Ranking oszczędności gospodarstw domowych w Unii Europejskiej

Francja, Luksemburg, Szwajcaria, Portugalia, Szwecja to pierwsza piątka krajów Unii Europejskiej, gdzie gospodarstwa domowe odkładają najwięcej oszczędności.

Niemcy, Belgia, Norwegia, Austria, Holandia - te kraje zamykają pierwszą 10 w Unii Europejskiej, które w 2013 roku według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) gromadziły najwięcej oszczędności. 

W zestawieniu porównano stopę prywatnych oszczędności gospodarstw domowych (różnica dochodów netto i sumy wydatków) w 27 krajach. Najwięcej zyskali w porównaniu z rokiem poprzednim Węgrzy (+2,1%), ale ze swoim wynikiem (4,0%) znaleźli się poza pierwszą dziesiątką. Polska (-0,5%) na ostatnim, 27 miejscu. Polska jest też krajem z największym spadkiem (-3,1%) w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak prognozy są optymistyczne w kolejnych latach.
Poziom zarobków w krajach Unii Europejskiej przyciąga emigrantów z państw o niskim wskaźniku do krajów gdzie poziom płac jest wysoki. Przykładem takich państw jest Luksemburg, Norwegia czy Belgia. Problem emigracji dotyczy także Polski. Zanim podejmiemy się porównywania poziomu płac zobaczmy kto ma szanse w Unii Europejskiej wraz z członkami Schengen Norwegii oraz Szwajcarii do gromadzenia najwyższych oszczędności.

Francja- gospodarstwa domowe gromadzą największy odsetek swoich dochodów gromadząc 15,6% oszczędności?

Wzorem gromadzenia oszczędności wśród krajów europejskich od wielu lat są Francuzi (15,6%, b.z. r/r). W 2013 roku odłożyli średnio 15,6% swoich dochodów. Prognoza na kolejny rok jest równie optymistyczna – przewiduje osiągnięcie poziomu 15,7%. Analizując dane od 1996 roku można powiedzieć, że taki poziom oszczędności jest stały (średnia 15,4%) i tylko kilka razy w historii był niższy niż 15%. Na taki stan rzeczy wpływają czynniki kulturowe, stabilność ekonomiczna, siła nabywcza zarobków Francuzów oraz powszechność ubezpieczeń na życie. 

Bogaty Luksemburg i Szwajcaria a Portugalia 

Luksemburg – gospodarstwa domowe oszczędzają (14,9%; +1,2% r/r), 
Szwajcaria - także stabilnie gromadzi oszczędności (13,3%; b.z. r/r) 
Portugalia - (12,6%; +0,6% r/r) – zaskakujące w czołówce, stabilne gromadzi oszczędności.

W tych krajach, podobnie jak w przypadku Francji osiągnięty poziom jest wynikiem historycznie stabilnej sytuacji, a co za tym idzie wysokich wyników stopy prywatnych oszczędności. Statystyczny mieszkaniec Luksemburga posiada największe w Europie oszczędności bankowe – ok. 88 tys. euro. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego zarówno Luksemburg jak i Szwajcaria zajmują bardzo wysokie lokaty w zestawieniu PKB per capita za 2013 rok - odpowiednio 2 i 8 . Pozytywnie zaskakuje wynik Portugalii plasującej się na odległym 41 miejscu ze swoim PKB, a mimo to gospodarstwa domowe w Portugalii regularnie gromadzą oszczędności. 

Szwecja – zmiany w dobrym kierunku

Szwecja

Szwecja gromadzi oszczędności na poziomie (12,2%; b.z. r/r) – zmiany w dobrym kierunku

Na uwagę zasługuje to, iż osiągnęła poziom blisko dwukrotnie wyższy niż średnia z ostatnich 18 lat i była w stanie podnieść się z krytycznego punktu w 1999 roku (1,6%). W porównaniu rok do roku nie odnotowała wzrostu, ale utrzymała wysoki wynik. Stabilizacja oszczędności Szwedów po przejściowych kłopotach może być przykładem dla wielu europejskich krajów.

Rozrzutni Niemcy i Belgowie?

Gospodarstwa domowe w Niemczech - lidera gospodarczego w UE, gromadzą jedynie (10%; - 0,3% r/r). 
Belgia oszczędza (9,9%; +0,3 r/r) dochodów. To też mniej niż zwykle.

Coraz niższe oszczędności Niemców są zaskakujace. W 2013 roku odłożyli tylko 10% swoich zarobków i jest to mniej niż w latach poprzednich. Spadek ten trwa od 2008 roku, kiedy wskaźnik stopy prywatnych oszczędności wynosił 11,5%. Podobna tendencja jest zauważalna w Belgii – wprawdzie rok do roku zanotowali niewielki wzrost, ale do osiągnięcia poziomu 13% procent, do którego Belgia równała jeszcze sporo brakuje. 

Norwegia Austria oraz Holandia - skłonność do oszczędzania

Norwegia oszczędza 9% dochodów i oszczędności Norwegów rosną o 0,9% r/r - (9%; +0,9% r/r), 
Austria (6,6%; -0,7% r/r)
Holandia (5,1%; +1,1% r/r) – powrót do dobrej formy 

Zadowalający wynik zanotowano w Norwegii. To blisko dwukrotnie więcej niż średnia z ostatnich 18 lat i aż 9,5% więcej niż w kryzysowym, 2006 roku. Jednak od kraju zajmującego 6 miejsce w rankingu PKB per capita Międzynarodowego Funduszu Walutowego wymaga się więcej. Austriacy odłożyli 6,6% - nieco niżej niż średnia historyczna tego kraju, ale prognozy OECD na przyszłe lata są optymistyczne. Holendrzy odbudowują swoje oszczędności po kryzysie z 2010 roku i z poziomu 3,3% doszli do 5,1% w 2013 roku. Od 1996 roku kraj ten oscylował w okolicy 10% i po kilku słabszych latach wyraźnie wraca do formy. 

Gospodarka się rozwija a Polacy mają wciąż duże potrzeby

Polacy w 2013 roku wydali więcej niż ich dochody o (-0,5%; -3,1% r/r). Wskaźnik oszczędności rok do roku spadł o -3,1%. 

W 2013 roku więcej wydaliśmy niż zarobiliśmy. Z naszymi oszczędnościami bywało dużo lepiej. Najwięcej zaoszczędziliśmy w 1998 roku. Wówczas zajęliśmy 4 miejsce w notowaniu OECD wśród państw europejskich zaraz po Francji, Belgii i Holandii. Polacy oszczędzali 121 zł z każdego zarobionego tysiąca. To były dobre czasy dla naszych kieszeni. Przeglądając polskie wyniki warto podkreślić niestabilność oszczędności. Wyraźne załamanie przeżyliśmy w 2008 i 2011 roku, kiedy podobnie jak w 2013 roku wskaźnik ten osiągnął ujemną wartość. 

Dochody, wydatki, podatki, pomoc społeczna i subwencje = oszczędności

Powszechnie uważa się, że osoby dobrze zarabiające są skłonne więcej oszczędzać. Analizując stopę prywatnych oszczędności i wskaźnik PKB per capita dla poszczególnych krajów zauważyć można, że nie zawsze tak jest. Na skłonność do oszczędzania mają także wpływ inne czynniki: wysokość dochodów w porównaniu z kosztami życia w danym kraju, system podatkowy oraz zwyczaje kulturowe. Dlatego największa gospodarka Unii Europejskiej – Niemcy nie jest liderem oszczędzania, a borykająca się z problemami gospodarczymi Portugalia znajduje się w Top 10 krajów Europy o najwyższych oszczędnościach.

Dane do artykułu zostały pozyskane z publikacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD Economic Outlook 95 database, Household saving rates), które dotyczą 27 krajów Europy. 

EURO-DANE:: Oszczędności Gospodarstw Domowych w Unii EuropejskiejTworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych