FINLANDIA - wskaźniki gosodarcze Finlandii
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /

Dane podstawowe:

  • Finlandia powierzchnia: 338 145 km²

  • Finlandia ludność: 5,427 mln

  • Stolica: Helsinki 577 tys mieszkańców

  • Jednostka monetarna: EURO

  • Finlandia PKB: 250,1 mld USD (2012)

  • Finlandia PKB/mieszkańca: 46 098 USD

PKB Finlandia
/ GDP / PIB / BIP /

PKB Finlandii dane: EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju. 
PKB Finlandii w 2012 roku wynosił 194,4 mld EURO. Pod względem wielkości PKB Finlandia zajmuje 12 miejsce w Unii Europejskiej. Jak widać na wykresie PKB Finladnii wzrastał w początkowym okresie od poziomu 2% w 2003 do 5,3% w roku 2007. Rok 2008 to stagnacja PKB Finlandii. Gospodarka w kolejnym roku doznała wysokiego spadku. PKB Finlandii spadło o 8,5%. W kolejnych latach sytuacja się poprawiła ale rok 2012 także objawił się spadkiem PKB. Gospodarka Finlandi i jej PKB w bardzo dużym stopniu opiera się na kondycji jednego przedsiębiorstwa - narodowej firmy NOKIA.

Ludność Finlandia
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Finlandii dane EUROSTAT 2013

Ludność Finlandii w 2012 roku wynosiła 5,4 mln. Pod względem tego wskaźnika Finlandia znajduje się na 19 miejscu w Unii Europejskiej. Jak prezentuje wykres w Finlandi od roku 2001 ludność systematycznie wzrasta. Z roku na rok podnosi się ilość mieszkańców Finlandii, jednak wzrost ten nie jest duży. Mimo to wzrost liczby mieszkańców daje pozytywny czynnik dla rynku. PKB w przyszłości powinien wzrastać wraz z liczbą konsumentów. Ludność Finlandii to Finowie 93%, dalej najwiekszą grupą są Szwedzi, Rosjanie.

Inflacja Finlandia
/ inflation / la inflación /

Poziom inflacji Finlandia dane EUROSTAT 2013

Inflacja - wzrost cen w Finlandii jest pod kontrolą. Wykres prezentuje poziom inflacji w Finlandii w latach 2001 - 2012. Najwyższy poziom inflacja osiągneła w roku 2008, było to 3,9%. W pozostałych latach inflacja znajdowała się poniżej poziomu 3,3%. Widać, że inflacja jest pod kontrolą, co dobrze wplywa na gospodarkę tego kraju. Finlandia gwarantuje swym obywatelon niewielki wzrost cen, a przy niskiej inflacji daje przedsiębiorcom możliwość podnoszenia przychodów i daje gospodarce pozytywny impuls.

Stopy procentowe Finlandia
/ interest rates / tasas de intereses / zinsen /

Stopy procentowe Finlandia dane EUROSTAT 2013

Koszt kredytu - Finlandia jest członkiem strefy euro, a jej stopy procentowe są określane przez Bank EBC - EUROPEAN CENTRAL BANK.
Jak widzimy stopy procentowe nie przekraczały pięciu procent. Niskie stopy procentowe powodują, iż nawet nisko marżowe biznesy są opłacalne. Natomiast banki komercyjne mają kłopot bo przy niskich stopach opłacalność lokat i zainteresowanie nimi spada. Klienci szukają bardziej dochodowych inwestycji. Jeśli w gospodarce nie ma wyraźnych skoków inflacji, najczęściej stopy procentowe także są niskie.

Zatrudnienie Finlandia
/ employment / empleo / einstellung /

Zatrudnienie Finlandia dane EUROSTAT 2013

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju. 

Zatrudnienie w Finlandii zanotowało spadek w 2009 roku i była to korekta o 2,6%. Rok 2010 to także spadek zatrudnienia ale prawie minimalny. W pozostałych latach zatrudnienie w Finlandii wyraźnie wzrastało. Najlepszy okres Finlandii, w którym zatrudnienie cyklicznie podnosiło się to lata 2001 - 2008. Gospodarka Finlandii produkowała nowe miejsca pracy. Rok 2009 to kryzys światowy, który Finlandia sprawnie opanowała.

Giełda Finlandia
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Giełda Papierów Wartościowych w Helsinkach - założona w 1912 roku. Wchodzi w skład OMX Nordic.

Instrumenty finansowe: akcje i obligacje przedsiębiorstw, obligacje państwowe, inne papiery wartościowe.
Kapitalizacja: około 252 mld euro (2007r)
Liczba notowanych spółek: około 150 
Kapitalizacja całej grupy: około 800 mld euro (world-exchanges 2013)
Liczba notowanych spółek całej grupy:750

Bezrobocie Finlandia
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Finlandia bezrobocie - Dane EUROSTAT 2013

Finlandia bezrobocie utrzymuje na poziomie nie przekraczającym dziesięciu procent. Poziom bezrobocia w Finlandii podobnie jak wskaźnik zatrudnienia malał z poziomu 9% w 2003 roku do 6,4% w roku 2008. Dalej w wyniku słabnącej gospodarki i obniżeniu się PKB bezrobocie wzrosło w dwóch kolejnych latach do wartości ponad 8%. Ostatnie dwa lata poprawiły nieco wskażnik osób pozostających bez pracy i obniżyło wartość bezrobocia. Mimo to widać, że bezrobocie w gospodarce fińskiej jest najwyraźniej utrzymywane dzięki napływowi pracowników z krajów o niższych zarobkach. 

Deficyt / nadwyżka budżetowa Finlandia
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

Finlandia deficyt - Dane EUROSTAT 2013

Finlandia nadwyżka / deficyt - widać, że Finlandia należy do krajów Unii Europejskiej, gdzie finanse państwa prowadzi się dbając o sytuację, w której dochody są wyższe od wydatków. Ten stan oczywiście dotyczył sytuacji gdy gospodarka nie była dotknięta kryzysem. Naturalną rzeczą było to, iż w czasie kryzysu obniżają się dochody państwa, a gospodarka potrzebuje wsparcia w postaci gotówki na nowe inwestycje lub wsparcie rozwoju gospodarczego. Wtedy trzeba zwiększyć wydatki i zadłużyć budżet na rynku. Mimo to deficyt Finlandii nie jest aż tak głęboki jak wcześniejsze nadwyżki.

Finlandia eksport

...

Gospodarka Finlandii w Unii Europejskiej

Finlandia została członkiem Unii Europejskiej w roku 1995. W roku 1996 Finlandia została członkiem strefy Schengen. Natomiast w roku 1999 Finlandia przyjęła walutę Unii Europejskiej - EURO i stała się członkiem strefy euro.
Tak trafili tutaj inni: Finlandia


Atrakcje Finlandii

Finlandia - film o tym kraju

Finlandia informacje:


POLUB NAS NA FACEBOOKU 

BLOG
FINLANDIA

Zapraszamy na Blog o Finlandii, zatrudnieniu, płacy etc.

Biznes w Finlandii:

www.finlandia.msz.gov.pl
www.helsinki.trade.gov.pl
www.spcc.pl


Sprawdź inne kraje UE

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych