Zatrudnienie w Danii ma charakter bardziej zmienny. Wyraźną zależność można tutaj dostrzec w stosunku do wzrostów i spadków PKB Danii. Oczywiście dzieje się to z pewnymi opóźnieniami. Nie mniej jednak od roku 2009 wskaźnik zatrudnienia w Danii ulega pogorszeniu. 

Giełda Dania
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Giełda Papierów Wartościowych w Danii - Copenhagen Stock Exchange. W roku 2003 giełda rozpoczęła łaczenie się z innymi giełdami nordyckimi (Sztokholm, Helsinki, Talin, Ryga, Wilno) w wyniku czego powstał OMX, który od 2008 wchodzi w skład Nasdaq OMX Nordic.


Kapitalizacjia Kopenhagi: 190 mld euro (2007 r)
Kapitalizacja całej grupy: około 800 mld euro (world-exchanges 2013)
Liczba notowanych spółek całej grupy:750

Bezrobocie Dania
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Dania bezrobocie - dane EUROSTAT 2013

Bezrobocie Dania. Dania ma bardzo niski poziom bezrobocia. W prezentowanym okresie od 2003 do roku 2008 w kraju bezrobocie pozostawało na poziomie 3,4% do 5,5%. Przy takim poziomie bezrobocia w kraju trudno jest znaleźć pracowników. W roku 2009 w wyniku światowego kryzysu bezrobocie zaczęło wzrastać i osiągnęło poziom 7,5%. Mimo to, tak niewielka liczba osób pozostających bez pracy jest sporym osiągnięciem.

Deficyt / nadwyżka budżetowa Dania
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

Dania deficyt - Dane EUROSTAT 2013

Dania deficyt / nadwyżka budżetowa. Dania to kraj który prowadzi dyscyplinę finansową. W roku 2001 Dania zanotowała przewagę wpływów do budżetu nad wydatkami. W latach następnych także saldo budżetu było na plusie. Dopiero rok 2009 odwrócił tą tendencję. Duńczycy zostali zmuszeni do pobudzania gospodarki. W wyniku kryzysu trzeba było zwiększyć wydatki i powstał deficyt w kolejnych czterech latach.  

Dania eksport

...

Gospodarka Danii w Unii Europejskiej

Gospodarka Danii została przyjęta do Unii Europejskiej w roku 1973. W 1996 Dania zostala członkiem strefy Schengen. Dania nie należy do strefy euro. 
Tak trafili tutaj inni: Dania


Atrakcje Danii

DANIA - film o tym kraju


POLUB NAS NA FACEBOOKU 

BLOG
DANIA

Zapraszamy na Blog o Danii, zatrudnieniu, płacy etc.

Biznes w Danii:

www.kopenhaga.msz.gov.pl
www.spcc.pl
www.pdcc.dkSprawdź inne kraje UE

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych