MALTA - wskaźniki gospodarcze Malty
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /


  • Malta powierzchnia całkowita Malty: 316 km²

  • Malta ludność Malty: 408 tys

  • Malta stolica: Valletta 5,5 tys mieszkańców

  • Jednostka monetarna Malty: EURO

  • Malta PKB całkowite: 8,6 mld USD (2012)

  • Malta PKB na mieszkańca: 27 022 USD

PKB Malta
/ GDP / PIB / BIP /

PKB Malta - Dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju.

PKB Malty rozwija się w przedziale 1-5%. Widać że mała gospodarka Malty radzi sobie z rozwojem i nawet 2009 rok nie był głębokim spadkiem PKB. Malta z nadwiązką odrobiła stratę z roku 2009 w roku następnym - 2010. Progoza na rok obecny i 2014 zakłada dalszy wzrost. Malta jest małym krajem i PKB Malty jest na tle innych państw Unii Europejskiej niewielki. Na Malcie do najważniejszych źródeł gospodarki należą wpływy z turystyki. Walory turystyczne tego kraju to piękna przyroda oraz piękne zabytki. 

Ludność Malta
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Malta - Dane EUROSTAT 2013

Liczba ludności - Malta jest najmniejszym pod względem ludności krajem Unii Europejskiej. To państwo wyspa. W ciągu kilkunastu lat nie odnotowało jakiegoś znacznego wyżu demograficznego. Warto nadmienić, że dochód na mieszkańca Malty jest całkiem spory i wyższy niż w Polsce. 

Inflacja Malta
/ inflation / la inflación /

Poziom inflacji Malta - Dane EUROSTAT 2013

Inflacja Malty odznacza się stabilnością. Najwyższy wzrost cen Malta odnotowała w roku 2008 - 4,7%. Pozostałe lata to powolny i pożądany przez firmy wzrost cen.
Niepokojące jest to, iż Malta ma wyższą inflację w 2013 i 2014 niż przewidywany wzrost gospodarczy. 

Stopy procentowe Malta
/ interest rates / tasas de intereses / zinsen /

Stopy procentowe Malta - Dane EUROSTAT 2013

Koszt kredytu - Malta jest członkiem strefy euro, a jej stopy procentowe są określane przez Bank EBC - EUROPEAN CENTRAL BANK.

Jak widzimy stopy procentowe nie przekraczały pięciu procent. Niskie stopy procentowe powodują, iż nawet nisko marżowe biznesy są opłacalne. Natomiast banki komercyjne mają kłopot bo przy niskich stopach opłacalność lokat i zainteresowanie nimi spada. Klienci szukają bardziej dochodowych inwestycji.

Zatrudnienie Malta
/ employment / empleo / einstellung /

Zatrudnienie Malta - Dane EUROSTAT 2013

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju.

Malta odnotowała dwa niewielkie spadki zatrudnienia w latach 2003 oraz 2009. Szybko jednak wskaźnik zatrudnienia wzrastał w latach następnych. Malta należy do gospodarek które dość łatwo radzą sobie z tworzeniem miejsc pracy.

Giełda Malta
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Giełda Papierów Wartościowych na Malcie - Malta Stock Exchange - powstała w 1992 roku w stolicy Vallettcie.

Kapitalizacja: 3,8 mld euro (2007r)
Liczba spółek:
Instrumenty finansowe: akcje, obligacje, obligacje przedsiebiorstw oraz bony skarbowe.

Bezrobocie Malta
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Malta bezrobocie - Dane EUROSTAT 2013

Stopa bezrobocia na Malcie -jest poniżej średniej w Unii Europejskiej. Bez zatrudnienia pozostaje tu jedynie 6,4% osób. Jak widzimy na zaprezentowanym wykresie bezrobocie na Malcie pozostaje na bardzo dobrym poziomie. Malta na tle innch państw Unii Europejskiej ma bardzo dobre notowania tego wskaźnika.

Deficyt - nadwyżka budżetowa Malta
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

Malta deficyt - Dane EUROSTAT 2013

Deficyt budżetowy Malty - jak widzimy budżet Malty jest cały czas obciążany dużymi wydatkami. Jest to oczywiście powiązane ze wzrostem gospodarczym w danym roku. Mimo to Malta należy do Państw, które zadłużają od dekady finanse państwa. Nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ długi będą musieli spłacać młodzi Maltańczycy.

Malta eksport

...

Malta w Unii Europejskiej

Malta została członkiem Unii Europejskiej w 2004 roku. W 2007 roku została członkiem sterfy Schengen. W roku 2008 wprowadziła walutę wspólnotową - euro i stała się członkiem strefy euro. 
Tak trafili tutaj inni: Malta 


Atrakcje na Malcie

MALTA - film o tym kraju


POLUB NAS NA FACEBOOKU 

BLOG
MALTA

Zapraszamy na Blog o Malcie, zatrudnieniu, płacy.

Biznes na Malcie:

www.majora.com.pl/dzialalnosc-gospodarcza-w-ue/malta‎ 


Sprawdź inne kraje UE

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych