FRANCJA - wskaźniki gospodarcze Francji
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /

Dane podstawowe:

  • Francja powierzchnia: 643 801 km²

  • Francja ludność: 65,3 mln

  • Stolica: Paryż 2,1 mln mieszkańców (aglom. 12 mln)

  • Jednostka monetarna: EURO

  • Francja PKB: 2032,1 mld EURO (2012)

  • Francja PKB/mieszkańca: 44 007 USD

PKB Francja
/ GDP / PIB / BIP /

PKB Francja - Dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju. 
PKB Francji w 2012 roku wyniosło 2032 mld EURO. Pod względem wielkości PKB gospodarka Francji zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej. Jak widać na wykresie gospodarka Francji rozwijała się na poziomie od 0,9% do 2,5%. Tempo to osłabło w latach 2008 - 2009. PKB Francji  zanotowało spadek. W latach kolejnych PKB Francji ma wzrastać w tempie do 2%. Wzrost PKB na poziomie kilku procent nie wydaje się znaczący, jednak skala gospodarki francuskiej powoduje bardzo duże wartości pieniężne.

Ludność Francja
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Francja - Dane EUROSTAT 2013

Ludność Francja - ludność w 2012 roku liczyła 65,3 mln mieszkańców. Francja pod względem ilości mieszkańców to drugi kraj w Unii Europejskiej. Francja jak widzimy na wykresie ma też znaczący w skali przyrost ludności. W 2001 roku Francja miała blisko 61 mln mieszkańców, natomiast w roku 2012 wyniosła już ponad 4 mln więcej. To bardzo korzystne informacje dla gospodarki. Wieksza liczba konsumentów mających pracę to rozwój i wyższe PKB kraju. Francja jest krajem, który pozwalał na przyjazd imigrantom, stąd francja jest krajem, w którym mieszka ludność z wielu zakątków świata. Francję zamieszkuje ludność z Afryki, obu ameryk i innych państw Unii Europejskiej.

Inflacja Francja
/ inflation / la inflación /

Poziom inflacji Francja - Dane EUROSTAT 2013

Inflacja - wzrost cen we Francji jest stabilny i całkowicie pod kontrolą. Inflacja w tym kraju w każdym z przedstawionych na wykresie lat nie przekraczała 3,2%.  W roku 2009 inflacja prawie zamieniła się w deflację. Tak niewielkie zmiany cen we Francji mają korzystny wpływ na gospodarkę. Ponieważ wzrost cen jest pożądany na niewielkim poziomie. Przedsiębiorstwa dążą do maksymalizacji zysku i podnoszenia cen. Zysk napędza gospodarkę i podnosi PKB.

Stopy procentowe Francja
/ interest rates / tasas de intereses / zinsen /

Stopy procentowe Francja - Dane EUROSTAT 2013

Koszt kredytu - Francja jest członkiem strefy euro, a jej stopy procentowe są określane przez Bank EBC - EUROPEAN CENTRAL BANK. Jak widzimy stopy procentowe nie przekraczały pięciu procent. Niskie stopy procentowe powodują, iż nawet nisko marżowe biznesy są opłacalne. Natomiast banki komercyjne mają kłopot bo przy niskich stopach opłacalność lokat i zainteresowanie nimi spada. Klienci szukają bardziej dochodowych inwestycji. Najłatwiej przenieść pieniądze z banku do funduszy inwestycyjnych.

Zatrudnienie Francja
/ employment / empleo / einstellung /

Zatrudnienie Francja dane EUROSTAT 2013

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju. 
Zatrudnienie w Francji ma niewielkie zmiany procentowe. Jak pokazuje to wykres poza trzema latami zatrudnienie w tym kraju w większości wzrastało. Mimo, iż wskaźnik zatrudnienia nie miał dużych wzrostów i przebiegał w przedziale od 0 do 1,4% to liczba zatrudnionych była znacząca. 

Giełda Francja
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Giełda Papierów Wartościowych w Paryżu - wchodzi w skład Euronext NV. W 2000 roku giełda paryska połączyła się z giełda Brukselską, Amsterdamską oraz Lizbońską.
Instrumenty finansowe: akcje i obligacje przedsiębiorstw i państw oraz inne papiery wartościowe.
Kapitalizacja:1,8 biliona euro (2007 r)
Liczba spółek:
Kapitalizacja całej grupy 2,2 biliona euro (dane world-exchanges 2013)
Liczba spółek całej grupe: 1073 

Bezrobocie Francja
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Francja bezrobocie - dane EUROSTAT 2013

Francja bezrobocie - w prezentowanym okresie Francja ma poziom bezrobocia w przedziale 7,8% a 10,2%. Gospodarka Francji najniższe bezrobocie odnotowała w roku 2008. Był to efekt kilkuletniego wzrostu gospodarczego. Mimo to bezrobocie we Francji utrzymuje się w ścisływ związku z imigracją z państw o niższych zarobkach. Są to kraje które od niedawna zostały członkami Unii Europejskiej.

Deficyt / nadwyżka budżetowa Francja
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

Francja deficyt - Dane EUROSTAT 2013

Francja deficyt - gospodarka Francji jest w prezentowanym okresie wspierana przez budżet, gdzie wydatki przewyższały wpływy do niego. Wiele państw w tym Francja odkłada na inny czas spłatę zobowiązań i obciąża gospodarkę w postaci deficytu. To powoduje narastanie długu. Ma to uzasadnienie w przypadku pobudzania PKB i spłaty zobowiązań w okresie dobrej koniunktury. Niestety nie zawsze ma to zastosowanie. Francja miała najwyższy deficyt w roku 2009 oraz 2010. 

Eksport Francja

...

Gospodarka Francji w Unii Europejskiej

Francja jest w Unii Europejskiej od 1952 roku. W 1985 Francja stała się członkiem strefy Schengen. W 1999 roku Francja przyjeła wspólną walutę EURO i stała się członkiem strefy euro. 
Tak trafili tutaj inni: Francja


Atrakcje Francji

FRANCJA - film o tym kraju


POLUB NAS NA FACEBOOKU 

BLOG
FRANCJA

Zapraszamy na Blog o Francji, zatrudnieniu, płacy etc.

Biznes w Francji:

www.paryz.msz.gov.pl
www.ccifp.pl


Sprawdź inne kraje UE

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych