HOLANDIA - wskaźniki gospodarcze Holandii
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /

  • Holandia powierzchnia: 41 526 km²

  • Holandia ludność: 16,778 mln

  • Stolica: Amsterdam 790 tys mieszkańców

  • Jednostka monetarna: EURO

  • Holandia PKB całkowite: 773,1 mld USD (2012)

  • Holandia PKB/mieszkańca: 46 142 USD

PKB Holandia
/ GDP / PIB / BIP /

PKB Holandia - Dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju.
PKB Holandii w 2012 roku wyniosło 600 mld EURO. Z takim wynikiem Holandia zajęła miejsce nr 6 w Unii Europejskiej. Jak widać na wykresie Holandia zanotowała największy wzrost PKB w roku 2007, natomiast najsłabszy wynik padł w roku 2009. PKB Holandii spadło o 3,7%. Słabszy PKB Holandia miała także w roku 2012. Mimo to gospodarka Holandii jest jedną z prężnych gospodarek Unii Europejskiej.

Ludność Holandia
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Holandia - Dane EUROSTAT 2013

Ludność Holandii to 16,7 mln mieszkańców. Pod względem tego wskaźnika Holandia zajmuje 8 miejsce w Unii Europejskiej. W Holandi jak pokazuje wykres miał miejsce niewielki przyrost ludności. Mimo, iż Holandia nie odnotowała dużego przyrostu naturalnego, jej gospodarka jest wspierana dużą ilością pracowników zatrudnionych czasowo. Tego nie odnotowują statystyki. Holandie zamieszkują poza samymi Holendrami, Polacy, Turcy, Niemcy, Francuzi, Marokańczycy.

Inflacja Holandia
/ inflation / la inflación /

Poziom inflacji Holandia - Dane EUROSTAT 2013

Inflacja - wzrost cen w Holandii jest na wyjątkowo niskim poziomie. W 2001 roku Holandia miała ponad 5% wzrost cen. W kolejnych latach poziom inflacji obniżał się i przebiegał pomiędzy 3,9% a 0,9%. Tak niewysoki poziom wzrostu cen wspomaga gospodarkę. Holandia ma wzrost cen w zaprezentowanym przedziale czasu pod pełną kontolą. 

Stopy procentowe Holandia
/ interest rates / tasas de intereses / zinsen /

Stopy procentowe Holandia - Dane EUROSTAT 2013

Koszt kredytu - Holandia jest członkiem strefy euro, a jej stopy procentowe są określane przez Bank EBC - EUROPEAN CENTRAL BANK. 
Jak widzimy stopy procentowe nie przekraczały pięciu procent. Niskie stopy procentowe powodują, iż nawet nisko marżowe biznesy są opłacalne. Natomiast banki komercyjne mają kłopot bo przy niskich stopach opłacalność lokat i zainteresowanie nimi spada. Klienci szukają bardziej dochodowych inwestycji. Najłatwiej przenieść pieniądze z banku do funduszy inwestycyjnych.

Zatrudnienie Holandia
/ employment / empleo / einstellung /

Zatrudnienie Holandia - Dane EUROSTAT 2013

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju. 

Zatrudnienie w Holandii podlega dużym wahaniom. Jak widzimy na wykresie zatrudnienie spadało w pięciu latach, natomiast  w pozostałych siedmiu latach wzrastało. Holandia jest dużym eksporterem, co uzależnia jej popyt na pracowników od zamówień zewnętrznych. Stąd duże zmiany wskaźnika zatrudnienia mniej zależne od wskaźnika PKB Holandii.

Giełda Holandia
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Giełda Papierów Wartościowych w Amsterdamie - w roku 2000 nastapiło połącznie giełdy amsterdamskiej z innymi gieładmi (Bruksela, Paryż, Lizbona) - powstała spółka EURONEXT N.V. Teraz całość należy do NYSE EURONEXT.
Instrumenty finansowe: akcje, obligacje, inne instrumenty finansowe.
Kapitalizacja: 654 mld euro (2007 r)
Liczba spółek:
Kapitalizacja całej grupy - powyżej 2,2 biliona euro (dane world-exchanges)
Liczba notowanych spółek grupy - 1070
Strony: www.nyx.com 

Bezrobocie Holandia
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Holandia bezrobocie - dane EUROSTAT 2013

Holandia bezrobocie - wskaźnik ten w Holandii jest imponująco niski. Holandia należy do nielicznych krajów Unii Europejskiej, gdzie bezrobocie w wyniku kryzysu światowego nie uległo znacznemu podniesieniu. Jest to duże osiągnięcie gospodarki holenderskiej. Pamietać trzeba przy tym, iż Holandia zatrudnia dużą ilość pracowników tymczasowo. Pracownicy ci są na terenie Holandii zatrudniani na sezon. Potem powracają do swoich krajów. Nie zmianie to stanu bezrobocia w Holandii. 

Deficyt/nadwyżka budżetowa Holandia
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

Deficyt Holandia - gospodarka holenderska miała wyraźne dwa okresy kiedy deficyt budżetowy był pokaźny i jeden okres gdzie nadwyżka budżetowa miała niwielki wyraz przewagi. Holandia dzięki utrzymywaniu w gospodarce wsparcia poprzez wydatki kosztem zadłużenia, stara się ratować PKB i eksport. Widać na wykresie jednak trend stabilizacji budżetu, przez co PKB Holandii oscyluje pomiędzy małą recesją i małym wzrostem gospodarczym.

Eksport Holandia

...

Gospodarka Holandii w Unii Europejskiej

Holandia stała się członkiem Unii Europejskiej w roku 1952. W 1985 stała się członkiem strefy Schengen. W 1999 roku została włączona do strefy euro i wprowadziła wspólną walutę euro. 
Tak trafili tutaj inni: Holandia


Atrakcje Holandii

HOLANDIA - film o tym kraju


POLUB NAS NA FACEBOOKU 

BLOG
HOLANDIA

Zapraszamy na Blog o Holandii, zatrudnieniu, płacy etc.

Biznes w Holandii:www.haga.msz.gov.pl
www.nlchamber.com.pl

Sprawdź inne kraje UE

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych