GRECJA - wskaźniki gospodarcze Grecji
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /

Dane podstawowe:

  • Grecja powierzchnia: 131 957 km²

  • Grecja ludność: 11,2 mln

  • Stolica: Ateny 0,7 mln mieszkańców

  • Jednostka monetarna: EURO

  • Grecja PKB: 249,2 mld USD (2012)

  • Grecja PKB na mieszkańca: 22 055 USD

PKB Grecja
/ GDP / PIB / BIP /

Grecja PKB - Dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju.

Grecka gospodarka z bardzo wysokimi wynikami rozwijała się pomiędzy rokiem 2003 a rokiem 2007. W tych latach notowała wzrost na poziomie 2,3% a 5,9%. Z kolej w roku 2008 nastąpiło odwrócenie tendencji i gospodarka Grecji zanotowała spadek PKB. W kolejnych latach trend spadkowy się utrzymywał, a apogeum spadku PKB wyniosło 7,1 w roku 2011. Według prognozy gospodarka Grecji ma sznsę na wzrost w roku 2014. PKB Grecji w 2012 roku wyniósł 193,7 mld EURO. Pod względem wielkości tego wskaźnika Grecja zajmuje 13 miejsce w UE. Grecja ma dziś trudną sytuację finansową. 

Ludność Grecja
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Grecja - Dane EUROSTAT 2013

Ludność Grecji - to w roku 2012 ponad 11,2 mln osób. W Unii Europejskiej Grecja pod względem tego wskaźnika Grecja zajmuje 9 miejsce. Jak widzimy na wykresie na przestrzeni ponad dziesięciu lat Grecja notowała niewielki wzrost ludności. Ludność Grecji składa się w 91% z Greków, dalej z Macedończyków, Turcy, Albańczycy, Bułgarzy, Polacy. 

Inflacja Grecja
/ inflation / la inflación /

Poziom inflacji Grecja - Dane EUROSTAT 2013

Inflacja - wzrost cen w Grecji jest stabilny. Inflacja nie przekroczyła 5% w żadnym z prezentowanych lat. Gospodarka miała wstrząs związany z zadłużeniem, inflacja się nieco nasiliła, lecz rynek się kurczył, więc firmy redukowały zatrudnienie i tym samym popyt wewnętrzny. Przedsiębiorstwa pilnowały swojej rentowności. Grecja odnotowała najniższą inflację w roku 2009 i 2012. Było to wywołane trudnościami na rynku. 

Stopy procentowe Grecja
/ interest rates / tasas de intereses / zinsen /

Stopy procentowe Grecja - Dane EUROSTAT 2013

Koszt kredytu - Grecja jest członkiem strefy euro, a jej stopy procentowe są określane przez Bank EBC - EUROPEAN CENTRAL BANK.
Jak widzimy stopy procentowe w Grecji nie przekraczały pięciu procent. Niskie stopy procentowe powodują, iż nawet nisko marżowe biznesy są opłacalne. Natomiast banki komercyjne mają kłopot bo przy niskich stopach opłacalność lokat i zainteresowanie nimi spada. Klienci szukają bardziej dochodowych inwestycji. 

Zatrudnienie Grecja
/ employment / empleo / einstellung /

Zatrudnienie Grecja - dane EUROSTAT 2013

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju.

Gospodarka Grecji stosunkowo dobrze radziła sobie z generowaniem zatrudnienia w latch 2002 - 2008. Grecja tworzyła miejsca pracy i przybywało zatrudnionynych z roku na rok. Gecja była też krajem który absorbował emigrantów zarobkowych z zewnątzr. Dopiero rok 2009 spowodował duże korekty pracujących. W roku 2012 zatrudnienie w Grecji spadło, aż o 8,5%. Dziś to najgroźniejszy dla gospodarki greckiej trend, bowiem osłabia podatki i popyt a dalej obniża PKB.

Giełda Grecja
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Giełda Papierów Wartościowych w Atenach - została założona w 1876 roku. Giełda współpracuje z giełdą na Cyprze.

Instrumenty finansowe: akcje przedsiębiorstw, obligacje, obligacje państwowe, inne papiery wartościowe.
Kapitalizacja: 36 mld euro (dane world-exchanges 2013)
Liczba notowanych spółek: 265
Strona: www.ase.gr

Bezrobocie Grecja
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Grecja bezrobocie - Dane EUROSTAT 2013

Grecja bezrobocie - utrzymywała na poziomie akceptowalnym społecznie do roku 2009. Bezrobocie pozostające pomiędzy 7,7% a 10,5% nie wywołuje głębokich niepokojów i demonstracji. W roku 2010 bezrobocie w Grecji zaczęło rosnąć do poziomu 12,6%. W roku następnym wynosiło już 17,7%. Trend wzrostowy utrzymał się także w 2012 roku i w Grecji 24,3% pracowników nie miało zatrudnienia.

Deficyt / nadwyżka budżetowa Grecja
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

Grecja deficyt - Dane EUROSTAT 2013

Grecja deficyt budżetowy - to była największa porażka greckiej gospodarki w 2009 roku. W Unii Europejskiej to Grecja była krajem w którym najgłębiej światowy kryzys ukazał długotrwały proces nieustannego zadłużania się państwa. Grecja w wyniku kryzysu musiała podejmować drastyczne cięcia, wyprzedaż majątku, doznała głębokich spadków w aktywach i PKB. Musiała przyjąć dodatkową pomoc czyli kredyt, gdyż inaczej musiała by opuścić strefę euro i ogłosić upadłość. 

Grecja eksport

.

Gospodarka Grecji w Unii Europejskiej

Grecja została przyjęta do Unii Euopejskiej w roku 1981. W 1992 Grecja znalazła się w strefie Schengen. W 2001 roku Grecja weszła do strefy euro i obowiazujacym środkiem płatniczym stało się EURO.
Tak trafili tutaj inni: Grecja


Atrakcje Grecji

GRECJA - film o tym kraju


POLUB NAS NA FACEBOOKU 

BLOG
GRECJA

Zapraszamy na Blog o Grecji, zatrudnieniu, płacy etc.

Wysyłaj TANIE PACZKI do GRECJI

Biznes w Grecji:

www.ateny.msz.gov.pl

www.athens.trade.gov.pl

www.ktimatoemporiki.gr
Sprawdź inne kraje UE

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych