POLSKA - wskaźniki gospodarcze Polski
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /


  • Polska powierzchnia całkowita: 312 679 km²

  • Polska liczba ludności: 38,544 mln

  • Stolica: Warszawa 1,7 mln mieszkańców

  • Jednostka monetarna: PLN

  • Polska PKB całkowite: 487,6 mld USD (2012)

  • Polska PKB na mieszkańca: 12 538 USD

Polska PKB
/ GDP / PIB / BIP /

PKB Polski - Dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju.

PKB Polski w 2012 roku wynosiło 381,2 mld EURO. Polska pod względem PKB zajmuje miejsce nr 8 w Unii Europejskiej. Polska jako jeden z nielicznych krajów nie zanotowała spadku PKB. Gospodarka Polski rozwijała się w szybkim tempie w latach 2003 - 2008. Wzrost PKB wynosił 3,6% a 6,8%. Ostatnie lata w wyniku kryzysu obniżyły wzrost PKB do kilku procent. Wzrost gospodarczy w Polsce powinien wrócić na trend wznoszący w roku 2014.

Ludność Polska
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Polska - Dane EUROSTAT 2013

Ludność - pod względem liczby ludności Polska zajmuje pozycję nr 6 w Unii Europejskiej. W roku 2012 liczba ludności wyniosła 38,5 mln osób. Według prognoz na najbliższe lata liczba ludności będzie się obniżać.
Jest to wywołane migracją ludności z Polski do krajów Unii Europejskiej. Podstawowym czynnikiem wywołującym to zjawisko jest stan gospodarki dalej polityka socjalna, zarobki,  zatrudnienie,  liczba urodzeń.

Inflacja Polska
/ inflation / la inflación /

Poziom inflacji Polska - Dane EUROSTAT 2013

Inflacja - wzrost cen w Polsce jest stabilny. Jedynie w roku 2001 inflacja wyniosła nieco ponad 5%. W pozostałych okresach wzrost cen miał rozpiętość od o,7% do 4,2%. Jak widzimy to na wykresie inflacja jest pod kontrolą NBP oraz Rady Polityki Pieniężnej.

Polska stopy procentowe
/ interest rates / tasas de intereses / zinsen /

Stopy procentowe Polska - Dane EUROSTAT 2013

Koszt kredytu - stopy procentowe są ustalane w Polsce przez Narodowy Bank Polski - NBP i Radę Polityki Pieniężnej.
Jak widzimy to na wykresie stopy procentowe są na wyższym poziomie niż w strefie EURO. Najwyższe stopy procentowe nasza gospodarka notowała w roku 2002 - było to 8,75%. Od tego roku następuje stopniowe obniżanie stóp procentowych. Jest to związane z hamowaniem gospodarki. NBP obniża stopy procentowe celem pobudzenia ożywienia gospodarczego.

Zatrudnienie Polska
/ employment / empleo / einstellung /

Zatrudnienie Polska - Dane EUROSTAT 2013

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju.
Eurostat nie podaje danych przed przystąpieniem Polski do UE. Z pozostałych danych wynika, że zatrudnienie rosło i to znacząco w latach 2005- 2008 na poziomie 2,2% a 4,5%. Od roku 2009 zatrudnienie wzrasta jednak jego dynamika osłabła. W roku 2012 zatrudnienie spadło.

Polska Giełda
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - GPW została utworzona w Warszawie w 1991 roku. Giełda w Warszawie jest jedną z największych w tej części Europy.
Instrumenty finansowe: akcje przedsiebiorstw, obligacje firmi państw, inne papiery wartościowe.
Kapitalizacja: 180 mld euro (2013)
Liczba spółek: 439
Strona: www.gpw.pl

Bezrobocie Polska
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Polska bezrobocie - Dane EUROSTAT 2013

Bezrobocie w Polsce - jest wciaż jednym z większych wyzwań dla rodzimej gospodarki. Mimo dużej migracji zarobkowej i wielu lat przemian, Polsce nie udało się utrzymać poziomu bezrobocia w przedziale 6% - 8%. Należy także powiedzieć, że bezrobocie w Polsce nie jest też wysokie w odniesieniu do innych krajów Unii Europejskiej.

Deficyt / nadwyżka budżetowa Polska
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

Polska deficyt - Dane EUROSTAT 2013

Deficyt budżetowy w Polsce - jak wynika z prezentacji Polska utrzymuje znaczącą przewagę wydatków nad przychodami. Jest to także wynikiem dużej absorpcji srodków z Unii Europejskiej do których trzeba dokładać własne środki oraz dużych inwestycji infrastrukturalnych. Dodatkowo Polska odczuła także kryzys gospodarczy na świecie, co obniżyło jej wzrost gospodarczy i dalej przychody z podatków. Polska zbliżyła się do określonego w ustawie progu ostrożnościowego relacji długu do PKB.

Polska eksport

...

Polska gospodarka w Unii Europejskiej

Polska wstąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku. W 2007 roku Polska wstąpiła do strefy Schengen. 
Tak trafili tutaj inni: Polska 


Atrakcje Polska

POLSKA - film


POLUB NAS NA FACEBOOKU 

BLOG
POLSKA

Zapraszamy na Blog o Polsce, zatrudnieniu, płacy.

Wysyłaj TANIE PACZKI z POLSKI

Biznes w Polsce:

www.inwestycjewinnowacje.pl
www.oferty-biznesowe.pl
www.biznesoferty.pl
www.polski-inwestor.com


Sprawdź inne kraje UE

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych