Kandydatura Turcji do Unii Europejskiej

 • 1987 - Turcja złożyła wniosek o rozpatrzenie jej kadydatury i przyjęcie do Unii Europejskiej. 
 •  1997 - szczyt luksemburski zablokował jej status członka ubiegającego się o wejście do UE
 • 1999 - szczyt w Helsinkach unieważnił wczesniejszą decyzję i przywrócił kandydaturę Turcji
 • 2005 - rozpoczęto negocjacje z Turcją o przystąpieniu do Unii Europejskiej.

Turcja raport o gospodarce

 • Ustrój - Turcja jest państwem demokratycznym.
 • Powierzchnia - 783 tyś km, 37 państwo świata
 • Religia - Islam

 • Waluta - lira turecka
 • PKB/m - na mieszkańca 10 tyś USD
 • PKB/c - całkowite 794 mld USD

 • Ludność - 74 mln (UE tylko Niemcy mają-81 mln)
 • Stolica - Ankara 4,9 mln mieszkańcow
 • Miasta - Stambuł (13,6mln), Izmir (4mln), 
                                                                        Bursa (2,7mln), Adana (2,1 mln) 

 • Średnia wieku ludzi w Turcji - 29,7 lat
 • Osoby w wieku produkcyjnym (16-60 lat) - 67,4% populacji
 • Przyrost naturalny - znaczący wzrost ludności
PKB Turcji. W 2011 roku gospodarka Turcji wzrosła o 8,5 proc., w 2010 r. – o 9,2 proc. W roku 2012 tempo wzrostu spadło do 2,9%. Rok 2013 ma przynieść wzrost PKB powyżej 3%.

Eksport Turcji. W 2011 roku Turcja uzyskała najlepszy wynik eksportu swych towarów. Wolumen obrotów wyniósł 135 mld $. Był to wzrost w stosunku do roku 2010 o 18,5%. Kierunki tureckiego eksportu to Unia Europejska 46,2% całości. Największymi odbiorcami w UE są Niemcy 13,9 mld$, Wielka Brytania 8,16 mld$, Włochy 7,86 mld$, Francja 6,8 mld$. Dużymi odbiorcami tureckich produktów jest także Rosja Irak i Iran dalej Indie i Chiny.
Produkty eksportowane z Turcji to: samochody(15,8mld$), maszyny i kotły przemysłowe (11,6mld$), żelazo i stal (11,2 mld$), urządzenia elektryczne (8,89 mld$), wyroby tekstylno-odzieżowe (8,4 mld$).

Inflacja Turcji. Turcja w 2012 roku miała inflację na poziomie 10,61%. 

Rynek pracy Turcji. Bezrobocie w Turcji w 2010 roku wynosiło 11%. W roku 2011 bezrobocie spadło do poziomu 9,1%. W roku 2011 gospodarka turcji stworzyła 1,4 mln nowych miejsc pracy. 

Finanse Turcji. Deficyt budżetowy roczny zmiejszył się z 40,1 mld TL w 2010 do 17,4 mld TL w roku 2011. Deficyt  budżetowy Turcji wyniósł 1,4% PKB w 2011. Wydatki z budżetu zostały zwiększone w roku 2012, pieniądze były kierowane na wsparcie nowych miejsc pracy, kredyty dla firm i edukację, która ma zwiększyć konkurencyjność gospodarki. Dług publiczny wynosi około 42% PKB.

Inwestycje Turcji. Turcja przyciągneła 13,4 mld$ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w roku 2011. Zarejestowano w tym roku 3278 nowych firm z udziałem kapitału zagranicznego, w tym 1547 firm z UE.

Turcja - turystyka

Jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi tureckiej gospodarki jest turystyka. Wzrost ten dotyczy turystów zagranicznych szczególnie z Unii Europejskiej. Najwięcej turystów przyjeżdza z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Główne ośrodki turystyczne Turcji to Stambuł, Ankara i inne miasta posiadające zabytki kultury antycznej. Turcja posiada wiele wspaniałych miejsc, plaże na zachodnich i południowych wybrzeżach mają piękny klimat. Jest tam wiele atrakcji odmiennych dla każdego Europejczyka. Wynika to z położenia Turcji i przenikania się kultury z Bliskiego Wschodu i Europy.
Dodatkowym motywem wyjazdów do Turcji jest średni koszt pobytu. Jest on niższy niż w Hiszpanii, Portugalii czy Włoszech, a zbliżony do cen w Egipcie, Grecji czy Chorwacji. Turcja ma też wiele do zaoferowania pod względem bazy hotelowej. To wszystko sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na wakacje właśnie w tym kraju.

Turcja - Made in Turkey

Źródło: www.independent.co.uk

Tureckie firmy chcą podbić świat.

Plany Turcji przypominają klasyczną analizę SWOT. To co było słabymi stronami i zagrożeniami wyeliminowano i zamieniono w mocne strony. Mocne strony jeszcze bardziej zostały wsparte poprzez inwestycje. Celem jest uczynienie z Turcji dużego eksportera na cały świat.

Jeszcze parę lat wcześniej Turcja była krajem mającym kłopoty z zadłużeniem zagranicznym, problemy z nowoczesną edukacją i gospodarką podatną na światowe wahania koniunktury. Ostatnie reformy były ukierunkowane na odwrócenie tego stanu. Dziś Turcja to kraj z małym zadłużeniem. Kraj który dywersyfikuje eksport na różne rynki UE i wschodu (Iran, Irak, Indie, Chiny, Rosja, Turkmenistan i inne). Zmniejsza deficyt w obrotach handu zagranicznego. Ma także bardzo dobre wskaźniki na rynku pracy.

Rozwój wewnętrzny:

 • budowa elektrowni atomowej o mocy 4,8 tys. MW zostanie wybudowana do 2023 r. w mieście Sinop nad tureckim wybrzeżem Morza Czarnego. Wykonawcą elektrowni zostały firmy z Turcji, Francji i Japonii. Elektrownię wybuduje konsorcjum utworzone przez japoński koncern Mitsubishi Heavy Industries, francuską firmę Areva oraz firmę z Turcji.  Siłownia będzie posiadać cztery reaktory firmy Areva. Budowa elektrowni zacznie się w 2017 i oddana będzie w 2023 r. Pełny proces budowy zamnknie się w roku 2028. Koszt budowy to około 22 mld$. Celem jest zapewnienie podaży prądu dla rozwijającej się gospodarki.

 • kolejna elektrownia atomowa ma być budowana przez koncern z Rosji - Rosatom w mieście Mersin nad Morzem Śródziemnym. Budowa zacznie się w roku 2015, a zakończy w roku 2019. Powstaną cztery reaktory o mocy 4,8 MW. Koszt budowy to około 20 mld$.  Wybudowanie dwóch elektrowni atomowych pozwoli poprawić nie tylko koszt i podaż prądu ale jednocześnie uniezależni Turcję od dostaw ropy i gazu, tudzież poprawi to bilans handlu Turcji.

 • rozbudowa połączeń kolejowych - podwojenie sieci kolejowej ma wspierać zarówno rozwój wewnętrzny jak również proces ekspansji eksportowej.

 • budowa autostrad i mostów - Turcja buduje nowe drogi szybkiego ruchu, do ważniejszych połączeń należą most łączący Stambuł z resztą kraju, pozwoli to usprawnić życie mieszkańców największego miasta Turcji. 

 • tunel pod Bosforem - ukończono gigantyczną budowę tunelu łączącego Europę z resztą kontynentu. To umocni starnia Turcji o współpracę i handel w Europie.

 • lotnisko w Stambule - według planów ma być jednym z największych na świecie. Koszt budowy to okolo 7 mld. Ukończenie pierwszego terminala będzie w 2017 r., natomiast całość trwać będzie znacznie dłużej. Port docelowo ma obsługiwać rocznie 150 mln osób. Łączna powierzchnia terminali ma wynieść około 1 mln m kw., a całego lotniska 77 mln m kw.


Wybudowanie połączeń kolejowych korzystnie wpłynie na rynek pracy, eksport, przyciągnie kapitał
Rozwój zewnętrzny

 • dywesyfikacja eksportu - Turcja 20-25% swojego PKB wytwarza dzięki zamówieniom eksportowym. Eksport jest dywesyfikowany na kraje Unii Europejskiej oraz na rynki wschodnie. Turcja sprzedaje coraz większe ilości towarów na rynki Chin, Indii, Iranu, Iraku, Rosji i Turkmenistanu.

 • położenie geograficzne Turcji daje jej ogromne możliwości rozwoju logistyki. Szczególnie ważne jest tutaj wspieranie logistyki kolejowej, morskiej, transportu dorgowego oraz logistyki rurociągami. Turcja ma przewagę nad wieloma krajami, ponieważ z Turcji można w kilka godzin polecieć do Azji, Afryki, czy Europy. To z pewnością ułatwia handel międzynarodowy.

Made in Turkey

 • AGD - firma BEKO - to firma z Turcji, czwarta marka rynku AGD w EUROPIE. 
 • Efes - piwo eksportowane na światowe rynki.
 • Damat Tween - Turcja to jeden z najwiekszych producentów jeansów.

Turcja analiza rozwóju gospodarczego

Skala tureckiego boomu 

W okresie stagnacji w Unii Europejskiej wzrost ekonomiczny Turcji jest dużym sukcesem tej gospodarki. 

Turcja ma 75 mln obywateli to ogromny rynek. Ma także dobre wskaźniki na rynku pracy. Do 2050 roku Turcja ma mieć 100 mln obywateli.


 Wartość inwestycji i ich skutek dla Turcji. 

Trwające od dekady przemiany gospodarcze przyniosły Turcji efekty. Od tego czasu PKB się potroiło, a dochód na osobę podniósł się dwukrotnie.

Turcja zainwestowała w rozwój infrastruktury. To napędziło konkiunkture w kraju. Łączna wartość projektów infrastrukturalnych jest szacowana na 400 mld $. Po drugie inwestycje te będą wspierać wzrost gospodarczy Turcji w najbliższej przyszłości, unowocześnią gospodarkę i zapewnią postęp w innych dziedzinach.

Eksport poza Unię Europejską był krokiem do stabilizacji gospodarki. W ciągu ostatnich 5 lat udział tureckiego eksportu na ten rynek spadł z 55 proc. do 40 proc. Natomiast sprzedaż towarów do krajów Bliskiego Wschodu dynamiczie rosła – eksport na rynki tego regionu podwoił się i stanowi około 16 proc. Dzięki temu Turcja ma możliwość wzrostu swojego PKB.

Dzięki handlowi na wschodzie Turcja zrównoważyła duży import (ropy i gazu) z własnym eksportem. Deficyt obrotów bieżących zmniejszył się w 2012 do 6,8 mld dol. W 2011 roku sięgał 10,5 mld dol.  To znacząca poprawa. Stało się tak też dzięki Iranowi, który kupił od Turcji złoto warte ponad 3 mld $. 

Rosnąca siła gospodarcza Turcji przyciąga inwestorów z całego świata. Poprawę sytuacji dostrzegły agencje ratingowe. Agencja Fitch podwyższyła długoterminową ocenę Turcji do poziomu BBB- z BB+. To najwyższa nota w historii tej agencji.
Dzięki temu Turcja stała się wiarygodna inwestycyjnie i ma możliwości pozyskiwania kapitału na rynku za niższe oprocentowanie.

Podsumowując Turcja miała w ostatnich latach bardzo dobry okres. Boom gospodarczy dał Turcji palmę pierwszeństwa pod względem wyników. Mimo to jest to gospodarka w trakcie tranformacji. Szybki wzrost niesie także wiele problemów np. wzrost udzielanych kredytów, wzrost kosztów pracy. Jeśli te problemy przerosną mozliwości Turcji czeka ją problem z systemem bankowym, spadek eksportu i spadek z wpływów z turystyki. Scenariusz ten był ostatnio znany w krajach UE. 

Polski akcent współpracy z Turcją to firma z Mrągowa produkująca traktory. Firma Farmtrac podpisała kontrakt wart 80 mln euro na eksport 10 tyś ciągników do tego kraju. Rynek turecki przedstawia się bardzo perspektywicznie na sprzedaż tego typu maszyn. Pozwoli to na zwiększenie produkcji i zatrudnienia w naszym kraju. Być może Turcja zdecyduje się także na zakup Polskich Linii Lotniczych Lot. Polska i Turcja była ostatnio często zestawiana w określeniu dwóch Tygrysów Gospodarczych. 


Gospodarka Turcji

Rozwój Turcji

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych