PORTUGALIA - wskaźniki gospodarcze Portugalii
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /

Dane podstawowe:

  • Portugalia powierzchnia: 92 391 km²

  • Portugalia ludność: 10,5 mln

  • Stolica: Lizbona 0,5 mln mieszkańców

  • Jednostka monetarna: EURO

  • Portugalia PKB całkowite: 212,7 mld USD (2012)

  • Portugalia PKB na mieszkańca: 20 179 USD

PKB Portugalia
/ GDP / PIB / BIP /

PKB Portugalia - Dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju. 
Portugalia ma problemy z utrzymaniem stałego wzrostu. W sumie na przestrzeni 11 lat wystąpił 4 razy spadek PKB, a raz PKB nie zmieniło się. Pozostałe 5 lat to niewielki wzrost PKB utrzymujący się pomiędzy 0,8% a 2,4%. Natomiast spadki PKB wahały się pomiędzy 0,9% a 3,2%. Pod względem wielkości PKB, Portugalia zajmuje 14 miejsce w Unii Europejskiej.

Ludność Portugalia
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Portugali - Dane EUROSTAT 2013

Ludność - Portugalia  od roku 2001 do roku 2010 miała stały przyrost liczby ludności. Nie był to znaczący wzrost. Jednak od roku 2011 nastąpił spadek mieszkańców do poziomu z 2006. Tendencja ta utrzymywała się także w 2012 roku. Pod względem liczby ludności Portugalia zajmuje 11 miejsce w Unii Europejskiej.

Inflacja Portugalia
/ inflation / la inflación /

Poziom inflacji Portugalia - Dane EUROSTAT 2013

Inflacja - wzrost cen w Portugalii jest stabilny. Inflacja najwyższy poziom osiągneła w 2001 roku 4,4%. Pozostałe lata to poziom pomiędzy 1,4% a 3,7%. Jedynym rokiem w którym pojawiła się deflacja był rok 2009. W roku tym ceny zmalały o 0,9%. Przedsiębiorstwa obniżały ceny produktów, dzięki czemu za nominał 100 euro konsumenci mogli kupić nieco więcej dóbr. 

Stopy procentowe Portugalia
/ interest rates / tasas de intereses / zinsen /

Stopy procentowe Portugalia - Dane EUROSTAT 2013

Koszt kredytu - Portugalia jest członkiem strefy euro, a jej stopy procentowe są określane przez Bank EBC - EUROPEAN CENTRAL BANK. 
Jak widzimy stopy procentowe nie przekraczały pięciu procent. Niskie stopy procentowe powodują, iż nawet nisko marżowe biznesy są opłacalne. Natomiast banki komercyjne mają kłopot, bo przy niskich stopach opłacalność lokat i zainteresowanie nimi spada. Klienci szukają bardziej dochodowych inwestycji. 

Zatrudnienie Portugalia
/ employment / empleo / einstellung /

Zatrudnienie Portugalia - Dane EUROSTAT 2013

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju.
Portugalia ma w ostatnich latach duże spadki zatrudnienia. Największy spadek miał miejsce w 2012 roku. Zapewne to ten wskaźnik decyduje o spadku liczby ludności. Osoby pozostające bez pracy wyjeżdzają do innych krajów w poszukiwaniu zatrudnienia.  

Giełda Portugalia
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Giełda papierów wartościowych w Lizbonie - została utworzona w 1769 roku. W roku 2000 nastapiło połącznie giełdy lizbońskiej z innymi gieładmi (Bruksela, Paryż, Amsterdam) - powstała spółka EURONEXT N.V. Teraz całość należy do NYSE EURONEXT.
Kapitalizacja: 90 mld euro (2007 r)
Liczba spółek:
Kapitalizacja całej grupy - powyżej 2,2 biliona euro (dane world-exchanges)
Liczba notowanych spółek grupy - 1070
Strony: www.nyx.com 

Bezrobocie Portugalia
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Portugalia bezrobocie - dane EUROSTAT 2013

Portugalia bezrobocie - na grafice widać bardzo wyraźnie, że w początkowym okresie Portugalia miała bezrobocie na niskim 7,1% poziomie. Od tego momentu bezrobocie w Portugalii systematycznie rośnie. Do roku 2008 bezrobocie w Portugalii miało akceptowalny poziom 8,5%. Od roku 2009 do roku 2012 bezrobocie rosło już o kilka procent rocznie. W roku 2012 osiągneło prawie 16%.

Deficyt / nadwyżka budżetowa Portugalia
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

Portugalia deficyt - Dane EUROSTAT 2013

Deficyt budżetowy - Portugalia musi ratować dramatyczną sytuację na rynku pracy. Stara się pobudzić gospodarkę mimo spadku przychodów. Największy deficyt Portugalia odnotowała w roku 2009 oraz 2010. Oczywiście czynnikiem pogłębiajacym deficyt był światowy kryzys. Lecz Portugalia nie była w prezentowanym okresie gospodarką ze zbilansowanym budżetem, jak dla przykładu gospodarka Hiszpanii.

Portugalia eksport

...

Gospodarka Portugalii w Unii Europejskiej

Datą przystąpienia Portugalii do Unii Europejskiej jest rok 1986. W roku 1991 Portugalia weszła do strefy Schengen, natomiast w 1999 została członkiem strefy euro.
Tak trafili tutaj inni: Portugalia 


Atrakcje Portugalii

PORTUGALIA - film o tym kraju


POLUB NAS NA FACEBOOKU 

BLOG
PORTUGALIA

Zapraszamy na Blog o Portugalii, zatrudnieniu, płacy.

Biznes Portugalia:

www.lizbona.msz.gov.pl
www.ppcc.pl
www.lizbona.biz


Sprawdź inne kraje UE

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych