LUKSEMBURG - wskaźniki gospodarcze Luksemburga
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /

Dane podstawowe:

  • Luksemburg powierzchnia: 2 586 km²

  • Luksemburg ludność: 0,52 mln

  • Stolica: Luksemburg 100 tys mieszkańców

  • Jednostka monetarna: EURO

  • Luksemburg PKB: 56,7 mld USD (2012)

  • Luksemburg PKB/mieszkańca: 107 206 USD

PKB Luksemburg
/ GDP / PIB / BIP /

PKB Luksemburg - Dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju.

Luksemburg to mały kraj jednak jego PKB jest bardzo znaczne. Pod względem wielkości PKB Luksemburg ma 20-ste miejsce w UE
Gospodarka Luksemburga jest mocno związana z giełdą papierów wartościowych. Dlatego 2008 i 2009 - rok kryzysu na rynkach światowych odzwierciedla także PKB Luksemburga. Widać to po spadkach w wymienionych latach. Pozostałe daty były już dodatnie. 

Ludność Luksemburg
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Luksemburg - Dane EUROSTAT 2013

Liczba ludności - luksemburga jest w odniesieniu do innych państw mała.
Luksemburg to drugi od końca pod względem liczby ludności kraj w Unii Europejskiej. 
Jak pokazuje wykres w ciągu kilkunastu lat przyrost ludności Luksemburga jest niewielki, mimo iż Luksemburg posiada jedne z najwyższych płac w Unii Europejskiej.Napływ pracowników jest mały, gdyż gospodarka zgłasza zapotrzebowanie na specjalistów, nie zaś robotników. Położenie Luksemburga ułatwia pracę specjalistom z Francji, Niemiec, Belgii czy Holandii.

Inflacja Luksemburg
/ inflation / la inflación /

Poziom inflacji Luksemburg - Dane EUROSTAT 2013

Inflacja - wzrost cen w tym kraju jest stabilny. W ciągu ponad dekady pokazanej na wykresie inflacja nie przekroczyła pięciu procet. Zadziwiający jest też rok 2009. Kiedy to inflacja osiągnieła 0%. Było to wynikiem spadku produkcji i walką o klientów na kurczącym się rynku. W roku 2008 natomiast przy spadku PKB odnotowano najwyższą inflacje - ponad 4%. Było to wywołane faktem bazy z 2007 kiedy PKB rosło i nadejściem kryzysu w końcówce 2008 roku.

Stopy procentowe Luksemburg
/ interest rates / tasas de intereses / zinsen /

Stopy procentowe Luksemburg - Dane EUROSTAT 2013

Koszt kredytu - Luksemburg jest członkiem strefy euro, a jego stopy procentowe są określane przez Bank EBC - EUROPEAN CENTRAL BANK.

Jak widzimy stopy procentowe nie przekraczały pięciu procent. Niskie stopy procentowe powodują, iż nawet nisko marżowe biznesy są opłacalne. Natomiast banki komercyjne mają kłopot bo przy niskich stopach opłacalność lokat i zainteresowanie nimi spada. Klienci szukają bardziej dochodowych inwestycji.

Giełda Luksemburg
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Giełda Papierów Wartościowych w Luksemburgu - Bourse de Luxembourg, została założona w 1927.

Kapitalizacja: 54 mld euro ( dane world-exchanges 2013)
Liczba spółek: 293
Strona: www.bourse.lu

Bezrobocie Luksemburg
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Luksemburg bezrobocie - dane EUROSTAT 2013

Luksemburg bezrobocie - grafika pokazuje wyraźnie, że w tym kraju bezrobocie jest wzorowe. Luksemburg ma jedne z najlepszych wyników w Unii Europejskiej. Bezrobocie na przestrzeni ostatniej dekady nigdy nie stanowiło znaczącego problemu dla tego maleńkiego kraju. Bezrobocie poruszało się w przedziale 3,8% a 5,1%.

Deficyt / nadwyżka budżetowa Luksemburg

Luksemburg deficyt - Dane EUROSTAT 2013

Nadwyżka, deficyt Luksemburg - jest to jedyny kraj w Unii Europejskiej który notował większe nadwyżki budżetowe niż deficyty. Nie zmienił tego nawet kryzys gospodarczy w 2009 roku. Budżet Luksemburga okazał się znacząco odporny na światową dekoninkturę. Jest to także efekt specyfiki gospodarki tego kraju. Rząd nie był zmuszony do ratowania sektorów np. samochodowych dotkniętych przez kryzys. 

Luksemburg eksport
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

...

Gospodarka Luksemburga w Unii Europejskiej

Luksemburg przyłączył się do Unii Europejskiej w 1952 roku. W 1985 stał sie jednym z krajów strefy Schengen. Natomiast w roku 1999 zamienił własną walutę na euro i stał się członkiem srefy euro. 
Tak trafili tutaj inni: Luksemburg


Atrakcje Luksemburg

LUKSEMBURG - film o tym kraju


POLUB NAS NA FACEBOOKU 

BLOG
LUKSEM-BURG

Zapraszamy na Blog o Luksemburgu, zatrudnieniu, płacy.

Biznes w Luksemburgu:

www.luksemburg.msz.gov.pl
www.bepolux.beSprawdź inne kraje UE

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych