HISZPANIA - wskaźniki gospodarcze Hiszpanii
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /

Dane podstawowe:

  • Hiszpania powierzchnia: 504 645 km²

  • Hiszpania ludność: 46 mln 

  • Stolica: Madryt 3,3 mln mieszkańców

  • Jednostka monetarna: EURO

  • Hiszpania PKB: 1352,1 mld USD (2012)

  • Hiszpania PKB na mieszkańca: 29 289 USD

PKB Hiszpania
/ GDP / PIB / BIP /

PKB Hiszpania - Dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju. 
Hiszpania do roku 2008 bardzo często była stawiana jako wzór rozwoju gospodarczego z wysokim tempem wzrostu PKB. Gospodarka Hiszpanii rozwijała się w tempie 3,1% a 4,1%.  Poziom zarobków szybko równał do gospodarki Niemiec, co podkręcało popyt oraz PKB. Siłą napędową PKB Hiszpanii było budownictwo wspierane kredytami bankowymi. Rok 2009 był dla Hiszpanii ogromnym zaskoczeniem. Ich koło zamachowe zaczęło zwalniać. Budownictwo i system kredytowy pokazał swe słabości. Gospodarka zwolniła. Widać to także w kolejnych latach. Mimo to gospodarka Hiszpanii ma PKB o wartości 1049 mld EURO, który jest piątym wynikiem w Unii Europejskiej.

Ludność Hiszpania
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Hiszpania - Dane EUROSTAT 2013

Hiszpania ludność - pod zględem liczby ludności gospodarka Hiszpanii zajmuje w Unii Europejskiej 5 miejsce. W roku 2012 w Hiszpanii było 46 mln ludzi. Hiszpania jako jeden z nielicznych krajów Unii Europejskiej poprawiła w ciągu ponad dziesięciu lat wskaźnik ludności. W Hiszpanii przybyło ponad 5 mln osób. To bardzo dobre dane dla rynku. Niestety własnie o taką liczbę po kryzysie wzrosła liczba osób bezrobotnych. 

Inflacja Hiszpania
/ inflation / la inflación /

Poziom inflacji Hiszpania - Dane EUROSTAT 2013

Inflacja - wzrost cen w Hiszpanii jest stabilny. Inflacja w tym kraju nie przekracza 4,1%. Jest to korzystne dla gospodarki. Jak pokazuje wykres w 2009 roku ceny w Hiszpanii spadły i pojawiła się deflacja. Było to wynikeim korekty PKB o 3,7% i wzrostu bezrobocia. To spowodowało kurczenie sie popytu i walkę o klienta za pomoca obniżki cen. W pozostałych latach sytuacja powróciła do normy i inflacja była na akceptowalnym poziomie. 

Stopy procentowe Hiszpania
/ interest rates / tasas de intereses / zinsen /

Stopy procentowe Hiszpania - Dane EUROSTAT 2013

Koszt kredytu - Hiszpania jest członkiem strefy euro, a jej stopy procentowe są określane przez Bank EBC - EUROPEAN CENTRAL BANK. 
Jak widzimy stopy procentowe w Hiszpanii nie przekraczały pięciu procent. Niskie stopy procentowe powodują, iż nawet nisko marżowe biznesy są opłacalne. Natomiast banki komercyjne mają kłopot bo przy niskich stopach opłacalność lokat i zainteresowanie nimi spada. Klienci szukają bardziej dochodowych inwestycji. Najłatwiej przenieść pieniądze z banku do funduszy inwestycyjnych.

Zatrudnienie Hiszpania
/ employment / empleo / einstellung /

Zatrudnienie Hiszpania - Dane EUROSTAT 2013

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju. 

Gospodarka Hiszpanii generowała duże wzrosty i tworzyła nowe miejsca pracy od roku 2001 do roku 2007. W kolejnych latach było odwrotnie. W gospodarce zaczęto redukować zatrudnienie i wzkaźnik zaczął dołować o 6,5%. Obecnie jest to największe zagrożenie dla tej gospodarki. Hiszpania musi odwrócić trend i tworzyć miejscs pracy to wzmocni PKB. 

Giełda Hiszpania
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Giełda Papierów Wartościowych w Madrycie, Barcelonie, Bilbao, Valenci- razem tworzą BME Spanish Exchanges.
Instrumenty finansowe: akcje, obligacje, inne papiery wartościowe.
Kapitalizacja: 764 mld euro (dane world-exchanges 2013)
Liczba spółek: 3194

Bezrobocie Hiszpania
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Hiszpania bezrobocie - Dane EUROSTAT 2012

Hiszpania bezrobocie - Hiszpania w swojej historii gospodarczej już raz była w sytuacji gdy bezrobocie było na 20% poziomie. W wyniku kryzysu znalazła się w takim błędnym kole po raz kolejny. W latach intensywnego rozwoju Hiszpania generowała tak dużą ilość miejsc pracy, że do Hiszpanii napływała rekordowa ilość pracowników zarobkowych, mimo to było trudno o dobrych pracowników. Bezrobocie w najlepszym okresie wynosiło 8,3%. W roku 2012 bezrobocie Hiszpania odnotowała na poziomie 25%.

Deficyt/nadwyżka budżetowa Hiszpania
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

Hiszpania deficyt budżetowy - jak pokazuje nam grafika Hiszpania nie notowała tak znaczących rozbieżności pomiędzy wydatkami a dochodami państwa, a nawet kilka razy odnotowała nadwyżkę budżetową. Dopiero rok 2008 sprawił problem finansom Hiszpanii. Podobnie było w latach kolejnych. Z oczywistych względów wydatki budżetowe rosły. Osoby bez pracy pobierały paro (zasiłek) a tych przybywało, ograniczało to także wpływy podatkowe. 

Eksport Hiszpania

...

Gospodarka Hiszpanii w Unii Europejskiej

Hiszpania przystąpiła do Unii Europejskiej w roku 1986. W roku 1991 wstąpiła do strefy Schengen. Natomiast w 1999 wymieniła walutę na EURO i stała się członkiem strefy euro.
Tak trafili tutaj inni: HiszpaniaPOLUB NAS NA FACEBOOKU

BLOG
HISZPANIA

Zapraszamy na Blog o Hiszpanii, zatrudnieniu, płacy etc.


Biznes w Hiszpanii:

www.madryt.msz.gov.pl
www.phig.pl
www.madrid.trade.gov.pl
www.investbarcelona.pl
www.hiszpania-portal.pl
www.hiszpaniaconsulting.com
www.adminex.com

Sprawdź inne kraje UE

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych