ESTONIA - wskaźniki gospodarcze Estonii
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /

Dane podstawowe:

  • Estonia powierzchnia: 45 226 km²

  • Estonia ludność: 1,34 mln

  • Stolica: Tallin 0,5 mln mieszkańców

  • Jednostka monetarna: EURO

  • Estonia PKB: 21,8 mld USD (2012)

  • Estonia PKB na mieszkańca: 16 561 USD

PKB Estonia
/ GDP / PIB / BIP /

PKB Estonii - Dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju. Jak pokazuje wykres Estonia rozwijała się w sposób bardzo znaczący, ale także notowała znaczące dwie korekty w swoim PKB. Lata 2003 - 2007 to imponujący rozwój gospodarki i jej wzrost pomiędzy 6,3% a 10,1%. Dwa kolejne lata to spadek PKB najpierw o 4,2% potem, aż o 14,1%. Dalej z wyjątkiem 2011 roku - 8,3% gospodarka miała się rozwijać pomiędzy 3 a 4%. PKB Estonii wynosił w 2012 roku 16,9 mld EURO. Według wielkości PKB gospodarka Estonii jest na 26 miejscu. PKB Estonii rozwija się dzięki dużym inwestycjom ze skandynawi.

Ludność Estonia
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Estonia - Dane EUROSTAT 2013

Ludność Estonii  to nieco ponad 1,3 mln mieszkańców. Jest to małe państwo. Pod względem tego wskaźnika zajmuje w Unii Europejskiej 24 miejsce.
Jak pokazuje wykres na przestrzeni ponad dziesięciu lat liczba ludności delikatnie spadła lecz sytuacja ta miała miejsce dawniej. Ludność Estonii to estończycy 68% ogółu. Pozostałą część ludności stanowią Rosjanie, Białorusini i Finowie.

Inflacja Estonia
/ inflation / la inflación /

Poziom Inflacji Estonia - Dane EUROSTAT 2013

Inflacja -  wzrost cen w Estonii towarzyszy wzrostowi PKB. Trudno Estonii jest utrzymać wzrost cen na niskim pozimie. Dwucyfrowa inflacja pojawiła się w roku 2008. W pozostałych okresach trzykrotnie przekraczała poziom 5%. Widać, że inflacja jest sprowadzana poprzez politykę stóp procentowych do niższych poziomów. Z drugie jednak strony wysokie tempo rozwoju estońsiej gospodarki i jej niewielka skala wywołuje szybki wzrost cen. 

Zatrudnienie Estonia

Zatudnienie Estonia dane EUROSTAT 2013

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju. 

Gospodarka Estonii ulega dość znacznym wahaniom co odzwierciedla także wskaźnik zatrudnienia. Proszę zauważyć, że wzrost PKB w roku 2006 na poziomie 10% wywołał znaczny ponad 5% wzrost zatrudnienia. Tendencja się utrzymywała w latach następnych, lecz przyrost PKB w Estonii w roku 2007, mimo  że wysoki, nie przyniósł już wzrostu zatrudnienia powyżej 1%. 

Giełda Estonia
/ employment / empleo / einstellung /

Giełda Papierów Wartościowych w Tallinie - Tallinn Stock Exchange. Wchodzi w skład OMX Nordic.

Instrumenty finansowe: akcje przedsiębiorstw oraz ich obligacje, obligacje państwowe oraz inne papiery wartościowe.
Kapitalizacja:4,1 mld (2007 r)
Liczba notowanych spółek: około 20 
Kapitalizacja całej grupy: około 800 mld euro (world-exchanges 2013)
Liczba notowanych spółek całej grupy:750

Bezrobocie Estonia
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Estonia bezrobocie - Dane EUROSTAT 2013

Estonia bezrobocie - jest to najważniejszy problem Estonii z punktu widzenia gospodarki i społeczeństwa. Estonia ma bardzo wysoką amplitudę tego wskaźnika. Mała skala gospodarki Estonii powoduje dużą niestabilność w zatrudnieniu. W najlepszych okresach gospodarczych Estonia potrafiła obniżyć bezrobocie do poziomu 4,6%. Z kolei gdy odwróciła się koniunktura gospodarcza w tym kraju bezrobocie skoczyło do ponad 16%. To prawie czterokrotny wzrost bezrobocia. Estonia miała inne problemy związane z walutą i atakami na jej kurs. Po przyjęciu Euro nie musi się już tym martwić, lecz silna europejska waluta wymusza na produktach i usługach dużą konkurencyjność na wspólnotowym rynku. To z kolei wywołuje często zwolnienia i wzrost bezrobocia.

Deficyt / nadwyżka budżetowa Estonia
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

Estonia deficyt - Dane EUROSTAT 2013

Deficyt-nadwyżka budżetowa Estonii - jak widzimy na wykresie Estonia miała dość stabilny budżet. W roku 2001 budżet Estonii był prawie zbilansowany, w kolejnych latach w Estonii narastała dadwyzka budżetowa wywołana dynamiką wzrostu PKB i gospodarki. Kryzys w Estonii ujawnił się wczesniej niż w innych państwach bo już w roku 2008. W tym roku drenaż budżetu miał najgłębszą korektę. W roku 2008 i 2009 Estonia miała deficyt budżetowy. Od roku 2010 do roku 2012 powróciła do dobrych żródeł nadwyżki przychodów nad wydatkami.

Estonia eksport

...

Gospodarka Estonii w Unii Europejskiej

Estonia została przyjęta do Unii Europejskiej w roku 2004. W roku 2011 przyjęła wspólną walutę - Euro i stała się członkiem strefy euro. Estonia jest członkiem strefy Schengen od 2007 roku
Tak trafili tutaj inni: Estonia, PKB Estonii, ludność Estonii, gospodarka Estonii, UE i Estonia, stopy procentowe w Estonii, kredyty w Estonii, euro dane, Polacy w Estonii, Polonia w Estonii, zarobki w Estonii, Estonia, ceny w Estonii, bezrobocie Estonia, Estonia w UE, w Estonii, Eurostat, Estonia w Unii Europejskiej, UE, Unia Europejska, Estonia Eurostat, w Estonii, ekonomia, ciekawostki o Estonii, Estonia w Unii Europejskiej, biznes w Estonii, warunki prowadzenia biznesu w Estonii, biznesplan, Polskie portale w Estonii, wyjazd do Estonii, zarobki w Estonii, zatrudnienie w Estonii, giełda papierów wartościowych w Estonii, 


Atrakcje Estonii

ESTONIA - film o tym kraju


POLUB NAS NA FACEBOOKU 

BLOG
ESTONIA

Zapraszamy na Blog o Estonii, zatrudnieniu, płacy etc.

Biznes w Estonii:

www.tallinn.msz.gov.plTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych