IRLANDIA - wskaźniki gospodarcze Irlandii
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /

Dane podstawowe:

  • Irlandia powierzchnia: 70 273 km²

  • Irlandia liczba ludności: 4,5 mln

  • Stolica: Dublin 0,5 mln mieszkańców

  • Jednostka monetarna: EURO

  • Irlandia PKB: 210,4 mld USD (2012)

  • Irlandia PKB na mieszkańca: 45 888 USD

PKB Irlandia
/ GDP / PIB / BIP /

PKB Irlandia - dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju.

Gospodarka Irlandii to pod względem wielkości PKB 15 gospodarka Unii Europejskiej. PKB Irlandii w 2012 roku wyniósł 163,5 mld euro. Wykres obok pokazuje koniunkturę poprzez PKB Irlandii. W latach 2003 a 2007 gospodarka wzrastała pomiędzy 3,9% a 5,4%. W ciagu kolejnych trzech lat w wyniku kryzysu PKB Irlandii się kurczył. W następnych latach Irlandia zaczęła się ponownie rozwijać choć wzrost PKB jest skromny. 

Ludność Irlandia
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Irlandii - dane EUROSTAT 2013

Irlandia ludność - pod względem liczby ludności Irlandia nie należy do dużych państw w Unii Europejskiej. Zajmuje 20 miejsce. W 2012 roku liczba ludności Irlandii wyniosła 4,5 mln osób. Jak widać to na wykresie liczba ludności począwszy od roku 2001 poprzez kolejne lata ulegała systematycznemu zwiększeniu w tym kraju. Było to także efektem przyjmowania emigrantów. Irlandię zamieszkują emigrancji z Polski, UK, Litwy.

Inflacja Irlandia
/ inflation / la inflación /

Poziom inflacji Irlandia - Dane EUROSTAT 2013

Inflacja - wzrost cen w tym kraju jest stabilny. Inflacja w Irlandii nie przekroczyła poziomu 5%. Najwyższy poziom Inflacji był w latach 2001 - 2003. Ceny wzrastały wtedy o ponad 4%. W latach 2009 oraz 2010 w Irlandii wystapiła deflacja na poziomie 1,7% oraz 1,6%. Podsumowując inflacja w Irlandii jest pod kontrolą i utrzymuje się na odpowiednim poziomie.

Stopy procentowe Irlandia
/ interest rates / tasas de intereses / zinsen /

Stopy procentowe Irlandia - Dane EUROSTAT 2013

Koszt kredytu - Irlandia jest członkiem strefy euro, a jej stopy procentowe są określane przez Bank EBC - EUROPEAN CENTRAL BANK.
Jak widzimy stopy procentowe nie przekraczały pięciu procent. Niskie stopy procentowe powodują, iż nawet nisko marżowe biznesy są opłacalne. Natomiast banki komercyjne mają kłopot bo przy niskich stopach opłacalność lokat i zainteresowanie nimi spada. Klienci szukają bardziej dochodowych inwestycji. Najłatwiej przenieść pieniądze z banku do funduszy inwestycyjnych.

Zatrudnienie Irlandia
/ employment / empleo / einstellung /

Zatrudnienie Irlandia - Dane EUROSTAT 2013

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju.

Zatrudnienie w Irlandii miało imponujące wzrosty w latach 2001 a 2007. Proszę zauważyć, że w ciągu trzech kolejnych lat gospodarka Irlandii generowała miejsca pracy na poziomie ponad 4%. Kryzys w 2009 doprowadził do spadku zatrudnienia Spadek wyniósł aż 7,8% kolejne lata to także spadek zatrudnienia choć trend maleje i jest szansa na jego odwrócenie.

Giełda Irlandia
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Giełda Papierów Wartościowych w Irlandii - Irish stock exchange, powstała w roku 1799 w Dublinie.
Instrumenty finansowe: akcje przedsiębiorstw, obligacje firm i państw, inne papiery wartościowe.
Kapitalizacja: 92 mld euro (dane world-exchanges 2013)
Liczba spółek: 49
Strona: www.ise.ie

Bezrobocie Irlandia
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Bezrobocie Irlandia - wskaźnik ten w Irlandii był bardzo niski w latach 2003 -2008. Bezrobocie nie przekraczało 5%. W roku 2009 bezrobocie z 6,4% skoczyło podwójnie do poziomu 12%. Gospodarka Irlandii zachwiała się w wyniku kryzysu. W latach następnych wzrost bezrobocia się utrzymał i zwiększył do 14,7%. Irlandia przyjmowała wiele emigrantów z Polski wzrost bezrobocia wielu zmusił do powrotu do kraju. Mimo to Polacy stali się najliczniejszą grupą emigracyjną.

Deficyt / nadwyżka budżetowa Irlandia
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

Irlandia deficyt - Dane EUROSTAT 2013

Deficyt Irlandia - gospodarka Irlandii do roku 2007 bardzo dobrze radziła sobie z finansami. Wydatki budżetowe bilansowały się w większości z wydatkami, a nawet kilka razy Irlandia odnotowała nadwyżkę budżetową. Było to w roku 2006. W latach następnych rząd Irlandii zmagał się ze skutkami kryzysu i musiał zaciągać kredyt na pokrycie wydatków. Największą wartość deficyt osiągnął w roku 2010. W latach kolejnych Irlandia odwróciła trend i zaczyna stabilizować finanse.

Irlandia eksport

...

Gospodarka Irlandii w Unii Europejskiej

Irlandia przystąpiła do Unii Europejskiej w roku 1973. W roku 1993 została członkiem strefy euro i przyjęła wspólną walutę EURO. Irlandia nie należy do strefy Schengen.
Irlandia przystąpiła do Unii Europejskiej w roku 1973. W roku 1993 została członkiem strefy euro i przyjeła wspólną walutę EURO. Irlandia nie należy do strefy Schengen.
Tak trafili tutaj inni: Irlandia


Atrakcje Irlandii

IRLANDIA - film o tym kraju

Irlandia spadek bezrobocia.


POLUB NAS NA FACEBOOKU 

BLOG
IRLANDIA

Zapraszamy na Blog o Irlandii, zatrudnieniu, płacy etc.

Popularne strony w Irlandii:

Biznes w Irlandii:

www.dublin.msz.gov.pl
www.dublin.trade.gov.pl
www.irelandpolandchamber.com
www.firmawirlandii.pl
www.podatki.ieSprawdź inne kraje UE

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych