LITWA - wskaźniki gospodarcze Litwy
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /

Dane podstawowe:

  • Litwa powierzchnia: 65 300 km²

  • Litwa ludność: 2,9 mln

  • Stolica: Wilno 0,9 mln mieszkańców

  • Jednostka monetarna: Euro

  • Litwa PKB całkowite: 42,7 mld USD (2012)

  • Litwa PKB na mieszkańca: 13 262 USD

PKB Litwa
/ GDP / PIB / BIP /

PKB Litwa - Dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju. 
Litwa pod względem PKB zajmuje 23 miejsce w Unii Europejskiej. Wartość PKB Litwy w roku 2012 to 32,8 mld EURO. Jak widzimy na wykresie PKB cyklicznie wzrastał od roku 2003 - 10,3% do roku 2008 utrzymując wysokie tempo wzrostu. Wyraźne załamanie PKB przyszło w roku 2009. PKB w tym roku spadło o blisko 15%. Mimo to gospodarka zaczeła stopniowo odrabiać straty i wróciła na ścieżkę wzrostu już w roku następnym.

Ludność Litwa
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Litwa - Dane EUROSTAT 2013

Litwa ludności - na Litwie nie zamieszkuje duża liczba mieszkańców. Pod względem tego wskaźnika Litwa znajduje się na miejscu 21 w Unii Europejskiej. Ludność Litwy to troche ponad 3 mln osób. Z wykresu można odczytać stałą tendencję obniżania się liczby ludności tego kraju. Jest to m. in. wynik emigracji zarobkowej z tego kraju do krajów zachodnich. Ludność Litwy to Litwini, Rosjanie, Polacy, Białorusini.

Inflacja Litwa
/ inflation / la inflación /

Poziom inflacji Litwa - Dane EUROSTAT 2013

Inflacja - wzrost cen na Litwie w roku 2001 oraz 2002 był bardzo niski. W roku 2003 nawet pojawiła się deflacja na poziomie 1,1%. W roku 2003 nastąpił dynamiczny wzrost PKB utrzymujący się w kolejnych latach. Widać, że trend ten pociągnął za sobą wzrost cen. W roku 2008 inflacja byla juz dwu cyfrowa - 11,1%. Szczęśliwie w roku 2009 spadła juz do poziomu 4,2% i w kolejnych latach nie przekraczała 5%.

Stopy procentowe Litwa
/ interest rates / tasas de intereses / zinsen /

Stopy procentowe Litwa - Dane EUROSTAT 2013

Koszt kredytu - Litwa w roku 2002 miała stopy procentowe na poziomie bardzo wysokim - 10%. W kolejnych latach nastąpił wyraźny spadek z małym trendem wznoszącycm w roku 2007 i ponowna obniżka trwająca do roku 2012. W tym roku stopy procentowe Banku centralnego udzielającego kredytów bankom komercyjnym wynisły 1,5%. Stopy procentowe na Litwie mają pobudzać gospodarkę poprzez niskie oprocentowanie kredytów. Utrudnia to wskaźnik zatrudnienie i bezrobocia.

Zatrudnienie Litwa
/ employment / empleo / einstellung /

Zatrudnienie Litwa - dane EUROSTAT 2013

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju. 

Zatrudnienie na Litwie ulega dużym zmianom. Mimo stałej poprawie PKB zatrudnienie w tym kraju szczególnie w ostatnich latach ulegało dużym korektom. Widać, że po krachu w 2009 nadal trwają zmiany dostosowujące przedsiębiorstwa do nowej sytuacji w Unii Europejskiej oraz na świecie. Litwa jak pokazuje wykres zmaga się z utrzymaniem stabilności wskaźnika zatrudnienia.

Giełda Litwa
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Giełda Papierów Wartościowych w Wilnie - założona w 1993 r. Wchodzi w skład OMX Nordic.

Instrumenty finansowe: akcje przedsiębiorstw, obligacje firm i państw, inne papiery rynku giełdowego.
Kapitalizacja: 6,8 mld euro (2007r)
Liczba spółek:
Kapitalizacja całej grupy: około 800 mld euro (world-exchanges 2013)
Liczba notowanych spółek całej grupy:750

Bezrobocie Litwa
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Litwa bezrobocie - jest to palący problem dla wszystkich Litwinów. Wykres wyraźnie pokazuje dwa okresy związane z PKB Litwy. Pierwszy okres od roku 2003 w którym bezrobocie malało od 12,4% do aż 3,8% w roku 2007. Był to znakomity wynik gospodarki Litwy, która obniżyła bezrobocie ponad 3 krotnie. A także drugi okres od roku 2008 gdzie bezrobocie wzrosło do 5,3%, apogeum osiągneło w roku 2010 18%, po czym znów zaczeło maleć do 13,3% w roku 2012. Bezrobocie Litwy jest zależne także od liczby emigrantów. Ich powrotów i wyjazdów do krajów zachodniej Europy w celach zarobkowych.

Deficyt / nadwyżka budżetowa Litwa
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

Deficyt Litwa - wskaźnik deficytu jak widzimy był w zaprezentowanym okresie zjawiskiem ciągłym. Litwa wyraźnie zwiększyła deficyt w roku 2008, a nsatępnie w latach następnych. To jest w roku 2010 oraz 2011. W związku z problemami gospodarczymi Litwa ratowała się zaciąganiem większych zobowiązań na rynku. Pozytywnym wydaje się fakt, iż Litwa zaczyna zmiejszać skalę deficytu.

Litwa eksport

....

Gospodarka Litwy w Unii Europejskiej

Litwa wstąpiła do Unii Europejskiej w roku 2004. Natomiast do strefy Schengen Litwa wstąpiła w roku 2007. 
Tak trafili tutaj inni: Litwa


Atrakcje Litwy

LITWA - film o tym kraju

Litwa należy do strefy EURO


POLUB NAS NA FACEBOOKU 

BLOG
LITWA

Zapraszamy na Blog o Litwie, zatrudnieniu, płacy etc.

Biznes na Litwie:

www.wilno.msz.gov.pl
www.vilnius.trade.gov.plSprawdź inne kraje UE

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych