Krajobraz konkurencyjności, państwa Unii Europejskiej kontra reszta świata ....

Rozwój na Świecie - państwa BRIC

BRIC - cztery kraje Brazylia, Rosja, Indie oraz Chiny zmieniają układ sił gospodarczych na świecie.
Kraje te dostrzegły swój potencjał w dogonieniu zachodu poprzez zacieśnienie współpracy i wspólne reprezentowanie swoich interesów. Od 2009 roku regularnie spotykają się by omawiać i rozwijać współpracę gospodarczą. Ich cechami wspólnymi jest ogromny rynek wewnętrzny (liczba ludności), powierzchnia (największe kraje), duże zasoby naturalne (ropa, gaz, złoto, uran) oraz skala wzrostów ich gospodarek. Cechą wspólną jest także niewielki poziom długu publicznego. Od 2011 do BRIC dołączył kraj afrykański RPA i nazwa zmieniła się na BRICS. 

Państwa BRICS chcą odgrywać coraz większą rolę na świecie. Ich potęga dotyczy także rozwoju potencjału militarnego. Gospodarki te dokonują zakupu sprzętu wojskowego w ogromnej skali. Brazylia okręty podwodne- zakup i rozbudowa, Indie - myśliwce z Rosji i Francji, Chiny oraz Rosja budowa własnej nowoczesnej technologii wojskowej. RPA - budowa własnych śmigłowców wielozadaniowych. 

Na szczycie w 2013 roku kraje BRICS powołały wspólny bank z siedzibą w RPA mający wspierać inwestycje w Afryce. Kapitał banku to 50 mld$ po 10 mld na członka banku. Kraje np. Brazylia i Chiny rozliczają część swojego obrotu we własnych walutach, promując tym samym własne gospodarki. Wspólnie też kraje BRICS występowały o wyznaczenie dyrektora Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Rozwój Brazylii

Brazylia - dane podstawowe:

Powierzchnia całkowita:  8 511 965 km². Powierzchnia Brazylii stanowi 47% całej Ameryki Południowej. Jest piątym pod względem wielkości krajem na świecie.
Liczba ludności: 193 mln

Największe miasta: Sao Paulo - 11,2 mln, Rio de Janeiro 6,3 mln, Salvador 2,6 mln. Miasta te są blisko dwa razy większe jako zespoły miejskie. Stolica: Brasilia 2,5 mln mieszkańców. Brazylia posiada ogromne miasta wokół których rozwija swój biznes.
Jednostka monetarna: Real brazylijski - to około 1,5 PLN
PKB całkowite:  2,5 biliona USD
PKB na mieszkańca:  12 000 USD
Osiągnięcia gospodarcze Brazylii

Brazylia to rosnąca gwiazda Ameryki łacińskiej. Według raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego Brazylia znalazła się na 6 miejscu największych gospodarek świata 2013 (PKB 2,5 bln$). W 2011 prześcignęła gospodarkę Wielkiej Brytanii (2,4 bln$), a według planów rządu brazylijskiego w 2015 przewyższy gospodarkę Francji (2,7 bln$), która jest na 5 miejscu tego rankingu. Spośród krajów UE Niemcy są na czele rankingu MFW - pozycja nr 4 (3,6 bln$).
Sukces Brazylii jeszcze w 2003 roku nie był tak klarowny. Brazylia miała spore problemy gospodarcze. 
W roku 2003 do władzy doszedł Lula Da Silva. To on podjął się i to z dużą skutecznością reform państwa. Wprowadził programy wspierania najuboższych poprzez programy "Bolsa Familia" i "Zero Głodu". Tym samym sprawił, że popyt efektywny rósł i wspierał gospodarkę. W ciągu dekady stworzono 19 mln miejsc pracy, inflacja spadła o połowę do 6,4% w 2012 r, a PKB per capita wzrósł z 6000$ do 12000$ na osobę. Dzięki reformom w Brazylii wyciągnięto z biedy 40 mln Brazylijczyków, prawie tyle samo zasiliło klasę średnią. W 2011 53% społeczeństwa należało do klasy średniej.  Dziś dochody klasy średniej wynoszą między 700 a 3000 euro.
Lula Da Silva - od początku zaczął poprawiać słabe punkty Brazylii. Zaczął budować rezerwy walutowe i już w 2011 roku wyniosły one 350 mld$. Rozbudowywał dyplomacje - powstało 35 ambasad, szczególnie w Afryce i Azji, odwiedził 80 krajów i wprowadził Brazylię do globalnych działań. Lula Da Silva połączył rozwój ze sprawiedliwością społeczną i stał sie wzorem dla wielu krajów. Jego zasługi zostały dostrzeżone przez Lecha Wałęsę, który wręczył mu nagrodę w Polsce.
Made in Brazil
Brazylia na całym świecie jest rozpoznawalna dzięki niesamowitemu karnawałowi w Rio de Janeiro oraz świetnym piłkarzom, którzy nie raz zdobywali mistrzostwo świata. Uroda tego kraju jest niezaprzeczalna. Jednak oprócz tych zalet gospodarka Brazylii opiera się na następujących filarach:
 • Brazylia posiada bogate złoża naturalne: ruda żelaza, mangan, złoto, nikiel, fosforany, platyna, cyna, uran czy ropa naftowa,
 • Brazylia jest jednym z największych producentów żywności. Eksportuje ogromne ilości wołowiny, kurczaków, cukru, kawy, tytoniu oraz soi,
 • Brazylia jest czołowym producentem ropy naftowej oraz biopaliw, w Brazylii wydobywa sie około 2,6 mln baryłek ropy,
 • Brazylia inwestuje w nowe technologie, przykładem jest tutaj rozwój czołowego producenta samolotów - firmy EMBRAER oraz rozwój nauki i szkolnictwa wyższego.
Strategia rozwoju i konkurowania Brazylii

Brazylia należy do BRICS i realizuje bilateralną współpracę mającą zaprowadzić ją na piąte miejsce światowych gospodarek. Dzięki osiągnięciom gospodarczym, współpracy i wsparciu członków BRICS szefem WTO został Brazylijczyk - Roberto Azevedo.

Dzięki BRICS Brazylia uzyskała dostęp do dużych rynków zbytu np. w Azji i Afryce. To kolejna strategia rozwoju. Wzrost przez export. Około jedna piąta eksportu żywności i surowców trafia do Azji oraz UE. Jedna czwarta trafia do Ameryki łacińskiej i nieco ponad jedna dziesiąta do USA. Dzięki silnym partnerom z BRICS oraz w wyniku wewnętrznych reform Brazylia stała się globalnym graczem. 

Potwierdza się to poprzez jej inwestycje w Afryce. Brazylia ma rosnące obroty z tym regionem. Jej obroty z Afryką urosły z 5 mld$, do ponad 27 mld$ w 2011 roku. Inwestycje w Afryce wspiera wspólny Bank powołany przez BRICS. Rozwój z innymi państwami zapewnia prężna dyplomacja, która stanowi element strategii wzrostu. Wartym odnotowania jest to, iż wzajemna wymiana z Polską wzrosła o 32% w 2010 roku. Zdobywanie nowych rynków to także pomysł na zapewnienie rozwoju gospodarczego.

Brazylia będzie w najbliższych latach organizatorem Mistrzostw Świata w 2014 w piłce nożnej oraz w 2016 Igrzysk Olimpijskich. To niewątpliwe docenienie wielkości sukcesu gospodarczego Brazylii. Na realizację imprez rząd wydał plan budowy nowych linii kolejowych, autostrad i innych elementów infrastruktury. Te inwestycje zapewnią rozwój gospodarki. To kolejny element strategii - inwestycje w infrastrukturę. 

Budowa i wspieranie programów socjalnych - to największy sukces Brazylii. Osiągnięcia w tym zakresie są stawiane za wzór w innych krajach. Nowa Pani Prezydent Brazylii - (od 2011roku) Pani Dilma Rousseff, wspiera kolejne programy socjalne. Jej pomysłem jest program "Brazylia bez nędzy" oraz program wspierający zakup własnych mieszkań "Mój dom Moje Życie". Budowanie popytu po stronie najbiedniejszych przekłada się na konsumpcję. Biedni wydają pomoc na zakup dóbr podstawowych to przekłada się na wzrost PKB. Jest to ostatni element strategii - budowanie popytu poprzez sprawiedliwy podział PKB. Dzięki temu w Brazylii spada nie tylko liczba ludzi ubogich, ale także rośnie klasa średnia i przybywa milionerów.

Rozwój Rosji

Rosja - dane podstawowe:

Powierzchnia całkowita: 17 098 200 km². Rosja jest największym krajem na świecie. 
Liczba ludności: 143 mln
Największe miasta:  - Sankt Petersburg 4,6 mln, Novosybirsk 1,4 mln, Jakatierinburg 1,3 mln. Stolica: Moskwa 10,5 mln mieszkańców (zespół miejski 13,5mln) Plany rozwoju Rosji są ściśle powiązane z rozwojem kilku miast, w tym oprócz wymienionych dotyczą Władywostoku.
Jednostka monetarna: Rubel - 10 Rubli to około 1,02 PLN
PKB całkowite: 2,2 bln USD
PKB na mieszkańca: 14 tyś USD
Osiągnięcia Gospodarcze Rosji 

Rosja to największe pod względem terytorialnym państwo na świecie. Nie trzeba przekonywać, że jest to kraj o wielkich możliwościach i potencjale. Wzrost gospodarczy Rosji jest zauważalny od wielu lat. Rosja zajmuje 8 miejsce w rankingu MFW z PKB 2,2 bln$. 
Rosja jest w grupie BRICS. Budowanie oddzielnego tworu ekonomicznego będącego przeciwwagą dla struktur zachodnich jest w jej interesie. Jest to przemyślana polityka związana z dwoma faktami. Rosja jest największym posiadaczem złóż gazu i ogromnych ilości ropy naftowej. Jej gospodarka jest napędzana przez koniunkturę na ropę i gaz, a zyskowność z tych operacji przekłada się na rozwój i PKB.
Rosja posiada największe bogactwa naturalne, są to: rudy żelaza, węgiel kamienny i brunatny, złoto, boksyty, cynk, ołów, nikiel, kobalt, diamenty, siarka, drewno etc. Eksportuje je na rynki UE, Azji oraz USA.
W Rosji istnieją od dawna i świetnie się rozwijają takie branże jak: produkcja maszyn i urządzeń, produkcja samochodów (Gaz, Łada, Ził, Kamaz), produkcja samolotów, produkcja elektrotechniki i elektroniki, zakłady chemiczne oraz przemysł włókienniczy i spożywczy. Wymienić trzeba także przemysł zbrojeniowy, energii atomowej oraz kosmiczny. Najsłabiej rozwiniętą gałęzią gospodarki w Rosji jest rolnictwo. 
Ojcem rozwoju rosyjskiej gospodarki jest Władimir Putin. Podczas jego rządów Rosja ustabilizowała się wewnętrznie i rozpoczęła wiele reform sprzyjających gospodarce rynkowej. W 2012 roku Rosja weszła do WTO. To wydarzenie może (patrząc na drogę Chin) rozkręcić gospodarkę. Kiedy w 2001 roku Chiny przystąpiły do WTO rozpoczęła się ich ekspansja eksportowa. Rosja mając duże zasoby gazu i ropy ciągle inwestuje w możliwości logistyczne tych dóbr.
Władimir Putin najwięcej uwagi poświęca rozbudowie transportu za pomocą rurociągów. Wybudowano lub są w budowie rurociągi: Nord Stream, BTS 2, South Stream, Rurociąg wschodniosyberyjski, Kovykta. Nowe rurociągi dają Rosji możliwość sprzedaży swoich głównych produktów w UE i Azji. Oprócz tego Rosja rozbudowuje terminale w portach do dystrybucji ropy i gazu. Władywostok buduje terminal LNG. Rosja podpisała kontrakt na dostawy gazu do Japonii. Nowy terminal powstał w Sankt Petersburgu. (Patrz zdjęcie obok - Rosja budowa rurociągów).
 Rosja stawia także na transport kolejowy. Przez Rosję biegnie kolej transsyberyjska wybudowana przez Cara Aleksandra III. Jej długość od Władywostoku do Moskwy to 9200km. Przejazd trwa 6 dni, natomiast transport towarów dwa tygodnie. Rosja dostrzega interes na transporcie towarów. W chwili obecnej cały transport pomiędzy UE oraz Chinami odbywa się drogą morską. Jest to droga dłuższa i dość kosztowna. Wartość rynku przewozów to 600 mld$. Udział przewozów kolejowych to 1%. O połowę krócej będzie trwał transport przez całą Rosję z Chin do Polski lub Austrii. Wybudowanie nowoczesnej infrastruktury kolejowej pochłania corocznie kolejne dziesiątki mld$. Plan zakłada ukończenie tej trasy do 2020 roku (zdjęcie obok).
Rosja przyciąga kapitał zagraniczny. Mimo, iż Brazylia i przede wszystkim Chiny robią to dużo lepiej wiele firm szuka w Rosji swoich szans. Mimo ryzyka, liczą one na pokaźne zyski. Do firm tych można zaliczyć BP, Exxon, Shell, Ford, Volkswagen, Renault (w 3 fabryki zainwestuje 2 mld euro), Mercedes, Simens (dostarczy 675 lokomotyw), a także Bydgoską PESA (producent z Polski buduje fabrykę tramwajów).
Made in Russia

Eksport broni daje Rosji przychody od 13 do 15 mld $ rocznie. Jest to drugi wynik na świecie zaraz po USA. Jej odbiorcami są Indie, Chiny, Syria, Wenezuela, Malezja, Wietnam. Zakupy dotyczą samolotów, helikopterów, łodzi podwodnych, statków. Rosja rozwija także wiele nowych projektów wojskowych mających zapewnić jej klientów w przyszłości.

Ważną gałęzią dla Rosji też jest przemysł samochodowy. Jak widzimy na zdjęciu obok nowy design Łady C nie odbiega już od projektów światowych. Widać postęp u naszych sąsiadów. Podobnie rzecz się ma jeśli chodzi o ciężarówki np. Kamaz model 5460 to ciągnik siodłowy nie mający nic wspólnego z dawnymi modelami tej marki. Rosja eksportuje samochody do swych sąsiadów w Azji. Eksport odznaczał się ponad 11% wzrostem w 2012 roku.

Rosja to rozbudowany przemysł kosmiczny.  W tym zakresie ta gałąź gospodarki dorasta osiągnięciom USA. Implementacja tych działań i rozwiązań może dać gospodarce wiele korzyści. Potrzebne jest do tego wiele rozwiązań. Między innymi centra rozwoju, które Rosja usilnie buduje.
Strategia rozwoju i konkurowania Rosji

Rosja ma nowe plany do 2030 roku. Jako główne cele postawiono na: 
 • rozbudowę połączeń kolejowych - modernizacja połączeń kolei transsyberyjskiej, węzła Moskwa, trasy Moskwa Kazań i innych,

 • rozwój nauki poprzez wzrost nakładów - zwiększenie do 3% PKB,

 • rozwój innowacji - Rosja powołała specjalny fundusz o nazwie SKOŁKOWO - jest to miejscowość pod Moskwą. Rosja chce tam zbudować centrum badań i rozwoju dla innowacji. Jest tam także nowa szkoła wyższa - MBA (patrz film). Fundusz i centrum badań ma zapewnić gospodarce nowe technologie w przyszłości.
 • modernizację przemysłu wydobywczego. Rosja ma plany związane z lokowaniem swoich surowców na rynku UE oraz Azji. W chwili obecnej zapotrzebowanie na surowce energetyczne UE z zewnątrz to około 50%. Natomiast w 2030 roku UE będzie musiała importować 70% surowców. Rosyjskie plany wiążą się z dostarczeniem do UE surowca. Rosja podpisała także wiążące umowy na dostawy ropy i gazu do Chin - wartość kontraktu 275mld $. Poprzez Władywostok będzie dostarczany także gaz do Japonii.
 • utworzenie EUROAZJATYCKEIJ UNII GOSPODARCZEJ - Rosja, Białoruś oraz Kazachstan plus nowi członkowie. Rosja zabiega o nowych członków w tej części świata. Wiele państw z tego regionu jest zainteresowana współpracą z Rosją. Np. Bangladesz dostał pożyczkę w wysokości 500mln$ od Rosji na budowę elektrowni jądrowej, którą wybudują firmy z Rosji.
 • inwestycje w dużych miastach: Sankt Petersburg - projekt nowego miasteczka w tym mieście (patrz film), Międzynarodowe Centrum Biznesu w Moskwie (patrz film) oraz Władywostok - budowa mostu łączącego miasto z wyspą, budowa oceanarium, ten rejon ma być ośrodkiem wspierającym handel z Japonią, Chinami, Indonezją, Koreą, Wietnamem. Rosja ma wiele do zaoferowania w tym rejonie świata. To tu został przeniesiony rozwój światowego PKB - na wschód- patrz wyspa Władywostok. 

Na sfinansowanie planów Federacji Rosyjskiej potrzeba setki mld$. Jednak Rosja się tym nie przejmuje. Dług publiczny Rosji w 2012 roku wyniósł 10,5% PKB. Rosja ma duże rezerwy do zaciągania zobowiązań. Dla porównania dług publiczny USA to 100%, w UE (Niemcy 82%, Francja 91%, GB 86%, Włochy 126%, Hiszpania 76%). Rosja ma ambitne plany gospodarcze. Chce znaleźć się w piątce największych gospodarek świata. Główne założenia rozwoju są oparte o stały wzrost cen ropy i gazu, ponieważ światowe zasoby będą się kurczyły, a nowe złoża mają wyższy koszt wydobycia.

Rozwój Indii

Indie - dane podstawowe:

Powierzchnia całkowita: 3 287 590 km². Indie są pod względem powierzchni siódmym krajem na świecie.
Liczba ludności: 1 173 mln - Indie znajdują się na drugim miejscu na świecie.
Największe miasta: Bombaj - 11,9 mln (18,9 zespół miejski), Kalkuta 4,5mln (14,7), Madras 4,2 mln (7,2). Stolica: New Delhi 10,1 mln mieszkańców (zespół miejski 15 mln)

Jednostka monetarna: Rupia Indyjska -100 rupi to około 5,57  PLN
PKB całkowite:  2 biliony USD
PKB na mieszkańca:   1500 USD
Osiągnięcia Indii

Indie w 2013 roku są w rankingu największych gospodarek na miejscu 10 z wynikiem 2 bln $. Indie należą do grupy BRICS.

Gospodarka Indii zmierza ku nowoczesności. Na gospodarkę Indii składa się gałąź rolnictwa z udziałem w PKB 16,6%, przemysłu i budownictwa 28,4% oraz usług 55%. Wartym odnotowania jest ten ostatni wskaźnik. W ostatnich latach tempo wzrostu PKB Indii było imponujące i wynosiło 5%- 9%.

Indie podobnie jak Polska zaczęły cykl przemian od gospodarki planowanej centralnie od roku 1989. Gospodarka surowcowa tego kraju przedstawia się następująco. Indie wydobywają węgiel kamienny, ropę naftową, rudy żelaza, manganu, miedzi, uran, cynk, ołów. Mają rozwiniętą gałąź energetyczną, włókienniczą, spożywczą, budowlaną, handel i hotelarstwo, a także przemysł maszynowy, hutniczy, chemiczny, elektroniczny oraz informatyczny. 

Ze względu na liczbę ludności ważna dla tego kraju jest produkcja żywności. Rolnictwo Indii produkuje duże ilości herbaty, bawełny oraz tytoniu. Rolnictwo jest w znacznej mierze rozwijane, lecz przeszkodą jest rozdrobnienie. Zaledwie 4% to gospodarstwa duże, czyli powyżej 10 hektarów. Reszta jest mniejsza. Przypomnę tylko, iż w naszym kraju gospodarstwa 10 hektarowe są prawie nierentowne.  

Najmocniejszą gałęzią Indii napędzającą jej gospodarkę jest sektor usług. Indie to kraj, który oparł swój rozwój na nauce i edukacji. Dziś zbiera owoce tego typu decyzji z lat poprzednich. Indie to kraj posiadający jedne z najlepszych na świecie uniwersytety szkolące inżynierów i informatyków. Rocznie 253 uniwersytety i 13 tys. szkół wyższych kończy 2,5 mln absolwentów, w tym 300 tys. inżynierów i 150 tys. informatyków. Dzięki olbrzymiemu kapitałowi ludzkiemu Indie ściągają największe koncerny oraz firmy na świecie.  

Wartym zauważenia jest fakt, że kiedy w Europie mamy problem z zabezpieczeniem rezerw i ogólnym brakiem zaufania do pieniądza ze względu na jego szybką dewaluację i ucieczką przed tym w kruszce, w Indiach takiego problemu nie ma ze względu na tradycję. Każda rodzina wolne środki od razu inwestuje w złoto. Każda kobieta wychodząca za mąż musi mieć posag ze złota. Indie kupują w skali kraju ogromne ilości tego kruszcu. Zjawisko to urosło tam do takiej skali, że rząd indyjski płaci za dostawy ropy z Iranu złotem. Światowa Rada Złota podała w 2011 roku, że prywatne rezerwy złota Hindusów to 20 tys. ton. Czy Indie muszą budować rezerwy w złocie w czasie kryzysu? Na pewno nie! Ma to jednak i swoje minusy. Rząd Indii kupując jedną czwartą światowego złota musi za nie płacić w dolarach.

Promotor zmian w Indiach - Manmohan Singh. Osoba, która wyprowadziła Indie na ścieżkę wzrostu to premier Manmohan Singh. To jemu w dużej mierze Indie zawdzięczają rozwój gospodarczy. Indie w chwili obecnej narzekają na niski 5% wzrost gospodarczy, kiedy w UE jest to marzeniem większości krajów. Chcą powrotu do wzrostu w granicach 10% PKB. Plan powrotu na wysoką dwucyfrową ścieżkę wzrostu, mają zrealizować inwestycjami. Bolączką jest rozbudowa infrastruktury. Rząd rozbudowuje także programy społeczne wspierające najniższą grupę Hindusów o niskich dochodach. Wsparcie najbiedniejszych nakręca wzrost popytu wewnętrznego. Pomoc dla ubogich to wydatki dziesiątków mld USD. Korzystają na tym także klasy wyższe. Indyjska klasa średnia liczy dziś około 250 mln ludzi. To dla przykładu połowa ludności UE. Natomiast ludność zamożna posiadająca więcej niż 1 mln USD to około 70 tys. ludzi.
Made in India

 • Bollywood - produkcja filmów w Indiach rozwinęła się w zadziwiającym tempie. Filmy bollywoodu różnią się od tych z kultury zachodu. Ich głównymi odbiorcami są Hindusi. Branża produkuje ogromną ilość filmów i stanowi ważną gałąź przemysłu.
 • Sektor usług - na sektor usług Indii składają się call centre, obróbka danych, elektroniczna obsługa klienta, konfigurowanie oprogramowania, doradztwo, księgowość, design, diagnostyka. Indie w tym zakresie mają wiele do zaoferowania światu. Przewidują zwiększenie sprzedaży w tym sektorze do poziomu 17 mld USD.
 • Sektor metalurgiczny - największą firmą z tego segmentu jest firma ArcelorMittal znana na światowych rynkach w tym między innymi w Polsce. 
 • Sektor samochodowy - w Indiach to głównie dwa koncerny samochodowe; Tata Motors oraz Bajaj Auto. Ponieważ samochody tych koncernów trafiają głównie na rynek indyjski, powstają więc głównie w oparciu o kryterium, przeludnionych miast, taniości oraz niskich kosztów eksploatacji. Cena najtańszych modeli samochodów to około 2,7 tyś dolarów. 
Strategia rozwoju i konkurowania
Indie mają według prognoz stać się największą gospodarką świata. Ich plany w połączeniu z obecnymi atutami i możliwościami wielu ekspertów ocenia bardzo wysoko. Gdzie tkwi fenomen rozwoju INDII. Sprawdźmy strategie konkurowania tego kraju.

Edukacja a Usługi - Indie mają rozbudowany sektor usług dzięki rozwojowi edukacji. To się przekłada na nowe technologie. Przykładem jest tu miasto Bangalore, w którym najpierw dzięki inwestycjom rządowym potem dzięki kapitałowi zagranicznemu powstało centrum skupiające kapitał ludzki pracujący dla innowacyjności gospodarki nie tylko Indii ale firm globalnych. Dziś zatrudnionych jest tutaj więcej informatyków niż w dolinie krzemowej w USA. Dzięki temu Indie mają w planach podniesienie w ciągu 5 lat eksportu usług IT do 50 mld USD. Indie wciąż myślą o edukacji - Rząd wspólnie z firmą DataWind opracował tablet za 35 dolarów USD. Tablet ma być dostarczony każdemu uczniowi i ma za zadanie podnieść poziom nauczania.

Inwestycje infrastrukturalne - 
 • Drogi. Indie chcą dogonić Chiny pod względem poziomu rozwoju. Muszą jednak nadrobić zaległości infrastrukturalne. Jak widzimy na filmie obok Indie rozbudowują system dróg szybkiego ruchu - autostrada YAMUNA. Mają bardzo dużą potrzebę inwestycji drogowych. Indiom w wyników rozwoju przybywa pojazdów. Rząd przeznacza na ten cel mld dolarów, jednak potrzeby są bardzo duże. 
 • Kolej. Do inwestycji należy także zaliczyć kolej. Wstępnie Indie są po rozmowach w sprawie zakupu Japońskiego superpociągu Bulet. Indie chcą wybudować trasę pomiędzy miastem Mumbaj a Ahmadabadem o długości około 500 km. Japoński super pociąg mknie z prędkością w zależności od modelu od 300 do 400 km na godzinę. Trzeba też nadmienić, że Indie rozbudowują sieć pociągów jednotorowych do połączeń w miastach. Taka kolej istnieje w Mumbai. Zaletą tego rozwiązania jest to, że zajmuje mało miejsca ze względu na jedną centralną szynę. 
 • W roku 2012 Indie dołączyły także do takich państw jak Rosja, Niemcy, USA, Chiny czy Japonia posiadających superkomputery. Indie zainwestowały około 1 mld USD w budowę nowoczesnego komputera. Jego wykorzystanie skraca czas projektowania np. rakiet z miesięcy do dni. Inwestycja ta zwraca się Indiom już w tej chwili. Komputer - SAGA jest wykorzystywany do obliczania ważnych badań naukowych. 
 • Indie zamówiły także budowę dwóch reaktorów jądrowych we Francji. Francja dostarczy technologię Europejskich Reaktorów Ciśnieniowych o mocy 1650 MW każdy. Wartość zamówienia to 9,3 mld USD. Dodatkowo francuska firma AREVA wybuduje w Indiach do końca 2013 elektrownię słoneczną o mocy 250 MW.

Rozwój Chin

Chiny - dane podstawowe:

Powierzchnia całkowita: 9 596 960 km². Chiny to trzeci pod względem wielkości kraj na świecie. Jest też krajem o największej liczbie mieszkańców.
Liczba ludności: 1 338 mln
Największe miasta: Szanghaj 11,2 mln(16,6), Wuhan - 8,0 mln,  Kanton 6,1 mln. Stolica: Pekin 8,2 mln mieszkańców (12,6 zespół miejski). 
Jednostka monetarna: Yuan - 10 juanów to 5,42 PLN
PKB całkowite:  7,3 bln USD
PKB na mieszkańca:  8400 USD
Osiągnięcia Chin

Super smok ze wschodu to najważniejszy z graczy będący w BRICS. Gospodarka Chin dokonała w ostatnich latach ogromnego skoku cywilizacyjnego a zakres przemian jest imponujący. Jeszcze na początu roku 1987 gospodarka Chin była na poziomie gospoarki Hiszpanii. Chiny były krajem trochę zacofanym, wykonały jednak ogromną pracę i w roku 2012 znalazły się w światowym rankingu największych gospodarek na pozycji nr 2 z wynikiem PKB - 8,2 biliona $. Według banku HSBC uwzględniającego prognozy wzrostu, Chiny do roku 2050 prześcigną gospodarkę USA. PKB Chin do tej pory rósł w tempie pomiędzy 7% a 14% w stosunku rocznym. Patrząc na liczbę ludności i powierzchnię Chin zmiany zachodzące w tym kraju są gigantyczne. 
Gospodarka Chin ma ambicje posiadania wszystkiego co największe, najszybsze i najlepsze. Sprawdźmy jak Chiny kroczą po korone największej gospodarki świata.

Energetyka. Zacznijmy od największej i najdroższej tamy na świecie. W 1993 roku Chiny zaczęły swoje przedsięwzięcie zbudowania zapory trzech przełomów. Celem było uregulowanie rzeki Yangcy oraz otrzymanie taniej energii elektrycznej. Zapora została wybudowana w roku 2006, lecz napełnienie zbiornika zostało zrealizowane w roku 2010. Dzięki temu zbiornikowi Chiny mogły wytwarzać bardzo tanią i czystą energię. Łączny koszt budowy jest szacowany na 37 mld $.
Porty morskie. Chiny wybudowały i posiadają 6 w pierwszej 10 największych portów morskich na świecie. Najciekawszym jest port Yangshan koło Szanghaju. Został zbudowany na wyspach archipelagu Zhoushan. Powstał na głębokim morzu by mógł obsługiwać gigantyczne kontenerowce. Do największego portu na wodzie Chiny wybudowały most morski o długości 30 km. Jedną z konstrukcji prezentuje film obok. Do nowopowstałych portów należy zaliczyć także port w DANDONG (koszt budowy 100 mln$), QINGDAD (koszt budowy 600 mln$), NINGBO (koszt budowy 350 mln), WUHAN (koszt budowy 200 mln$), ZHUHAI (koszt budowy 175 mln$). Ogromne inwestycje w budowę portów umożliwiły Chinom osiągnięcie pozycji największego eksportera na świecie, detronizując Niemcy.
Porty lotnicze. Chiny budują gigantyczną infrastrukturę lotniczą. W ciągu ostatnich lat powstały nowe porty lotnicze w miastach: Beijing (koszt budowy 70 mln$), Szanghai (koszt budowy 40 mln$), Ninglang (koszt budowy 45 mln$), Hongkong (koszt budowy 80 mln$),
Szybkie połącznia kolejowe. Chiny były krajem, który nie posiadał kolei dużych prędkości. Budowa sieci zaczęła się w roku 1996. Przez nastepne lata szybka kolej łączyła kolejne największe miasta Chin. W roku 2011 łączna suma torów dla szybkich pociągów osiągnęła długość 10 tyś km. 
Autostrady. Od roku 1998 Chiny zaczęły intensywną rozbudowę infrastruktury dróg szybkiego ruchu. W roku 2011 łączna długość autostrad wyniosła 30 tyś km. 
Firmy. Po raz pierwszy największą firmą według rankingu Forbes Global 2000 została firma z Chin bank ICBC. Zdetronizowała firmę JPMorgan z USA. Pozycję nr 2 także zajeła firma z Chin - China Construction Bank. Chiny w Global 2000 mają 133 firmy - to mniej niż USA - 543 oraz Japonia 251.
Superkomputer. Chiny wyprzedziły w roku 2013 USA i zbudowały najlepszy superkomputer - Tianhe 2. Komputer jest pod względem mocy obliczeniowej blisko dwa razy szybszy od drugiego na świecie superkomputera z USA o nazwie TYTAN. Chiny w pierwszwj dzisiątce mają już dwa tego typu komputery. USA ma ich 5 w pierwszej dziesiątce, natomiast jako jedyny kraj z UE - Niemcy mają dwa superkomputery. 
Drapacze chmur. Chiny mają zamiar wybudować najwyższy drapacz chmur o wysokości przekraczającej 830 m. Będzie to najwyższy budynek świata. Dzisiejsze centra miast w Chinach to globalne stolice biznesu z ogromną liczba nowoczesnych budowli. To nowy obraz Chin.
Made in China 
Dziś można śmiało stwierdzić, że dana rzecz została zrobiona w Chinach. Większość produktów z każdej branży posiada znaczek wytworzenia właśnie z tego kraju. Produkcje swych wyrobów posiada tam większość światowych koncernów. Budowanie i produkcja w Chinach stała się ogromnie popularna. Dzięki temu kraj ten rozwija także innowacyjne produkty. Do ciekawych projektów i aspiracji Chin zaliczyć trzeba budowę programu kosmicznego. W tym celu powstał ośrodek kosmiczny w miejscowości Jiuquan. Do ośrodka nie ma dostępu prasa oraz zwykli cywile. Jest to najwyższa tajemnica. Chiny jako pierwszy cel lotów kosmicznych wyznaczyły sobie budowę rakiety oraz loty na księżyc. Chcą dogonić osiągnięcia Rosji i USA w dzidzinie odkrywania kosmosu. Na tym polu działań zaczynają nadrabiać zaległości w bardzo dużym tempie. Podobnie rzecz się ma w budowie najszybszego pociągu. Chiny zbudowały super szybki pociąg i zamierzają przemieszczać się po całym kraju z prędkością do 500 km na godzinę. W tak dużym kraju to ogromna zaleta dla ludzi biznesu.
Strategia rozwoju i konkurowania


Startegia Go Global. Jest to startegia diałania Chin na rynku globalnym. Chiny robią w wyniku kryzysu ogromne zakupy na wszystkich kontynentach wybierając najlepsze firmy. Mają na ten cel ogromne środki, a ceny i wartość firm w wyniku światowego kryzysu obniżyła się.  Chiny są liderem działającym np. w Afryce. Funkcjonuje tam już 2000 firm. Według szacunków zainwestowały one ponad 13 mld$. Dzięki temu Chiny podnoszą wymianę handlową z tą częścią świata - w 2011 roku miała ona 30% wzrost. 
Startegia Go Global w Afryce ma zapewnić Chinom dostęp do surowców. Afryka ma ogromne zasoby surowców niezbędnych dla Chińskiej gospodarki. Cenne dla Chin jest także afrykańskie rolnictwo. W Afryce są znakomite warunki dla wzrostu roślin warunkiem jest odpowiednia ilość wody. Chińskie firmy wspomagają np. w Etiopii budowę tamy na najdłuższej rzece świata - Nilu by zapewnić ja dla rolnictwa. Uczestniczą w wielu projektach takich jak budowa autostrad, szkół, miast etc. Do wzorowych inwestycji należy wybudowane przez Chińskie firmy kolejowe połączenie pomiędzy Zambią i Tanzanią o długości 1860 km. Chinom zależy na rozwoju w Afryce. Udostępniły także 10 mld$ kredytów na rozwój infrastruktury. W Afryce na stałe mieszka już ponad 1 mln obywateli Chin. Chiny szukają rynków zbytu na teraz i na przyszłość. Inwestycje w Afryce mają wysoki zwrot kapitału. Jest on wyższy niż w Chinach i wynosi około 20%. Chiny jako pierwsze na świecie dostrzegły, że Afryka to rynek przyszłości. Jak widzimy hasło Go Global China zastąpiło dawniej głoszone motto Rule Britannia.
Eksport. Najważniejszą dziedziną w strategii konkurowania Chin jest eksport. Po przystąpieniu Chin do WTO i otwarciu się na inne gospodarki wartość eksportu do chwili obecnej dynamicznie wzrasta. Eksport ma ogromny wkład w rozwój tej gospodarki. Dzięki temu PKB rósł z dwucyfrową prędkością. Dziś Chiny widząc spowolnienie na świecie organizują popyt węwnętrzny by równoważyć swój rozwój. Nie mniej jednak ich celem jest trzymanie palmy pierwszeństwa jako największego eksportera na świecie.

Do większych problemów gospodarki Chin zaliczyć można stale rosnące płace. Wywołują je braki po stronie podaży siły roboczej z drugiej zaś inflacja wynosząca około 5%  w 2011. Płace z tego tytułu w miastach rosną średnio w tepie 13% rocznie. Inaczej jest na wsi. Mimo to wyngrodzenia pracowników miast w ciągu 4 do 5 lat osiągną poziom wynagrodzeń z czołowych gospodarek. Z powodu wyższych płac coraz wiecej firm przenosi produkcje z Chin do krajów o niższych kosztach pracy. Dziś płaca minimalna w Chinach to 650-750 zł na ręke. W Polsce jak wiemy minimalne wynagrodzenie netto to 1181. Trzeba jednak pamiętać o cenach żywności i kosztach utrzymania. Te w Chinach są niższe.

Chiny utrzymują pułap ostrożnościowy dla swojej gospodarki. Dług publiczny w roku 2012 wyniósł 25,8% PKB Chin. To bardzo bezpieczny poziom zadłużenia. Dodatkowo bezpieczeństwo gospodarki gwarantują najwyższe rezerwy walutowe oraz niespotykane ilości złota i innych wartościowych kruszców. To wszystko ma zagwarantować stabilność gospodarce.

Stale mówi się o Chinach, że sterują centralnie gospodarką. Jest to prawda lecz zbudowali oni długo przedtem wiele miejsc do planowania swych działań. Nie robi tego ktoś z poziomu działacza partii. W latach 90 zaczęli wysyłać swoich inżynierów, ekonomistów do instytucji, urzędów na całym świecie by uczyli się mechanizmów i zasad wolnego rynku. W polsce np. odwiedzali NBP i zgłębiali reformy w naszej gospodarce. Dziś mają tysięczne grupy uczonych dobrze opłacanych, którzy zajmują się stosowaniem najlepszych z możliwych rozwiązań gospodarczych. Jak widać centralne budowanie wielkich przedsięwzięć daje przewagę w połączeniu ze znajomością nowych metod zarządzania tymi przedsięwzięciami.
Państwa BRIC

Obejrzyj rozwój Brazylii

Brazylia rosnąca gwiazdaSao Paulo - nowoczesne miasto Brazyli

Obejrzyj rozwój Rosji

Moscow International Business Center - nowa Rosja

Sankt Petersburg - projekt

Rosja transport gazu i ropy - mapa

Kolej transsyberyjska

Źródło: www.kolejtranssyberyjska.transsyberyjska.pl/

Władywostok - Nowy projekt Rosji

Wyspa Władywostok

Skołkowo - projekt


Obejrzyj rozwój Indii

Ekonomia Indii

INDIE - osiągnięcia

Kolej jednotorowa MUMBAI

Autostardy INDIE


Obejrzyj rozwój Chin

Przemiana Chin

Most w Chinach

Port morski w Chinach

Szybka kolej w Chinach

Sieć szybkich pociągów w Chinach

Centrum globalnego biznesu w Chinach

Chiny budowa autostrady w Afryce


Źródło: Wikipedia.org - Plany autostrad w Afryce

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych